راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 35301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35301 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35302 علی دلخوش 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
35303 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35304 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35305 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35306 فهیمه دلخوش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
35307 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35308 علی اکبر دلخوش بایکی 1391 علوم پايه زمین شناسی
35309 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35310 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35311 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35312 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35313 فایزه دلدار 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
35314 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35315 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35316 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35317 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35318 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35319 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
35320 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35321 فاطمه دلدارسارونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
35322 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35323 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35324 آرش دلداری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35325 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستایی
35326 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35327 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35328 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35329 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
35330 مینا دلربای قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35331 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35332 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35333 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35334 آناهیتا دلشاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35335 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35336 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35337 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
35338 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35339 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35340 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35341 فرزانه دلشاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35342 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35343 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35344 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35345 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35346 وجیهه دلشاد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35347 فرنوش دلشادخرگردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
35348 هما دلشاددیزاوندی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
35349 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35350 علی دلشادغلامی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35351 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35352 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35353 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35354 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35355 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
35356 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35357 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35358 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
35359 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
35360 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35361 مجتبی دلفانیان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
35362 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
35363 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
35364 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35365 پریا دلقندی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35366 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35367 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35368 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35369 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35370 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
35371 نفیسه دلقندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
35372 سهیلا دلکش 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
35373 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35374 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
35375 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35376 نصرت دلکلاله 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35377 سیما دلگانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
35378 رؤیا دلگشاء شاندیز 1384 مهندسي مهندسی شیمی
35379 زهرا دلگشاشاندیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35380 مجتبی دلگشاشاندیز 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35381 عذرا دلگشای حصاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35382 علی دلگیر 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35383 مرتضی دلگیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35384 فاطمه دلنواز احمدی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
35385 مریم دلنوازاحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35386 بهجت دلوئی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
35387 سمیه دلیخون 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35388 اعظم دلیر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
35389 اعظم دلیر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
35390 الهام دلیر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35391 الهام دلیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
35392 امیر دلیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35393 حمید دلیر 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35394 رضا دلیر 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35395 ریحانه دلیر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35396 فاطمه دلیر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35397 محمدرضا دلیر 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
35398 محمدرضا دلیر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35399 مرضیه دلیر 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35400 مظفر دلیر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904088