راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 35401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35401 معصومه دلیر 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35402 نفیسه دلیر 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
35403 وجیهه دلیر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35404 تکتم دلیران 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
35405 تکتم دلیران 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
35406 طاهره دلیران چاپشلو 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35407 الهه دلیرتیزابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
35408 مهدی دلیرثانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35409 عباس دلیرکلاته 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35410 منصوره دلیرمحمداباد 1384 علوم رياضي آمار
35411 امیر دلیرمزار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
35412 علیرضا دلیرمعینی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35413 ناصر دلیرمعینی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35414 مبین دلیرنقابی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35415 انسیه دلیری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35416 انسیه دلیری 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
35417 حسین دلیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35418 حمیده دلیری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35419 رضا دلیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35420 زهرا دلیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
35421 زهرا دلیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35422 سیدمحمود دلیری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
35423 علی محمد دلیری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35424 فرزاد دلیری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35425 محمد دلیری 1335 علوم رياضي آمار
35426 محمدحسین دلیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35427 مرتضی دلیری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35428 مرتضی دلیری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
35429 مسعود دلیری 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35430 مسیحه دلیری 1353 علوم پايه زیست شناسی
35431 منصوره دلیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35432 هانیه دلیری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35433 غلامحسن دلیری نیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35434 نجمه دلیری اصل 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35435 پیمان دلیری بیدختی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
35436 محمد حسین دلیری بیرجندی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
35437 محمدحسین دلیری بیرجندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35438 محمود دلیری بیرک علیا 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
35439 ندا دلیری بیرک علیا 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35440 عاطفه دلیری توندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35441 اعظم دلیری دوم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35442 مهدی دلیری دوم 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی
35443 محمد دلیری راد 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35444 عباس دلیری رضاقلی قشلاقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35445 علیرضا دلیری رضاقلی قشلاقی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35446 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35447 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35448 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35449 لیلا دلیری سیاه پیرانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
35450 فاطمه دلیری قوچان عتیق 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35451 میلاد دلیری قوچان عتیق 1392 مهندسي مهندسی عمران
35452 رضا دلیری مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35453 رضا دلیری مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
35454 محمد علی دلیری مقدم 1358 كشاورزى زراعت
35455 غلام حسن دلیری نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35456 فاطمه دلیری نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35457 مژده دلیری ینگه قلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35458 شادی دلیریان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35459 شادی دلیریان 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
35460 مصطفی دلیریان کیکانلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
35461 سعید دلیل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
35462 اقدس دلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35463 الهه دلیلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35464 بیتا دلیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35465 حمید دلیلی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35466 حمید دلیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35467 سیمین دلیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35468 لیلی دلیلی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35469 موسی الرضا دلیلی 1374 علوم پايه فیزیک
35470 سمانه دلیلیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35471 کلثومه دلیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35472 کلثومه دلیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35473 منصور دلیمی اصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35474 الهام دم شناس 1381 علوم پايه زمین شناسی
35475 مهدی دم شناس 1379 علوم پايه زمین شناسی
35476 مهدی دم شناس 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
35477 سامان دماوندی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
35478 سامان دماوندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
35479 مریم دماوندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35480 هادی دماوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35481 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35482 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35483 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
35484 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
35485 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35486 سعید دمیرچی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
35487 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35488 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
35489 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35490 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35491 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35492 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
35493 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
35494 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
35495 فاطمه دنگ کوب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35496 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35497 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35498 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35499 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904279