راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 35901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35901 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
35902 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35903 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
35904 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35905 محمدرضا دلبری 1394 مهندسي مهندسی برق
35906 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35907 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35908 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35909 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35910 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35911 اعظم دلپسند 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
35912 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
35913 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
35914 نسیم دلجویان 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35915 الهه دلخانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
35916 محمد دلخانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
35917 زهرا دلخسته 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35918 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
35919 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
35920 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35921 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35922 علی دلخوش 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
35923 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35924 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35925 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35926 فهیمه دلخوش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
35927 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35928 علی اکبر دلخوش بایکی 1391 علوم پايه زمین شناسی
35929 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35930 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35931 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35932 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35933 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35934 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35935 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35936 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35937 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
35938 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35939 فاطمه دلدارسارونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
35940 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35941 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35942 آرش دلداری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35943 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستایی
35944 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35945 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35946 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35947 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
35948 مینا دلربای قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35949 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35950 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35951 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35952 آناهیتا دلشاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35953 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35954 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35955 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
35956 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35957 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35958 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35959 فرزانه دلشاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35960 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35961 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35962 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35963 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35964 وجیهه دلشاد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35965 فرنوش دلشادخرگردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
35966 هما دلشاددیزاوندی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
35967 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35968 علی دلشادغلامی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35969 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35970 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35971 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35972 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35973 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
35974 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35975 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35976 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
35977 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
35978 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35979 مجتبی دلفانیان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
35980 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
35981 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
35982 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35983 پریا دلقندی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35984 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35985 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35986 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35987 فریده دلقندی 1396 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
35988 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35989 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
35990 نفیسه دلقندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
35991 سهیلا دلکش 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
35992 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35993 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
35994 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35995 نصرت دلکلاله 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35996 سیما دلگانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
35997 رؤیا دلگشاء شاندیز 1384 مهندسي مهندسی شیمی
35998 زهرا دلگشاشاندیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35999 مجتبی دلگشاشاندیز 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249663