راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 36001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36001 صالح ذکاوتی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36002 مرضیه ذکاوتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36003 محمود ذکاوتی پور 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
36004 مریم ذکاوتی رستمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
36005 حسین ذکاوتی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36006 مهدی ذکریا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36007 جمشید ذکریائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36008 عظیم ذکریائی جویباری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36009 امین ذکریائی کرمانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
36010 مصطفی ذکریاپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36011 مرتضی ذکریاپورنائینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
36012 احمد ذکریای رودمعجنی 1393 علوم پايه فیزیک
36013 نعمت الله ذکی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36014 پروانه ذلفقاری 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36015 علیرضا ذنوبی نسب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
36016 نازنین ذوالجلالی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36017 ویدا ذوالجلالی 1386 علوم رياضي آمار
36018 اهداء ذوالجناحی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36019 ایمان ذوالجناحی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36020 ایمان ذوالجناحی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
36021 صدیقه ذوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36022 سیدعلی ذوالعلمین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36023 جعفر ذوالعلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36024 جعفر ذوالعلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36025 نرگس ذوالغیاث 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36026 امیرحسین ذوالفقار 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
36027 زینب ذوالفقار آرانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36028 علیرضا ذوالفقار آرانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
36029 محمدحسین ذوالفقار آرانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36030 محمدحسین ذوالفقارآرانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36031 اردلان ذوالفقاران 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
36032 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36033 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36034 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36035 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
36036 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36037 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36038 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36039 بهروز ذوالفقاری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36040 بهروز ذوالفقاری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
36041 جعفر ذوالفقاری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
36042 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36043 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36044 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36045 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36046 حمید ذوالفقاری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
36047 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36048 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36049 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36050 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36051 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36052 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36053 زهراسادات ذوالفقاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36054 زهره ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
36055 زینب ذوالفقاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36056 سکینه ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36057 سمیه ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
36058 سیدمحمدرضا ذوالفقاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36059 صفا ذوالفقاری 1392
36060 طاهره ذوالفقاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36061 علی ذوالفقاری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36062 علی ذوالفقاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36063 علیرضا ذوالفقاری 1376 علوم پايه فیزیک
36064 غلامرضا ذوالفقاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
36065 فاطمه ذوالفقاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36066 فرانک ذوالفقاری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36067 فردین ذوالفقاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36068 فرشته ذوالفقاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36069 قدیر ذوالفقاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
36070 کاظم ذوالفقاری 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
36071 مجتبی ذوالفقاری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
36072 محمد ذوالفقاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36073 محمد ذوالفقاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36074 محمد ذوالفقاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
36075 محمد رضا ذوالفقاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36076 محمدابراهیم ذوالفقاری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36077 محمدباقر ذوالفقاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36078 محمدجواد ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36079 محمدرضا ذوالفقاری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
36080 مرضیه ذوالفقاری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36081 مرضیه ذوالفقاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36082 مریم ذوالفقاری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36083 مریم ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
36084 مصطفی ذوالفقاری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36085 مهدی ذوالفقاری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36086 مهدی ذوالفقاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36087 نرگس ذوالفقاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
36088 نگار ذوالفقاری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
36089 وجیهه ذوالفقاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36090 مجید ذوالفقاری مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36091 آمنه ذوالفقاری نقندر 1381 علوم پايه زمین شناسی
36092 قدرت ذوالفقاری پور 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36093 لیلی ذوالفقاری پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36094 رسول ذوالفقاری تبارخراسانی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
36095 فاطمه ذوالفقاری ده ارباب 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
36096 لیلا ذوالفقاری زوارم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
36097 بنفشه ذوالفقاری سرآسیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
36098 رسول ذوالفقاری سرآسیا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36099 کنیز ذوالفقاری طبق سری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36100 ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033125