راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 36001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36001 مهدی دلیرثانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36002 عباس دلیرکلاته 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36003 منصوره دلیرمحمداباد 1384 علوم رياضي آمار
36004 امیر دلیرمزار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
36005 علیرضا دلیرمعینی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36006 ناصر دلیرمعینی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36007 مبین دلیرنقابی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36008 انسیه دلیری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36009 انسیه دلیری 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
36010 حسین دلیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36011 حمیده دلیری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36012 رضا دلیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36013 زهرا دلیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
36014 زهرا دلیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36015 سیدمحمود دلیری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36016 علی محمد دلیری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36017 فرزاد دلیری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36018 محمد دلیری 1335 علوم رياضي آمار
36019 محمدحسین دلیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36020 محمدرضا دلیری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36021 مرتضی دلیری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36022 مرتضی دلیری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
36023 مسعود دلیری 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36024 مسیحه دلیری 1353 علوم پايه زیست شناسی
36025 منصوره دلیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36026 هانیه دلیری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36027 غلامحسن دلیری نیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36028 نجمه دلیری اصل 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36029 پیمان دلیری بیدختی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36030 محمد حسین دلیری بیرجندی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
36031 محمدحسین دلیری بیرجندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36032 محمود دلیری بیرک علیا 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
36033 ندا دلیری بیرک علیا 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36034 عاطفه دلیری توندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36035 اعظم دلیری دوم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36036 مهدی دلیری دوم 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی
36037 محمد دلیری راد 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36038 عباس دلیری رضاقلی قشلاقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36039 علیرضا دلیری رضاقلی قشلاقی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36040 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36041 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36042 مجتبی دلیری رضاقلی قشلاقی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36043 لیلا دلیری سیاه پیرانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36044 فاطمه دلیری قوچان عتیق 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36045 میلاد دلیری قوچان عتیق 1392 مهندسي مهندسی عمران
36046 رضا دلیری مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36047 رضا دلیری مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
36048 محمد علی دلیری مقدم 1358 كشاورزى زراعت
36049 غلام حسن دلیری نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36050 فاطمه دلیری نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
36051 مژده دلیری ینگه قلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36052 شادی دلیریان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36053 شادی دلیریان 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
36054 مصطفی دلیریان کیکانلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
36055 سعید دلیل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
36056 اقدس دلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36057 الهه دلیلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36058 بیتا دلیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36059 حسین دلیلی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
36060 حمید دلیلی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36061 حمید دلیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
36062 سیمین دلیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
36063 لیلی دلیلی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36064 موسی الرضا دلیلی 1374 علوم پايه فیزیک
36065 سمانه دلیلیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36066 کلثومه دلیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36067 کلثومه دلیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36068 منصور دلیمی اصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36069 الهام دم شناس 1381 علوم پايه زمین شناسی
36070 مهدی دم شناس 1379 علوم پايه زمین شناسی
36071 مهدی دم شناس 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
36072 سامان دماوندی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
36073 سامان دماوندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
36074 مریم دماوندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36075 هادی دماوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36076 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36077 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36078 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
36079 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
36080 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
36081 سعید دمیرچی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
36082 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36083 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
36084 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36085 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36086 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36087 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
36088 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36089 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
36090 فاطمه دنگ کوب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36091 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36092 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36093 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36094 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36095 ابراهیم دنیائی رودسری 1364 مهندسي نقشه برداری
36096 علی اصغر دنیادیده 1352 علوم پايه فیزیک
36097 علیرضا دنیادیده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36098 جواد دنیایی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
36099 وحیده دنیایی آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223338