راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 36501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36501 مریم ذرنوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36502 زهرا ذره پرور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36503 برزین ذرّه پرور مقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36504 حسام ذره پرورقوچانی نژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی
36505 آتنا ذره پرورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36506 شهریار ذره پرورمقدم 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36507 مریم ذره پرورمقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36508 مهران ذره پرورمقدم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36509 مهناز ذره پرورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36510 فاطمه ذقنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
36511 نگار ذکا 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36512 هومن ذکا 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36513 زهره ذکائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36514 سمانه ذکائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36515 سمانه ذکائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
36516 ترانه ذکاوت 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36517 زهره ذکاوت 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
36518 مرضیه ذکاوت 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36519 مرضیه ذکاوت طلب 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
36520 حمیدرضا ذکاوتی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
36521 صالح ذکاوتی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36522 مرضیه ذکاوتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36523 محمود ذکاوتی پور 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
36524 مریم ذکاوتی رستمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
36525 حسین ذکاوتی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36526 مهدی ذکریا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36527 جمشید ذکریائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36528 عظیم ذکریائی جویباری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36529 امین ذکریائی کرمانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
36530 مصطفی ذکریاپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36531 مرتضی ذکریاپورنائینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36532 احمد ذکریای رودمعجنی 1393 علوم پايه فیزیک
36533 نعمت الله ذکی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36534 پروانه ذلفقاری 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36535 علیرضا ذنوبی نسب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
36536 نازنین ذوالجلالی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36537 ویدا ذوالجلالی 1386 علوم رياضي آمار
36538 اهداء ذوالجناحی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36539 ایمان ذوالجناحی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36540 ایمان ذوالجناحی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
36541 صدیقه ذوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36542 سیدعلی ذوالعلمین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36543 جعفر ذوالعلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36544 جعفر ذوالعلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36545 نرگس ذوالغیاث 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36546 امیرحسین ذوالفقار 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
36547 زینب ذوالفقار آرانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36548 علیرضا ذوالفقار آرانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
36549 محمدحسین ذوالفقار آرانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36550 محمدحسین ذوالفقارآرانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36551 اردلان ذوالفقاران 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
36552 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36553 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36554 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36555 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
36556 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36557 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36558 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36559 بهروز ذوالفقاری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36560 بهروز ذوالفقاری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
36561 جعفر ذوالفقاری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
36562 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36563 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36564 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36565 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36566 حمید ذوالفقاری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
36567 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36568 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36569 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36570 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36571 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36572 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36573 زهراسادات ذوالفقاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36574 زهره ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
36575 زینب ذوالفقاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36576 سکینه ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36577 سمیه ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
36578 سیدمحمدرضا ذوالفقاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36579 صفا ذوالفقاری 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36580 طاهره ذوالفقاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36581 علی ذوالفقاری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36582 علی ذوالفقاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36583 علیرضا ذوالفقاری 1376 علوم پايه فیزیک
36584 غلامرضا ذوالفقاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
36585 فاطمه ذوالفقاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36586 فرانک ذوالفقاری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36587 فردین ذوالفقاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36588 فرشته ذوالفقاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36589 قدیر ذوالفقاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
36590 کاظم ذوالفقاری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36591 مجتبی ذوالفقاری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
36592 محمد ذوالفقاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36593 محمد ذوالفقاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36594 محمد ذوالفقاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
36595 محمد رضا ذوالفقاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36596 محمدابراهیم ذوالفقاری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36597 محمدباقر ذوالفقاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36598 محمدجواد ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36599 محمدرضا ذوالفقاری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
36600 مرضیه ذوالفقاری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457301