راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 36601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36601 زهرا ذره پرور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36602 برزین ذرّه پرور مقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36603 حسام ذره پرورقوچانی نژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی
36604 آتنا ذره پرورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36605 شهریار ذره پرورمقدم 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36606 مریم ذره پرورمقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36607 مهران ذره پرورمقدم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36608 مهناز ذره پرورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36609 فاطمه ذقنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
36610 نگار ذکا 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36611 هومن ذکا 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36612 زهره ذکائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36613 سمانه ذکائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36614 سمانه ذکائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
36615 ترانه ذکاوت 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36616 زهره ذکاوت 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
36617 مرضیه ذکاوت 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36618 مرضیه ذکاوت طلب 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
36619 حمیدرضا ذکاوتی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
36620 صالح ذکاوتی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36621 مرضیه ذکاوتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36622 محمود ذکاوتی پور 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
36623 مریم ذکاوتی رستمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
36624 حسین ذکاوتی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36625 مهدی ذکریا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36626 جمشید ذکریائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36627 عظیم ذکریائی جویباری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36628 امین ذکریائی کرمانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
36629 مصطفی ذکریاپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36630 مرتضی ذکریاپورنائینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36631 احمد ذکریای رودمعجنی 1393 علوم پايه فیزیک
36632 نعمت الله ذکی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36633 پروانه ذلفقاری 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36634 علیرضا ذنوبی نسب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
36635 نازنین ذوالجلالی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36636 ویدا ذوالجلالی 1386 علوم رياضي آمار
36637 اهداء ذوالجناحی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36638 ایمان ذوالجناحی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36639 ایمان ذوالجناحی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
36640 صدیقه ذوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36641 سیدعلی ذوالعلمین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36642 جعفر ذوالعلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36643 جعفر ذوالعلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36644 نرگس ذوالغیاث 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36645 امیرحسین ذوالفقار 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
36646 زینب ذوالفقار آرانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36647 علیرضا ذوالفقار آرانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
36648 محمدحسین ذوالفقار آرانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36649 محمدحسین ذوالفقارآرانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36650 اردلان ذوالفقاران 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
36651 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36652 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36653 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36654 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
36655 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36656 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36657 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36658 بهروز ذوالفقاری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36659 بهروز ذوالفقاری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
36660 جعفر ذوالفقاری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
36661 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36662 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36663 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36664 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36665 حمید ذوالفقاری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
36666 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36667 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36668 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36669 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36670 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36671 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36672 زهراسادات ذوالفقاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36673 زهره ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
36674 زینب ذوالفقاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36675 سکینه ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36676 سمیه ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
36677 سیدمحمدرضا ذوالفقاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36678 صفا ذوالفقاری 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36679 طاهره ذوالفقاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36680 علی ذوالفقاری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36681 علی ذوالفقاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36682 علیرضا ذوالفقاری 1376 علوم پايه فیزیک
36683 غلامرضا ذوالفقاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
36684 فاطمه ذوالفقاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36685 فرانک ذوالفقاری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36686 فردین ذوالفقاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36687 فرشته ذوالفقاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36688 قدیر ذوالفقاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
36689 کاظم ذوالفقاری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36690 مجتبی ذوالفقاری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
36691 محمد ذوالفقاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36692 محمد ذوالفقاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36693 محمد ذوالفقاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
36694 محمد رضا ذوالفقاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36695 محمدابراهیم ذوالفقاری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36696 محمدباقر ذوالفقاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36697 محمدجواد ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36698 محمدرضا ذوالفقاری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
36699 مرضیه ذوالفقاری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36700 مرضیه ذوالفقاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905416