راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 37201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37201 سمانه ذبیحی فیض ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
37202 فائزه ذبیحی فیض ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
37203 مهدیه ذبیحی مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37204 آیدا ذبیحی مداح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37205 ایدا ذبیحی مداح 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37206 سعید ذبیحی مداح 1373 علوم رياضي ریاضی
37207 سید محمد ذبیحی مداح 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37208 سیدمحمد ذبیحی مداح 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37209 سیدمحمد ذبیحی مداح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37210 سمیرا ذبیحی مظفرآباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37211 علی ذبیحی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37212 نرگس ذبیحی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37213 محمد ذبیحی نسب 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
37214 رباب ذبیحی نیشابوری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37215 کبری ذبیحی ولوجایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
37216 سیدعلیرضا ذبیحیان 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37217 فاطمه ذبیحیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
37218 یاسمن ذبیحیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37219 سمیه ذراتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
37220 ایران ذرراتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37221 مریم ذرنوخی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37222 مریم ذرنوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
37223 زهرا ذره پرور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
37224 برزین ذرّه پرور مقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37225 حسام ذره پرورقوچانی نژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی
37226 آتنا ذره پرورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
37227 شهریار ذره پرورمقدم 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
37228 مریم ذره پرورمقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37229 مهران ذره پرورمقدم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37230 مهناز ذره پرورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37231 فاطمه ذقنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
37232 نگار ذکا 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37233 هومن ذکا 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
37234 زهره ذکائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37235 سمانه ذکائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37236 سمانه ذکائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
37237 ترانه ذکاوت 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37238 زهره ذکاوت 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
37239 مرضیه ذکاوت 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
37240 مرضیه ذکاوت طلب 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
37241 حمیدرضا ذکاوتی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
37242 صالح ذکاوتی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
37243 مرضیه ذکاوتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37244 محمود ذکاوتی پور 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
37245 مریم ذکاوتی رستمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
37246 حسین ذکاوتی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37247 مهدی ذکریا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
37248 جمشید ذکریائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37249 عظیم ذکریائی جویباری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
37250 مصطفی ذکریاپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37251 مرتضی ذکریاپورنائینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
37252 احمد ذکریای رودمعجنی 1393 علوم پايه فیزیک
37253 نعمت الله ذکی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37254 پروانه ذلفقاری 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37255 علیرضا ذنوبی نسب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
37256 نازنین ذوالجلالی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
37257 ویدا ذوالجلالی 1386 علوم رياضي آمار
37258 اهداء ذوالجناحی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37259 ایمان ذوالجناحی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37260 ایمان ذوالجناحی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
37261 صدیقه ذوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37262 سیدعلی ذوالعلمین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37263 جعفر ذوالعلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
37264 جعفر ذوالعلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
37265 نرگس ذوالغیاث 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37266 امیرحسین ذوالفقار 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
37267 زینب ذوالفقار آرانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37268 علیرضا ذوالفقار آرانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
37269 محمدحسین ذوالفقار آرانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37270 محمدحسین ذوالفقارآرانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37271 اردلان ذوالفقاران 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
37272 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37273 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37274 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
37275 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
37276 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37277 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37278 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37279 بهروز ذوالفقاری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37280 بهروز ذوالفقاری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
37281 جعفر ذوالفقاری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
37282 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37283 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37284 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37285 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
37286 حمید ذوالفقاری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
37287 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37288 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37289 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37290 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
37291 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37292 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
37293 زهراسادات ذوالفقاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
37294 زهره ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
37295 زینب ذوالفقاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37296 سکینه ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37297 سمیه ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
37298 سیدمحمدرضا ذوالفقاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
37299 صفا ذوالفقاری 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
37300 طاهره ذوالفقاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227716