راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 37601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37601 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
37602 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
37603 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
37604 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37605 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
37606 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
37607 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
37608 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
37609 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37610 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37611 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
37612 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
37613 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
37614 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
37615 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
37616 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
37617 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37618 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
37619 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
37620 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
37621 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
37622 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37623 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
37624 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37625 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37626 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37627 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37628 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
37629 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
37630 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37631 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
37632 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
37633 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
37634 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
37635 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37636 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37637 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37638 محمد رستمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37639 محمدابراهیم رستمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
37640 محمدصادق رستمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
37641 مرضیه رستمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
37642 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37643 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
37644 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37645 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37646 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37647 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37648 نیلوفر رستمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
37649 وحیده رستمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37650 هلیا رستمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37651 مجید رستمی بروجنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
37652 محسن رستمی اسکندری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
37653 حمیدرضا رستمی بارانی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
37654 حمیدرضا رستمی بارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
37655 مجید رستمی بروجنی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
37656 محسن رستمی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
37657 قادر رستمی تبنق 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
37658 رضا رستمی جونقانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
37659 مهناز رستمی چایجان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
37660 علی اصغر رستمی چراتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
37661 مهدی رستمی حاجی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37662 هادی رستمی حصارسرخ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
37663 مجتبی رستمی حصوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
37664 زهرا رستمی خیرآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37665 رضا رستمی درونکلا 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37666 شعله رستمی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37667 فاطمه رستمی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37668 بابک رستمی رنجبر 1392 مهندسي مهندسی صنایع
37669 قاسم رستمی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
37670 قاسم رستمی زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
37671 محمد رستمی عرب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
37672 مهسا رستمی فاروجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37673 حمید رستمی قزلجه 1393 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
37674 فهیمه رستمی قلعه بالا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37675 افسانه رستمی کمند 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
37676 عبدالجمیل رستمی کوه آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
37677 فرهاد رستمی گله 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS )
37678 ام البنین رستمی محمودی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37679 محمد رستمی نسری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37680 یاسر رستمی نوده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
37681 سارا رستمی یزدان اباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
37682 آزاده رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37683 حوریه رستمیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
37684 راضیه رستمیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37685 سحر رستمیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
37686 طیبه رستمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
37687 علی رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37688 ماجد رستمیان 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
37689 مجید رستمیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37690 مرضیه رستمیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37691 مرضیه رستمیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37692 مهسا رستمیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37693 سعید رستمیان تویه دروار 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
37694 مرجان رستمیان مشهدی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
37695 زهرا رسوادتام 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37696 احسان رسول پور 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37697 حسین رسول پورحسنلوئی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
37698 سمانه رسول خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37699 صدیقه رسول خانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37700 کریم رسول خانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517694