راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 38801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38801 هومان رزمجوئی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38802 زینب رزمجومقدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38803 ساجده رزمجوی نشتیفانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38804 حمید رزمخواه 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38805 غلامرضا رزمخواه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38806 فاطمه رزمخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38807 محمد رزمخواه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
38808 محمد رزمخواه 1393 مهندسي مهندسی شیمی
38809 مصطفی رزمخواه 1377 علوم رياضي آمار
38810 مصطفی رزمخواه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
38811 مصطفی رزمخواه 1384 علوم رياضي آمار
38812 منصوره رزمخواه 1384 علوم رياضي آمار
38813 منصوره رزمخواه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
38814 سمیه رزمخواه شربیانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
38815 سمیّه رزمخواه شربیانی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
38816 امیررضا رزمگیر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38817 آرش رزمی 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
38818 رضا رزمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38819 سیدمحمدرضا رزمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38820 سیده زهره رزمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
38821 غلامرضا رزمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38822 فاطمه رزمی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38823 فاطمه رزمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
38824 معصومه رزمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38825 مهدی رزمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38826 پیمان رزمی تازه کندشریف آباد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38827 مهلا رزمی رضا 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
38828 محسن رزمی سماغچه 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
38829 سیما رزمی یزدان آباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38830 حسن رزمیان مقدم 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38831 داود رزوینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38832 محمدعلی رسا 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
38833 محمدمهدی رساء ایزدی 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
38834 احسان رسائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
38835 ناصر رسائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38836 سامن رسائی پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38837 مهدی رسائی مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38838 محمدرضا رسائی یزدانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
38839 مجید رساخراسانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
38840 بتول رسام 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38841 زینب رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
38842 سمیرا رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38843 یدالله رسانه 1354 علوم رياضي آمار
38844 رجب رسایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38845 نرجس رسایی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38846 ملیحه رستاخیز 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38847 فرشته رستاخیزباغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38848 محمد رستاخیزنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38849 فاطمه رستخیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38850 شیداله رستخیزشورکائی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38851 احمد رستگار 1391 علوم پايه زمین شناسی
38852 اردلان رستگار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38853 اعظم رستگار 1385 علوم پايه زمین شناسی
38854 امیر رستگار 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
38855 رشید رستگار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38856 رضا رستگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38857 رقیه رستگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
38858 زهرا رستگار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
38859 زهرا رستگار 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
38860 سروش رستگار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38861 سمیه رستگار 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38862 سیدحامد رستگار 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38863 سیده زینب رستگار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38864 سیده زینب رستگار 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
38865 سینا رستگار 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38866 سینا رستگار 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
38867 سینا رستگار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
38868 طیبه رستگار 1382 علوم رياضي ریاضی محض
38869 عالیه رستگار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38870 عباس رستگار 1367 علوم پايه فیزیک
38871 عفت رستگار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38872 فرامرز رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38873 محبوبه رستگار 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38874 محمدحسین رستگار 1353 علوم پايه زمین شناسی
38875 محمدرحیم رستگار 1368 علوم رياضي ریاضی
38876 مرضیه رستگار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38877 نازی رستگار 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
38878 نسرین رستگار 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38879 بهاره رستگار شهن آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
38880 بهاره رستگار شهن ابادی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
38881 مریم رستگار مقدم کالمندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38882 مهدی رستگاراصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
38883 علی رستگارانارمرزی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38884 زهرا رستگارپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
38885 سارا رستگارپویانی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
38886 حیدر رستگارثانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
38887 شیوا رستگارثانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38888 فرزاد رستگارثانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38889 فرزاد رستگارثانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38890 مهسا رستگارجویباری 1393 مهندسي مهندسی شیمی
38891 محمد رستگاررودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38892 جواد رستگارزاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38893 میترا رستگارسالانقوچ 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38894 نسرین رستگارسیگارودی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38895 میثم رستگارشهرودی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38896 فرزانه رستگارکازرونی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38897 علی رستگارمحمدآبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
38898 افسانه رستگارمقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38899 عباسعلی رستگارمقدم 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
38900 علیرضا رستگارمقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828812