راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 39001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39001 حسن رشید 1373 علوم پايه زمین شناسی
39002 رضا رشید 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39003 زهرا رشید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39004 زینب رشید 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
39005 صمد رشید 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
39006 عباسعلی رشید 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
39007 علی سالم رشید 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
39008 فاطمه رشید 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39009 فاطمه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39010 مرضیه رشید 1381 علوم پايه زمین شناسی
39011 مریم رشید 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39012 ملیحه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39013 تامارا رشید صنوبری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39014 شیما رشید لمیر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
39015 شمسی بیگم رشیدآبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39016 محمد رشیدآبادی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
39017 زکیه رشیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39018 محمدجواد رشیدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39019 مریم رشیدپناه 1388 علوم رياضي آمار
39020 خلیل رشیدپور 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
39021 رضا رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39022 محمدجواد رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39023 یوسف رشیدپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39024 مجید رشیدترابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39025 مژگان رشیدترانلو 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
39026 زهرا رشیدتولائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39027 غلامحسین رشیدتولائی 1372 علوم پايه زمین شناسی
39028 مریم رشیدتولائی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39029 عصمت رشیدجوان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
39030 علی اصغر رشیدحسن آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39031 علی اکبر رشیدحسن آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39032 ابوالفضل رشیدخشت 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39033 اعظم رشیدخیراباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39034 الهه رشیدزاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39035 فرهاد رشیدزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39036 اکرم رشیدزاده یزدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
39037 فرشته رشیدشمخال 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39038 سیدحسین رشیدصالحی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39039 الهه رشیدصنوبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39040 فهیمه رشیدفرخد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39041 جلال رشیدقلعه بیک 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
39042 حجت اله رشیدمقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39043 نسرین رشیدمقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی
39044 فریده رشیدنجفی 1353 علوم پايه زیست شناسی
39045 امین رشیدنژاد 1388 دامپزشكي دامپزشکی
39046 امین رشیدنوقابی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
39047 احمد رشیدنهال 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39048 آذر رشیدی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39049 آزاده رشیدی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
39050 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
39051 ازاده رشیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39052 اسماعیل رشیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
39053 اسمعیل رشیدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
39054 الهام رشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39055 امیر رشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39056 انسیه رشیدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
39057 ایرج رشیدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39058 پدرام رشیدی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
39059 پدرام رشیدی 1376 علوم پايه فیزیک
39060 پریسا رشیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39061 پریسا رشیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
39062 پیام رشیدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39063 ثریا رشیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39064 حامد رشیدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39065 حامد رشیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
39066 حسن رشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39067 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39068 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39069 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
39070 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39071 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39072 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39073 سامان رشیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39074 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39075 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39076 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39077 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
39078 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39079 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
39080 فاطمه رشیدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39081 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39082 قربان رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39083 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39084 محبوبه رشیدی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
39085 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39086 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39087 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
39088 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39089 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
39090 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39091 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39092 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39093 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39094 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39095 ناهید رشیدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39096 نیلوفر رشیدی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
39097 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39098 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39099 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39100 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409525