راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 39201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39201 علی رسولی زاده ئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39202 فهیمه رسولی زاده ئی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
39203 ثریا رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39204 خدیجه رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39205 فریده رسولی زاده بنی تاک 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
39206 فاطمه رسولی زارع 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39207 ابوذر رسولی سررود 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39208 میمنت رسولی سنگانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39209 وحیده رسولی فاز 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39210 پدرام رسولی فر 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39211 سامان رسولی فر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
39212 علیرضا رسولی فر 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
39213 منیره رسولی فر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39214 امین رسولی فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39215 خسرو رسولی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39216 سمیه رسولی فریدونی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39217 سمیه رسولی فیروزآبادی 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
39218 نجمه سادات رسولی کلاته میراسماعیل 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39219 فاطمه رسولی گرمارودی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
39220 زینب رسولی لوشاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39221 محمدحسین رسولی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39222 محمود رسولی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39223 مهدی رسولی نژاد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
39224 نفیسه رسولی نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
39225 سیدرسول رسولی نوده 1374 علوم پايه زمین شناسی
39226 مسعود رسولی نوکنده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39227 خدیجه رسولیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39228 زینت رسولیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39229 محمدعلی رسولیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39230 سهیلا رسولیان مشهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
39231 بهزاد رسیده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39232 سارا رسیده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39233 علیرضا رشادت زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39234 پری رشادجغالی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
39235 رویا رشادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39236 زینب رشادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39237 فرشید رشادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39238 مریم رشتچی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
39239 غلامرضا رشتی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
39240 مصطفی رشتی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39241 محمد رشتی باف 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
39242 سعید رشتی سیدنا 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39243 زهرا رشخانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39244 فاطمه رشخواری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
39245 شهرزاد رشکی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39246 پروین رشنو 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39247 زهرا رشنوبنه عباسی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
39248 الهام رشوانی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
39249 فاطمه رشوند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39250 بتول رشید 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39251 حسن رشید 1373 علوم پايه زمین شناسی
39252 رضا رشید 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39253 زهرا رشید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39254 زینب رشید 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
39255 صمد رشید 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
39256 عباسعلی رشید 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
39257 علی سالم رشید 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
39258 فاطمه رشید 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39259 فاطمه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39260 مرضیه رشید 1381 علوم پايه زمین شناسی
39261 مریم رشید 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39262 ملیحه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39263 تامارا رشید صنوبری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39264 شیما رشید لمیر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
39265 شمسی بیگم رشیدآبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39266 محمد رشیدآبادی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
39267 زکیه رشیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39268 محمدجواد رشیدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39269 مریم رشیدپناه 1388 علوم رياضي آمار
39270 خلیل رشیدپور 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
39271 رضا رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39272 محمدجواد رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39273 یوسف رشیدپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39274 مجید رشیدترابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39275 مژگان رشیدترانلو 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
39276 زهرا رشیدتولائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39277 غلامحسین رشیدتولائی 1372 علوم پايه زمین شناسی
39278 مریم رشیدتولائی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39279 عصمت رشیدجوان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
39280 علی اصغر رشیدحسن آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39281 علی اکبر رشیدحسن آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39282 ابوالفضل رشیدخشت 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39283 اعظم رشیدخیراباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39284 الهه رشیدزاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39285 فرهاد رشیدزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39286 اکرم رشیدزاده یزدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
39287 فرشته رشیدشمخال 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39288 سیدحسین رشیدصالحی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39289 الهه رشیدصنوبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39290 فهیمه رشیدفرخد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39291 جلال رشیدقلعه بیک 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
39292 حجت اله رشیدمقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39293 نسرین رشیدمقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی
39294 فریده رشیدنجفی 1353 علوم پايه زیست شناسی
39295 امین رشیدنژاد 1388 دامپزشكي دامپزشکی
39296 امین رشیدنوقابی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
39297 احمد رشیدنهال 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39298 آذر رشیدی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39299 آزاده رشیدی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
39300 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814346