راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 39201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39201 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39202 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39203 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39204 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39205 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
39206 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39207 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
39208 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
39209 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
39210 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39211 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39212 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39213 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
39214 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
39215 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
39216 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
39217 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
39218 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39219 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39220 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
39221 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
39222 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39223 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
39224 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39225 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39226 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39227 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39228 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39229 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39230 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
39231 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
39232 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39233 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
39234 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
39235 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
39236 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
39237 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39238 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39239 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39240 محمد رستمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39241 محمدابراهیم رستمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
39242 محمدصادق رستمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39243 مرضیه رستمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
39244 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39245 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39246 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39247 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39248 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39249 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39250 نیلوفر رستمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
39251 وحیده رستمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39252 هلیا رستمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39253 مجید رستمی بروجنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39254 محسن رستمی اسکندری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
39255 حمیدرضا رستمی بارانی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39256 حمیدرضا رستمی بارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39257 مجید رستمی بروجنی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
39258 محسن رستمی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
39259 قادر رستمی تبنق 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
39260 علی رستمی جغال 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39261 رضا رستمی جونقانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
39262 مهناز رستمی چایجان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
39263 علی اصغر رستمی چراتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
39264 مهدی رستمی حاجی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39265 هادی رستمی حصارسرخ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39266 مجتبی رستمی حصوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39267 زهرا رستمی خیرآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39268 رضا رستمی درونکلا 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39269 شعله رستمی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39270 فاطمه رستمی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39271 بابک رستمی رنجبر 1392 مهندسي مهندسی صنایع
39272 قاسم رستمی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
39273 قاسم رستمی زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
39274 زهرا رستمی سرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39275 محمد رستمی عرب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39276 مهسا رستمی فاروجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39277 حمید رستمی قزلجه 1393 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39278 فهیمه رستمی قلعه بالا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39279 افسانه رستمی کمند 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39280 عبدالجمیل رستمی کوه آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39281 فرهاد رستمی گله 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
39282 ام البنین رستمی محمودی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39283 محمد رستمی نسری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39284 یاسر رستمی نوده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39285 سارا رستمی یزدان اباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
39286 آزاده رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39287 حوریه رستمیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
39288 راضیه رستمیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39289 سحر رستمیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
39290 طیبه رستمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39291 علی رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39292 ماجد رستمیان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39293 مجید رستمیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39294 مرضیه رستمیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39295 مرضیه رستمیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39296 مهسا رستمیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39297 سعید رستمیان تویه دروار 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
39298 مرجان رستمیان مشهدی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
39299 احسان رسول پور 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39300 حسین رسول پورحسنلوئی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489118