راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 39301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39301 رویا رستمی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39302 زهره رستمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39303 زهره رستمی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
39304 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39305 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39306 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39307 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39308 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
39309 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39310 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
39311 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
39312 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
39313 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39314 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39315 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39316 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
39317 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
39318 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
39319 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
39320 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
39321 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39322 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39323 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
39324 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
39325 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39326 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
39327 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39328 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39329 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39330 علی رضا رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39331 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39332 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39333 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39334 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
39335 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
39336 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39337 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
39338 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
39339 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
39340 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
39341 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39342 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39343 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39344 محمد رستمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39345 محمدابراهیم رستمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
39346 محمدصادق رستمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39347 مرضیه رستمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
39348 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39349 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39350 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39351 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39352 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39353 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39354 نیلوفر رستمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
39355 وحیده رستمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39356 هلیا رستمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39357 مجید رستمی بروجنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39358 محسن رستمی اسکندری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
39359 حمیدرضا رستمی بارانی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39360 حمیدرضا رستمی بارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39361 مجید رستمی بروجنی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
39362 محسن رستمی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
39363 قادر رستمی تبنق 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
39364 علی رستمی جغال 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39365 رضا رستمی جونقانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
39366 مهناز رستمی چایجان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
39367 علی اصغر رستمی چراتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
39368 مهدی رستمی حاجی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39369 هادی رستمی حصارسرخ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39370 مجتبی رستمی حصوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39371 زهرا رستمی خیرآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39372 رضا رستمی درونکلا 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39373 شعله رستمی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39374 فاطمه رستمی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39375 بابک رستمی رنجبر 1392 مهندسي مهندسی صنایع
39376 قاسم رستمی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
39377 قاسم رستمی زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
39378 زهرا رستمی سرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39379 محمد رستمی عرب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39380 مهسا رستمی فاروجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39381 حمید رستمی قزلجه 1393 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39382 فهیمه رستمی قلعه بالا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39383 افسانه رستمی کمند 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39384 عبدالجمیل رستمی کوه آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39385 فرهاد رستمی گله 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
39386 ام البنین رستمی محمودی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39387 محمد رستمی نسری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39388 یاسر رستمی نوده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39389 سارا رستمی یزدان اباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
39390 آزاده رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39391 حوریه رستمیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
39392 راضیه رستمیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39393 سحر رستمیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
39394 طیبه رستمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39395 علی رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39396 ماجد رستمیان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39397 مجید رستمیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39398 مرضیه رستمیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39399 مرضیه رستمیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39400 مهسا رستمیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904008