راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 39501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39501 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39502 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39503 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39504 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39505 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39506 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39507 نیلوفر رستمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
39508 وحیده رستمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39509 هلیا رستمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39510 مجید رستمی بروجنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39511 محسن رستمی اسکندری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
39512 حمیدرضا رستمی بارانی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39513 حمیدرضا رستمی بارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39514 مجید رستمی بروجنی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
39515 محسن رستمی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
39516 قادر رستمی تبنق 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
39517 علی رستمی جغال 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39518 رضا رستمی جونقانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
39519 مهناز رستمی چایجان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
39520 علی اصغر رستمی چراتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
39521 مهدی رستمی حاجی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39522 هادی رستمی حصارسرخ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39523 مجتبی رستمی حصوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39524 زهرا رستمی خیرآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39525 رضا رستمی درونکلا 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39526 شعله رستمی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39527 فاطمه رستمی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39528 بابک رستمی رنجبر 1392 مهندسي مهندسی صنایع
39529 قاسم رستمی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
39530 قاسم رستمی زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
39531 زهرا رستمی سرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39532 محمد رستمی عرب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39533 مهسا رستمی فاروجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39534 حمید رستمی قزلجه 1393 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39535 فهیمه رستمی قلعه بالا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39536 افسانه رستمی کمند 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39537 عبدالجمیل رستمی کوه آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39538 فرهاد رستمی گله 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
39539 ام البنین رستمی محمودی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39540 محمد رستمی نسری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39541 یاسر رستمی نوده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39542 سارا رستمی یزدان اباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
39543 آزاده رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39544 حوریه رستمیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
39545 راضیه رستمیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39546 سحر رستمیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
39547 طیبه رستمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39548 علی رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39549 ماجد رستمیان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39550 مجید رستمیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39551 مرضیه رستمیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39552 مرضیه رستمیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39553 مهسا رستمیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39554 سعید رستمیان تویه دروار 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
39555 مرجان رستمیان مشهدی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
39556 احسان رسول پور 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39557 حسین رسول پورحسنلوئی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
39558 سمانه رسول خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39559 صدیقه رسول خانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39560 کریم رسول خانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39561 محمدرضا رسول خانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
39562 امیرحسین رسول زاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
39563 غلامرضا رسول زاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
39564 غلامعلی رسول زاده 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39565 کاوه رسول زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39566 مهسا رسول زاده 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39567 مهلا رسول زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39568 وحید رسول زاده باغمیشه 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39569 منصوره رسول زاده خراسانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39570 منصور رسول زاده شیخ 1356 علوم پايه دبیری شیمی
39571 سیدحامد رسول زاده طباطبائی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39572 مریم رسول زاده کلاته عبدل 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39573 امیرحسین رسول نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39574 مهری رسول نیاالهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39575 علی رسولپور 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39576 محمدکاظم رسولزاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39577 مهدی رسولزاده طباطبائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39578 اعظم رسولی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
39579 اعظم رسولی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
39580 امیرعلی رسولی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39581 پریسا رسولی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39582 پریسا رسولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39583 حسن رسولی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39584 حسین رسولی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39585 حمید رسولی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39586 داود رسولی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
39587 راحیل رسولی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
39588 راحیل رسولی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
39589 زهرا رسولی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39590 زهرا رسولی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
39591 زهرا رسولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39592 زهرا رسولی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
39593 زهرا رسولی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39594 زهرا رسولی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
39595 زهرا رسولی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39596 زهراسادات رسولی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39597 زهره رسولی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39598 زهره سادات رسولی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39599 زینب رسولی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39600 سعید رسولی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489047