راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 39501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39501 ثریا رشیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39502 حامد رشیدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39503 حامد رشیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
39504 حسن رشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39505 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39506 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39507 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
39508 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39509 رضا رشیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
39510 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39511 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39512 سامان رشیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39513 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39514 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39515 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39516 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
39517 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39518 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
39519 فاطمه رشیدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39520 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39521 قربان رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39522 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39523 محبوبه رشیدی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
39524 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39525 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39526 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
39527 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39528 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
39529 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39530 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39531 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39532 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39533 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39534 ناهید رشیدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39535 نیلوفر رشیدی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
39536 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39537 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39538 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39539 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39540 محسن رشیدی احمدابادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
39541 امین رشیدی برجی 1392 مهندسي مهندسی عمران
39542 حسن رشیدی برجی 1373 مهندسي مهندسی عمران
39543 حمید رشیدی برجی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
39544 نصیبه رشیدی ترشاب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39545 ابراهیم رشیدی جنیدابادی 1376 علوم رياضي آمار
39546 سمیه رشیدی داغیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39547 محمدمهدی رشیدی رستمکلایی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
39548 سمیرا رشیدی زاده طرقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39549 مهدیه رشیدی زرندی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
39550 ایمان رشیدی طرقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39551 ایمان رشیدی طرقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39552 زهرا رشیدی طرقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39553 عصمت رشیدی طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39554 فهیمه رشیدی طرقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
39555 عفت رشیدی طغرالجردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39556 صدیقه رشیدی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39557 حمید رشیدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39558 روح اله رشیدی قلعه زو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39559 نادیا رشیدی کرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39560 نادیا رشیدی کرمانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
39561 محمد رشیدی کوچی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39562 محمود رشیدی محمودی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39563 منیره رشیدی محمودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39564 محمد رشیدی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
39565 غلامرضا رشیدی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39566 محمودرضا رشیدی نژاد 1353 مهندسي راه و ساختمان
39567 احسان رشیدی نژادمیبدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
39568 کمال رشیدی نوین 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39569 عاطفه رشیدی نهرمان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
39570 پروانه رشیدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39571 پروانه رشیدی نیا 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
39572 مجید رشیدی هویه 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
39573 زهرا رشیدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
39574 زهرا رشیدیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
39575 سمیه رشیدیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39576 الهه رشیدیان وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39577 سمانه رشیدیان یزد 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39578 محمود رصائی 1353 علوم پايه زمین شناسی
39579 سید نصرت رضا 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
39580 زهرا رضا اهرابی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39581 متینه رضا ئی نیشابور ی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39582 عبدالمجید رضا پور 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39583 علی رضا پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
39584 حسین رضا پور طرقبه 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
39585 الهه رضا زاده خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
39586 علیرضا رضا قلیلو 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
39587 آذر رضائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39588 آیدا رضائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39589 ابوالفضل رضائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39590 احمد رضائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
39591 اذر رضائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
39592 اسد رضائی 1376 علوم پايه فیزیک
39593 اسد رضائی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39594 اسماء رضائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39595 اعظم رضائی 1380 علوم رياضي آمار
39596 افسانه رضائی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
39597 افسانه رضائی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
39598 افسانه رضائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39599 افشین رضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39600 اکرم رضائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444281