راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,553

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58245 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
46091 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100748 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
51291 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80169 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61047 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84416 مریم شفیعی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
102390 مریم شفیعی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62377 جواد شفیعی مهرگان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57393 محمدحسین شفیعی میم 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79067 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
103396 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
89058 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
92978 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84058 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
112701 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69875 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58028 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
84591 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
103846 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
72302 یوسف شفیعیان 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47653 حمید شفیق 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92951 شهرزاد شفیق 1384 دامپزشكي دامپزشکی
83205 مهناز شفیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
89352 زهرا شفیق پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
101643 عصمت شفیق فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97788 ملیحه شفیق نامقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
113571 ملیحه شفیق نامقی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
40804 حسین شفیقی شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71653 بلال شقاقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
115694 فرهاد شقاقی 1352 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68572 علیرضا شقاقیان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81525 محبوبه شقاقیان 1381 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
90787 محبوبه شقاقیان 1384 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
75730 محمودرضا شقاقیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
76030 نصرت شقدری جاغرق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80125 فاطمه شکاردوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92391 احسان شکاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73112 جواد شکاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73879 جواد شکاری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81944 زهره شکاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71541 سعیده شکاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
86392 سمانه شکاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97556 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52244 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40384 مرضیه شکاری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
76287 مریم شکاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
97684 میترا شکاری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47352 هدیه شکاری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73573 وجیهه شکاری بقمچ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75993 فهیمه شکاری زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51465 مرضیه شکاری چاهستانی 1370 علوم رياضي آمار
54547 فرزاد شکاری زاده 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
95102 محمدرضا شکاری زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67127 تقی شکاری شاهرود 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
81974 حوا شکاری کلاته تیمور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54571 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69878 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
104815 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42751 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
77222 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92088 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39895 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54368 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44337 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
73681 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95423 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
98649 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75179 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65324 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69879 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
73603 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96610 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
113503 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
113377 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
111725 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
82651 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
45087 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52657 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82621 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68647 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77642 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
61640 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78026 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
104902 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57254 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51653 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90110 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39896 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
70943 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
111080 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
105509 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78157 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92072 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
110765 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
45487 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91269 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
102748 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69880 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48931 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18778562