راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39602 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39603 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39604 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39605 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39606 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39607 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39608 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39609 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39610 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39611 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39612 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39613 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39614 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39615 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
39616 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
39617 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
39618 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39619 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39620 یاسر ژیانی الیجه باف 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39621 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
39622 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39623 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
39624 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
39625 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
39626 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39627 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39628 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
39629 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
39630 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
39631 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
39632 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39633 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39634 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39635 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39636 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39637 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39638 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
39639 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39640 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39641 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39642 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39643 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39644 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39645 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39646 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39647 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39648 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39649 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39650 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39651 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
39652 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
39653 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
39654 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39655 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
39656 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39657 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39658 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39659 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
39660 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39661 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
39662 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39663 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39664 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39665 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39666 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39667 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39668 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
39669 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
39670 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39671 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39672 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39673 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39674 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39675 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39676 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39677 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39678 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39679 بی بی حکیمه سادات رنجکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39680 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39681 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39682 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39683 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
39684 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39685 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39686 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39687 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39688 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39689 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39690 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
39691 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39692 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
39693 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39694 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39695 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39696 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39697 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39698 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39699 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
39700 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31507961