راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,763

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
110957 زهرا شریعتی کوهبنانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53653 منیره شریعتی کوهبنانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41879 مهدی شریعتی کوهبنانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48524 حسین شریعتی کیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42117 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69863 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47315 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45689 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61030 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95058 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76245 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60148 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
50187 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
53767 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
106234 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43901 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
112256 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
108624 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
96579 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
76319 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98484 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
57082 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
62570 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79731 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
81470 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
80957 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92641 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
40803 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71545 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
56945 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80661 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50118 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57934 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
54065 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65364 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40901 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65374 هدا شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51192 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81865 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50493 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74802 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
40378 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46922 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54236 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59984 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80272 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42030 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45736 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44415 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50157 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41525 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39994 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56627 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
62172 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57705 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76592 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50962 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84128 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97014 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
112520 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
111946 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
89656 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
97370 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93449 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
84109 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
103675 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96315 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
105075 محمدعلی شریف شازیله 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92935 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80096 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82539 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71546 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
83413 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89920 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88293 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
103294 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60298 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90711 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
45691 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69864 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
75601 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
40379 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
51457 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75410 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
82818 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
107021 زینت شریفان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
107743 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
77995 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50884 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49481 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60237 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74614 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
109723 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
105559 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
101659 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45254 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87895 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69865 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93466 اسیه شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64695 اشرف شریفی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19510250