راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 87,037

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 محمدعلی سبک خیزخیاط 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
39602 جعفر سبوخی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39603 راضیه سبوسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39604 محمدتقی سبیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
39605 فاطمه السادات سبیلیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39606 رقیه سپاسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39607 زهره سپاسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39608 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
39609 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39610 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39611 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
39612 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39613 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39614 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39615 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
39616 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
39617 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39618 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
39619 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39620 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
39621 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
39622 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39623 لیلا سپاهی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39624 محمدرضا سپاهی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39625 حسنقلی سپاهی بادجانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39626 محدثه سپاهی باغان 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
39627 سمیه سپاهی خشتی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39628 احسان سپاهی کرناوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39629 احسان سپاهی کرناوه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
39630 برات سپاهی کوپکن 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39631 داریوش سپاهی گرو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39632 هادی سپاهی گرو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39633 علی رضا سپاهی لائینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39634 محمدرضا سپاهی یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39635 معصومه سپاهیان زو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39636 مریم سپنج 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39637 مرجان سپنجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39638 محدثه سپندار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39639 محدثه سپندار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39640 زهره سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
39641 زینب سپندارند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39642 یاسر سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39643 ترانه سپه پور 1383 علوم رياضي آمار
39644 بهزاد سپهدوست 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
39645 حمید سپهر 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39646 سروش سپهر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39647 سروش سپهر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
39648 سروش سپهر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39649 سروش سپهر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
39650 شادی سپهر 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39651 شادی سپهر 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
39652 علی سپهر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39653 یوسف سپهران 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39654 حمید سپهرمنش 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39655 ابوالفضل سپهری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39656 اکبر سپهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39657 امیر سپهری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39658 جواد سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39659 راحله سپهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39660 زهرا سپهری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39661 زهرا سپهری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39662 سارا سپهری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
39663 سالومه سپهری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
39664 سعیده سپهری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
39665 سلیم سپهری 1385 علوم رياضي آمار
39666 سلیم سپهری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
39667 شهاب الدین سپهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39668 علی سپهری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39669 علی رضا سپهری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
39670 علیرضا سپهری 1379 علوم پايه فیزیک
39671 علیرضا سپهری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
39672 فاطمه سپهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39673 فاطمه سپهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39674 فاطمه سپهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39675 فاطمه سپهری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
39676 فرشته سپهری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39677 معصومه سپهری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39678 ملک سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39679 موسی الرضا سپهری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39680 مهدی سپهری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
39681 میترا سپهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39682 ندا سپهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39683 ندا سپهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39684 حشمت سپهری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
39685 مصطفی سپهری پویا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
39686 منیره سپهری جوان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39687 محبوبه سپهری حسن نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39688 حمیده سپهری زرندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
39689 فهیمه سپهری شاملو 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39690 حمیدرضا سپهری شجاعی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
39691 حسن سپهری فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
39692 حسن سپهری کیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
39693 حشمت سپهری مقدم 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
39694 حشمت سپهری مقدم 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
39695 سمانه سپهری مقدم 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
39696 فاطمه سپهری مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39697 امیرارسلان سپهری نقندر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39698 محبوبه سپهری نقندر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39699 کوروش سپهری نور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39700 سعید سپهری نیک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28922369