راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 فرشته رشیدشمخال 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39602 سیدحسین رشیدصالحی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39603 الهه رشیدصنوبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39604 فهیمه رشیدفرخد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39605 جلال رشیدقلعه بیک 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
39606 حجت اله رشیدمقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39607 نسرین رشیدمقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی
39608 فریده رشیدنجفی 1353 علوم پايه زیست شناسی
39609 امین رشیدنژاد 1388 دامپزشكي دامپزشکی
39610 امین رشیدنوقابی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
39611 احمد رشیدنهال 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39612 آذر رشیدی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39613 آزاده رشیدی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
39614 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
39615 ازاده رشیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39616 اسماعیل رشیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
39617 اسمعیل رشیدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
39618 الهام رشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39619 امیر رشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39620 انسیه رشیدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
39621 ایرج رشیدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39622 پدرام رشیدی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
39623 پدرام رشیدی 1376 علوم پايه فیزیک
39624 پریسا رشیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39625 پریسا رشیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
39626 پیام رشیدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39627 ثریا رشیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39628 حامد رشیدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39629 حامد رشیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
39630 حسن رشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39631 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39632 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39633 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
39634 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39635 رضا رشیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
39636 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39637 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39638 سامان رشیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39639 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39640 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
39641 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39642 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
39643 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39644 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
39645 فاطمه رشیدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39646 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39647 قربان رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39648 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39649 محبوبه رشیدی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
39650 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39651 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39652 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
39653 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39654 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
39655 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39656 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39657 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39658 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39659 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39660 ناهید رشیدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39661 نیلوفر رشیدی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
39662 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39663 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39664 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39665 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39666 محسن رشیدی احمدابادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
39667 امین رشیدی برجی 1392 مهندسي مهندسی عمران
39668 حسن رشیدی برجی 1373 مهندسي مهندسی عمران
39669 حمید رشیدی برجی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
39670 نصیبه رشیدی ترشاب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39671 ابراهیم رشیدی جنیدابادی 1376 علوم رياضي آمار
39672 سمیه رشیدی داغیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39673 محمدمهدی رشیدی رستمکلایی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
39674 سمیرا رشیدی زاده طرقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39675 مهدیه رشیدی زرندی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
39676 ایمان رشیدی طرقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39677 ایمان رشیدی طرقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39678 زهرا رشیدی طرقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39679 عصمت رشیدی طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39680 فهیمه رشیدی طرقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
39681 عفت رشیدی طغرالجردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39682 صدیقه رشیدی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39683 حمید رشیدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39684 روح اله رشیدی قلعه زو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39685 نادیا رشیدی کرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39686 نادیا رشیدی کرمانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
39687 محمد رشیدی کوچی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39688 محمود رشیدی محمودی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39689 منیره رشیدی محمودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39690 محمد رشیدی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
39691 غلامرضا رشیدی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39692 محمودرضا رشیدی نژاد 1353 مهندسي راه و ساختمان
39693 احسان رشیدی نژادمیبدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
39694 کمال رشیدی نوین 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39695 عاطفه رشیدی نهرمان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
39696 پروانه رشیدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39697 پروانه رشیدی نیا 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
39698 مجید رشیدی هویه 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
39699 زهرا رشیدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
39700 زهرا رشیدیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905336