راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,784

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 فهیمه سعدآبادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
39602 مجید سعدآبادی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
39603 مجید سعدآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39604 محمدرضا سعدآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39605 غلامحسن سعدابادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
39606 سیف اله سعدالدین 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39607 محبوبه سعدان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
39608 مریم سعدزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39609 ابراهیم سعدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
39610 زهرا سعدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39611 زهرا سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
39612 سیدمحمد سعدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39613 فهیمه سعدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39614 فهیمه سعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39615 محبوبه سعدی پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
39616 آسیه سعدی دوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39617 فاطمه سعدی راد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
39618 علی سعدی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39619 حمیده سعدی نام 1375 علوم رياضي ریاضی
39620 سیدمجتبی سعید 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39621 عصمت سعید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39622 علی رضا سعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39623 علیرضا سعید 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39624 علیرضا سعید 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39625 فاطمه سعید 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39626 فریده سعید 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39627 نریمان سعید 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
39628 وجیهه سعید 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39629 فاطمه سعید افخم شعرا 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39630 امیرحسین سعید انژاد 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
39631 محمد سعید زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39632 عالم جان سعیداف 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39633 علیرضا سعیدافخم شعرا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39634 فاطمه سعیدان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39635 راضیه سعیدپناه 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39636 وجیهه سعیدپناه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39637 سعیده سعیدپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39638 حسن سعیدتهرانی 1344 الهيات شهيد مطهري منقول
39639 سیدمحسن سعیدجلالی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39640 جواد سعیدزاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39641 سارا سعیدزاده 1385 علوم پايه فیزیک
39642 سمیه سعیدزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
39643 محمود سعیدزیرک 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39644 نسرین سعیدسرند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39645 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39646 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
39647 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
39648 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
39649 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39650 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39651 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39652 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
39653 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
39654 فرشته سعیدنعمت پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39655 فریده سعیدنعمت پور 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39656 سیده معصومه سعیدنیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39657 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39658 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39659 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39660 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39661 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39662 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
39663 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39664 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39665 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
39666 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39667 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
39668 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39669 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39670 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39671 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
39672 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
39673 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39674 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39675 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
39676 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39677 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39678 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39679 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39680 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
39681 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39682 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39683 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39684 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39685 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39686 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39687 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39688 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
39689 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39690 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
39691 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
39692 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39693 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39694 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39695 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39696 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39697 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39698 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39699 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39700 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26837731