راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 40001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40001 رویا رستمی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
40002 زهره رستمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40003 زهره رستمی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
40004 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40005 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
40006 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40007 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
40008 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
40009 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40010 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
40011 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
40012 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
40013 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
40014 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40015 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40016 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
40017 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
40018 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
40019 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
40020 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
40021 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
40022 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40023 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
40024 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
40025 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
40026 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
40027 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40028 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
40029 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40030 علی رضا رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40031 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40032 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40033 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40034 فاطمه رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40035 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
40036 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
40037 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40038 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
40039 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
40040 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
40041 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
40042 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40043 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40044 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40045 محمد رستمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40046 محمدابراهیم رستمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
40047 محمدصادق رستمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40048 مرضیه رستمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
40049 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
40050 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
40051 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
40052 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40053 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40054 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40055 نیلوفر رستمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
40056 وحیده رستمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40057 هلیا رستمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40058 مجید رستمی بروجنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
40059 محسن رستمی اسکندری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
40060 حمیدرضا رستمی بارانی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
40061 حمیدرضا رستمی بارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
40062 مجید رستمی بروجنی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
40063 محسن رستمی پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
40064 قادر رستمی تبنق 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
40065 علی رستمی جغال 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40066 رضا رستمی جونقانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
40067 مهناز رستمی چایجان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
40068 علی اصغر رستمی چراتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
40069 مهدی رستمی حاجی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40070 هادی رستمی حصارسرخ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40071 مجتبی رستمی حصوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
40072 زهرا رستمی خیرآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40073 رضا رستمی درونکلا 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40074 شعله رستمی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40075 فاطمه رستمی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40076 بابک رستمی رنجبر 1392 مهندسي مهندسی صنایع
40077 قاسم رستمی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
40078 قاسم رستمی زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
40079 زهرا رستمی سرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
40080 محمد رستمی عرب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
40081 مهسا رستمی فاروجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40082 حمید رستمی قزلجه 1393 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40083 فهیمه رستمی قلعه بالا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40084 افسانه رستمی کمند 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40085 عبدالجمیل رستمی کوه آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40086 فرهاد رستمی گله 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
40087 ام البنین رستمی محمودی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40088 محمد رستمی نسری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40089 یاسر رستمی نوده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
40090 سارا رستمی یزدان اباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
40091 آزاده رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40092 حوریه رستمیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
40093 راضیه رستمیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40094 سحر رستمیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
40095 طیبه رستمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
40096 علی رستمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40097 ماجد رستمیان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
40098 مجید رستمیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40099 مرضیه رستمیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40100 مرضیه رستمیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251167