راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 حسین ارمونتن 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4002 بهناز ارمی رودمعجنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4003 حسن ارمی رودمعجنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4004 علی ارمی رودمعجنی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4005 مهدی ارمی رودمعجنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
4006 اپاتیا ارمین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4007 علیرضا ارمین 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4008 محمدرضا ارمین 1365 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4009 محمدرضا ارمین 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4010 محمدعظیم ارمین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4011 مهناز اروانه 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
4012 لیلا اروجلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4013 ابوالفضل اروجی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
4014 احمدرضا اروجی 1370 علوم رياضي آمار
4015 اعظم اروجی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4016 اعظم اروجی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
4017 حسن اروجی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
4018 حسن اروجی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
4019 حسین اروجی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
4020 ربیعه اروجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4021 رحیم اروجی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4022 شقایق اروجی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
4023 کبری اروجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
4024 کبری اروجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
4025 کبری اروجی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
4026 محمد اروجی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
4027 مریم اروجی 1388 علوم رياضي آمار
4028 مریم اروجی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
4029 فیروزه ارومیه ای 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4030 معین ارومیه ئی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
4031 راضیه اروند 1380 علوم پايه زمین شناسی
4032 خشایار اروندرودسری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
4033 عباسعلی ارونقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4034 الهام اروین 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
4035 بتول اروین 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4036 حسین اریائی نسب 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4037 سلطان اریائی نسب 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4038 ریحانه اریاپور 1375 علوم پايه زمین شناسی
4039 مرتضی اریادوست 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4040 نازنین اریافر 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4041 شیوا اریاگوهر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4042 طیبه اریامن 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4043 جلال اریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4044 میلاد اریان 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
4045 اکرم اریان فر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4046 حمید اریان نژاد 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4047 امیر اریانا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4048 دانیال اریانژاد 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
4049 علی اصغر اریانفر 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
4050 محسن اریانفر 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4051 مارال اریانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
4052 رمضانعلی اریانی کلات 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
4053 رضا اریانی محمدیه 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
4054 عباس اریانی مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4055 حمید اریاوند 1368 علوم رياضي آمار
4056 آزاده اریس 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
4057 افسانه اریک 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4058 ریحانه اریک 1388
4059 ارش ارین 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4060 ماندانا ارین 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4061 محمدهادی ارین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
4062 مهدی ارین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
4063 ناهید ارین 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
4064 مهرداد ارین نژاد 1362 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4065 رحمان اریه 1367 كشاورزى زراعت
4066 رحیم اریه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4067 سلمه ازاد 1382 علوم پايه فیزیک
4068 سهیلا ازاد 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4069 کریم ازاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4070 مسعود ازاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4071 هاجر ازاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4072 هانیه ازادبیگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4073 محبوبه ازادتیرگان 1383 دامپزشكي دامپزشکی
4074 مهدی ازادتیرگان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4075 فاطمه ازادحسین اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4076 زهرا ازاددیسفانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4077 علی ازاددیسفانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4078 فاطمه ازاددیسفانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
4079 مهدی ازاددیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4080 محمدحسین ازادفر 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4081 نجمه ازادفر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4082 پروین ازادفکر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4083 بهنام ازادگان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
4084 بهنام ازادگان 1374 علوم پايه فیزیک
4085 ناهید ازادگان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
4086 جلال ازادمنجیری 1375 علوم پايه فیزیک
4087 فرشته ازادمنحیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4088 حسینعلی ازادمنش 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4089 سعید ازادمنش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4090 ازاددوخت ازادمهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4091 مهدی ازادمهر 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4092 معصومه ازادنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4093 مهدی ازاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4094 منیژه ازاده مافی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4095 حمید ازادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4096 رضا ازادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4097 سهیلا ازادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4098 عصمت ازادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4099 مجید ازادی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
4100 مریم ازادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513435