راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 علی اصغر ارشادی مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
4002 غیاث الدین ارشادی ناورود 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4003 حدیث ارشادی نسب 1387 علوم پايه فیزیک
4004 حدیث ارشادی نسب 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
4005 سارا ارشادی نسب 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
4006 علی محمد ارشادی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4007 سارا ارشام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4008 محمدامین ارشدترابی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
4009 محمودرضا ارشدخرگردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4010 حامد ارشدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4011 سحر ارشدی 1380 علوم رياضي آمار
4012 علی ارشدی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
4013 محمدجواد ارشدی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
4014 وحید ارشدی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4015 وحید ارشدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4016 رضا ارشدی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4017 محمد جواد ارشدی شریف آباد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
4018 محمدجلال ارشدی شریف آباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
4019 تکتم ارشیا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
4020 اسمعیل ارض پیمانعمتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4021 مژده ارضی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4022 اعظم ارغا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4023 محمدتقی ارغا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4024 زکیه ارغشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4025 محمدعلی ارغند 1369 مهندسي مهندسی عمران - سازه
4026 محبوبه ارغوان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
4027 سمانه ارغوانی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
4028 محمدکاظم ارغوانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4029 مسعود ارغوانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
4030 شکوفه ارغوانی گزافی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
4031 زهرا ارغیانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
4032 زهرا ارغیانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
4033 مجتبی ارغیانی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4034 مهدی ارغیانی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
4035 مهین ارغیانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
4036 ناهید ارغیانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
4037 غلامحسین ارفاقی 1361 مهندسي مكانيك
4038 علی ارفع 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4039 فاطمه ارفع بلوچی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
4040 وجیهه ارفع خجسته 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
4041 سیده زهراهاید ارفع زاده رودسری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4042 سیدامیرمحمد ارفع شهیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
4043 لیلی ارفع فتح الله خان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
4044 عاطفه ارفع فتح اله خانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
4045 اختر ارفعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4046 جواد ارفعی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4047 سیده فهیمه ارفعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4048 غزاله ارفعی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
4049 میترا ارفعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4050 سیدمهدی ارفعی شهیدی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
4051 سمانه ارفعی شهیدی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
4052 فریبا ارفعی فرد 1375 علوم پايه فیزیک
4053 فیروزه ارفند 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
4054 ایمان ارقامی 1384 علوم پايه فیزیک
4055 فرزانه ارقبائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4056 محمد ارقبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
4057 فاطمه ارقبایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4058 مهدی ارقند 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4059 مرضیه ارقیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
4060 زینب ارکاک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
4061 مهدی ارکاک 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
4062 فروغ ارکان 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
4063 احسان ارکانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4064 تکتم ارکانی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
4065 زهرا ارکانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
4066 حسن ارکانی فرد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
4067 علی اصغر ارگ شاهقلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4068 زهرا ارگانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4069 زهرا ارگانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4070 حسین ارگی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4071 جواد ارگیان 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4072 پریسا ارم آبادی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
4073 صغری ارمان 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4074 لیلا ارمان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
4075 مهدی ارمان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
4076 احسان ارمز 1380 علوم رياضي آمار
4077 ابوالحسن ارمغان 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
4078 جواد ارمغان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4079 رضا ارمغان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
4080 ناهید ارمغان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4081 صالح ارمغانی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4082 حسین ارمکان 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
4083 زینب ارمکان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
4084 مینو ارمگان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
4085 حسین ارمونتن 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4086 بهناز ارمی رودمعجنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4087 حسن ارمی رودمعجنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4088 علی ارمی رودمعجنی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4089 مهدی ارمی رودمعجنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
4090 اپاتیا ارمین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4091 علیرضا ارمین 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4092 محمدرضا ارمین 1365 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4093 محمدرضا ارمین 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4094 محمدعظیم ارمین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4095 مهناز اروانه 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
4096 لیلا اروجلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4097 ابوالفضل اروجی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
4098 احمدرضا اروجی 1370 علوم رياضي آمار
4099 اعظم اروجی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4100 اعظم اروجی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640538