راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
402 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
403 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
404 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
405 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
406 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
407 محمد آریاسیرت 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
408 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
409 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
410 اعظم آریام پور 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
411 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
412 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
413 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
414 مریم آریامنش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
415 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
416 حسین آریان 1358 علوم رياضي آمار
417 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
418 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
419 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
420 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
421 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
422 الهام آریان پور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
423 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
424 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
425 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
426 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
427 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
428 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
429 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
430 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
431 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
432 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
433 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
434 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
435 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
436 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
437 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
438 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
439 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
440 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
441 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
442 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
443 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
444 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
445 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
446 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
447 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
448 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
449 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
450 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
451 سعید آرین دانا 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
452 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
453 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
454 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
455 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
456 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
457 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
458 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
459 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
460 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
461 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
462 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
463 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
464 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
465 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
466 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
467 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
468 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
469 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
470 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
471 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
472 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
473 حمید رضا آزاد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
474 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
475 رضا آزاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
476 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
477 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
478 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
479 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
480 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
481 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
482 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
483 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
484 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
485 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
486 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
487 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
488 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
489 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
490 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
491 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
492 مینا آزاد درگرگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
493 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
494 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
495 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
496 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
497 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
498 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
499 نسرین آزادخانی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
500 جمشید آزاددرمیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795378