راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 مریم السادات آروین 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
402 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
403 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
404 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
405 بهاره آریا کیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
406 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
407 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
408 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
409 فرید آریائی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
410 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
411 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
412 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
413 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
414 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
415 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
416 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
417 محمد آریاسیرت 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
418 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
419 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
420 اعظم آریام پور 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
421 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
422 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
423 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
424 مریم آریامنش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
425 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
426 حسین آریان 1358 علوم رياضي آمار
427 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
428 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
429 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
430 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
431 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
432 الهام آریان پور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
433 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
434 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
435 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
436 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
437 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
438 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
439 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
440 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
441 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
442 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
443 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
444 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
445 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
446 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
447 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
448 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
449 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
450 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
451 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
452 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
453 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
454 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
455 پروین آرین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
456 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
457 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
458 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
459 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
460 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
461 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
462 سعید آرین دانا 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
463 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
464 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
465 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
466 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
467 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
468 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
469 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
470 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
471 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
472 علی آرین نژاد 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
473 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
474 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
475 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
476 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
477 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
478 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
479 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
480 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
481 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
482 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
483 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
484 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
485 حمید رضا آزاد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
486 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
487 رضا آزاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
488 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
489 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
490 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
491 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
492 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
493 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
494 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
495 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
496 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
497 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
498 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
499 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
500 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37920108