راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
402 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
403 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
404 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
405 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
406 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
407 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
408 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
409 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
410 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
411 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
412 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
413 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
414 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
415 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
416 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
417 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
418 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
419 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
420 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
421 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
422 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
423 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
424 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
425 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
426 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
427 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
428 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
429 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
430 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
431 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
432 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
433 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
434 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
435 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
436 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
437 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
438 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
439 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
440 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
441 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
442 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
443 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
444 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
445 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
446 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
447 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
448 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
449 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
450 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
451 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
452 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
453 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
454 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
455 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
456 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
457 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
458 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
459 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
460 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
461 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
462 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
463 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
464 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
465 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
466 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
467 مینا آزاد درگرگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
468 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
469 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
470 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
471 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
472 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
473 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
474 جمشید آزاددرمیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
475 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
476 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
477 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
478 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
479 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
480 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
481 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
482 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
483 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
484 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
485 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
486 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
487 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
488 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
489 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
490 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
491 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
492 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
493 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
494 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
495 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
496 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
497 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
498 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
499 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
500 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790112