راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 52 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
402 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
403 مریم آریامنش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
404 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
405 حسین آریان 1358 علوم رياضي آمار
406 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
407 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
408 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
409 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
410 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
411 الهام آریان پور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
412 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
413 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
414 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
415 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
416 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
417 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
418 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
419 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
420 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
421 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
422 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
423 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
424 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
425 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
426 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
427 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
428 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
429 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
430 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
431 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
432 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
433 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
434 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
435 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
436 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
437 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
438 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
439 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
440 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
441 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
442 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
443 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
444 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
445 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
446 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
447 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
448 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
449 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
450 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
451 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
452 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
453 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
454 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
455 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
456 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
457 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
458 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
459 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
460 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
461 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
462 رضا آزاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
463 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
464 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
465 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
466 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
467 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
468 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
469 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
470 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
471 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
472 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
473 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
474 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
475 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
476 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
477 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
478 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
479 مینا آزاد درگرگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
480 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
481 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
482 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
483 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
484 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
485 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
486 جمشید آزاددرمیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
487 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
488 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
489 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
490 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
491 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
492 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
493 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
494 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
495 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
496 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
497 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
498 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
499 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
500 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566345