راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
402 محمد عظیم آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
403 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
404 علی اکبر آرون 1351 علوم پايه شیمی
405 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
406 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
407 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
408 مریم السادات آروین 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
409 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
410 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
411 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
412 بهاره آریا کیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
413 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
414 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
415 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
416 فرید آریائی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
417 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
418 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
419 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
420 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
421 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
422 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
423 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
424 محمد آریاسیرت 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
425 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
426 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
427 اعظم آریام پور 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
428 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
429 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
430 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
431 مریم آریامنش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
432 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
433 حسین آریان 1358 علوم رياضي آمار
434 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
435 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
436 میلاد آریان 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
437 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
438 علی آریان اصل 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
439 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
440 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
441 الهام آریان پور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
442 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
443 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
444 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
445 جواد آریان فر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
446 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
447 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
448 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
449 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
450 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
451 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
452 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
453 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
454 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
455 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
456 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
457 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
458 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
459 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
460 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
461 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
462 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
463 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
464 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
465 پروین آرین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
466 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
467 علی محمد آرین 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
468 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
469 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
470 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
471 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
472 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
473 سعید آرین دانا 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
474 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
475 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
476 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
477 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
478 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
479 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
480 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
481 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
482 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
483 علی آرین نژاد 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
484 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
485 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
486 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
487 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
488 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
489 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
490 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
491 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
492 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
493 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
494 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
495 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
496 حمید رضا آزاد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
497 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
498 رضا آزاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
499 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
500 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677231