راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 40301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40301 اعظم رشیدخیراباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40302 الهه رشیدزاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40303 فرهاد رشیدزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40304 اکرم رشیدزاده یزدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
40305 فرشته رشیدشمخال 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40306 سیدحسین رشیدصالحی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
40307 الهه رشیدصنوبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40308 فهیمه رشیدفرخد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40309 جلال رشیدقلعه بیک 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
40310 حجت اله رشیدمقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40311 نسرین رشیدمقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی
40312 فریده رشیدنجفی 1353 علوم پايه زیست شناسی
40313 امین رشیدنژاد 1388 دامپزشكي دامپزشکی
40314 امین رشیدنوقابی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
40315 احمد رشیدنهال 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40316 آذر رشیدی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40317 آزاده رشیدی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
40318 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
40319 ازاده رشیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
40320 اسماعیل رشیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
40321 اسمعیل رشیدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
40322 افسانه رشیدی 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
40323 الهام رشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40324 امیر رشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40325 انسیه رشیدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
40326 ایرج رشیدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40327 پدرام رشیدی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
40328 پدرام رشیدی 1376 علوم پايه فیزیک
40329 پریسا رشیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40330 پریسا رشیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
40331 پیام رشیدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
40332 ثریا رشیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
40333 حامد رشیدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
40334 حامد رشیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
40335 حسن رشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
40336 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40337 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40338 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
40339 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40340 رضا رشیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
40341 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40342 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40343 سامان رشیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40344 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40345 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
40346 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
40347 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
40348 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40349 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
40350 فاطمه رشیدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40351 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
40352 قربان رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
40353 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40354 محبوبه رشیدی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
40355 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40356 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
40357 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
40358 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40359 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
40360 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40361 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40362 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
40363 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
40364 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40365 ناهید رشیدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
40366 نیلوفر رشیدی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
40367 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
40368 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
40369 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40370 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
40371 محسن رشیدی احمدابادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
40372 امین رشیدی برجی 1392 مهندسي مهندسی عمران
40373 حسن رشیدی برجی 1373 مهندسي مهندسی عمران
40374 حمید رشیدی برجی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
40375 نصیبه رشیدی ترشاب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40376 ابراهیم رشیدی جنیدابادی 1376 علوم رياضي آمار
40377 سمیه رشیدی داغیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40378 محمدمهدی رشیدی رستمکلایی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
40379 سمیرا رشیدی زاده طرقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40380 مهدیه رشیدی زرندی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
40381 ایمان رشیدی طرقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40382 ایمان رشیدی طرقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40383 زهرا رشیدی طرقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40384 عصمت رشیدی طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
40385 فهیمه رشیدی طرقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
40386 عفت رشیدی طغرالجردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40387 صدیقه رشیدی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40388 حمید رشیدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
40389 روح اله رشیدی قلعه زو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40390 نادیا رشیدی کرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40391 نادیا رشیدی کرمانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
40392 محمد رشیدی کوچی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40393 محمود رشیدی محمودی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40394 منیره رشیدی محمودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40395 محمد رشیدی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
40396 غلامرضا رشیدی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
40397 محمودرضا رشیدی نژاد 1353 مهندسي راه و ساختمان
40398 احسان رشیدی نژادمیبدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
40399 کمال رشیدی نوین 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40400 عاطفه رشیدی نهرمان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249193