راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 40401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40401 محسن روحی گل خطمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40402 ناصر روحی محبوب آباد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40403 زهرا روحی میرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40404 علی رضا روحی میرابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40405 آرش روحی نژاد 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40406 عقیل روحی نوق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40407 عقیل روحی نوق 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
40408 عایشه روخ چکاو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
40409 نگار روخ چکاو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
40410 حسن رودباری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40411 زهرا رودباری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
40412 ساسان رودباری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40413 سعید رودباری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40414 محبوبه رودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40415 سمانه رودپشتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
40416 ابوالفضل رودخانه گی خادر 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40417 ابراهیم رودسرابی 1370 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
40418 زری رودسرابی 1375 علوم پايه زمین شناسی
40419 عبدالحمید رودگر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40420 محسن رودمعجنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40421 نسرین رودمعجنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40422 اذر رودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40423 داود رودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40424 روح اله رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
40425 لیلا رودی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40426 مرضیه رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40427 مریم رودی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40428 معصومه رودی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40429 معصومه رودی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
40430 هاشم رودی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
40431 فاطمه روزبان 1382 علوم پايه فیزیک
40432 فاطمه روزبان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
40433 محمدحسن روزبخش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
40434 صدیقه روزبه 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40435 علی اصغر روزبه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40436 محمد روزبه 1382 علوم رياضي آمار
40437 محمد روزبه 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
40438 مریم روزبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
40439 مهدی روزبه 1379 علوم رياضي آمار
40440 مهدی روزبه 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
40441 مهدی روزبه 1386 علوم رياضي آمار - استنباط
40442 جعفر روزبه نصیرایی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب
40443 لیلا روزبه نصیرائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40444 لیلا روزبه نصیرائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
40445 جعفر روزبه نصیرایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40446 فاطمه روزبهان 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
40447 محسن روزبهانه 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40448 مهدی روزبهانه 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40449 حمید روزبهانی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40450 محمدجعفر روزبهانی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40451 فاطمه روزبهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
40452 مهدی روزبهی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40453 جعفر روزبیانی 1375 علوم پايه فیزیک
40454 حسینعلی روزپیکر 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40455 عصمت روزدار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40456 فاطمه روزدار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
40457 فاطمه روزدار 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
40458 فاطمه روزدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
40459 هما روزدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
40460 مهدی روزرخ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40461 سالومه روزرخ قوناققران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40462 جواد روزمه 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
40463 سیما روزمینا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
40464 منصور روزی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40465 سلمان روزیان نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40466 امید روستا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
40467 مجتبی روستا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40468 محبوبه روستا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40469 مرضیه روستا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40470 نجمه روستا 1375 علوم رياضي ریاضی
40471 سحر روستائی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
40472 عاطفه روستائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40473 فهیمه روستائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40474 مرتضی روستائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40475 ناصر روستائی 1353 علوم رياضي آمار
40476 محمد روستائی پاتپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40477 کمال الدین روستائی فیروز آباد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
40478 محبوبه روستائی فیروزآباد 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40479 عذرا روستاشادمهری 1375 علوم پايه فیزیک
40480 محمدامین روستاطسوجی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40481 مهدی روستافیض آبادی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40482 هادی روستافیض آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
40483 سمیرا روستافیض ابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40484 علی اصغر روستایی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
40485 اکرم روستایی فیروزاباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40486 محبوبه روسفیدان گپی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40487 محسن روسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40488 مظفّر روسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
40489 آرمین روشن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40490 ابوالقاسم روشن 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40491 حامد روشن 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
40492 راضیه روشن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40493 رقیه روشن 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
40494 فاطمه روشن 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40495 فرزانه روشن 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
40496 گلریز روشن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40497 لیلا روشن 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40498 محمدعلی روشن 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40499 نعیم روشن 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40500 نعیم روشن 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513444