راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 40601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40601 مهدی زرگررضایی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
40602 سیدمحمدجعفر زرگرمرادی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
40603 عباس زرگرنژاد 1364 مهندسي مهندسی عمران
40604 رویا زرگری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
40605 سلما زرگری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
40606 شهناز زرگری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40607 عبدالرضا زرگری 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40608 فاطمه زرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40609 محمدرضا زرگری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
40610 مریم زرگری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
40611 مطهره زرگری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40612 مطهره زرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
40613 هما زرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40614 راضیه زرگری اوروزکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
40615 راضیه زرگری اوروزکی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
40616 حسن زرگری سنقز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40617 محمدمهدی زرگری کلات 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40618 سید مجید زرگریان 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
40619 گلنازسادات زرگریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40620 حوا زرگریان مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40621 علی زرگریان مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
40622 ساجده زرگوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40623 طیبه زرمهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40624 طیبه زرمهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
40625 ایوب زرمهری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40626 فرزانه زرمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40627 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
40628 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40629 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
40630 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40631 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40632 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40633 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
40634 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40635 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40636 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
40637 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
40638 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40639 ربابه زرندی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40640 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40641 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
40642 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
40643 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40644 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
40645 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40646 معصومه زرنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40647 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
40648 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40649 سارا زرنگ نصراباد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
40650 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
40651 زهره زرنگار 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
40652 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
40653 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40654 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
40655 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40656 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40657 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40658 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40659 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40660 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
40661 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40662 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40663 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
40664 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40665 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40666 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40667 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40668 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40669 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
40670 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40671 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40672 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
40673 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40674 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
40675 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40676 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
40677 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40678 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
40679 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
40680 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
40681 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40682 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40683 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40684 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
40685 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40686 ملیحه زرین دل حسین آباد 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
40687 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
40688 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40689 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
40690 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
40691 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
40692 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40693 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
40694 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40695 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40696 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
40697 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40698 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
40699 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
40700 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060181