راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 40601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40601 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40602 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40603 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40604 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40605 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40606 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40607 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40608 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40609 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40610 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40611 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40612 حدیث ژرفی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
40613 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40614 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40615 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40616 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40617 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
40618 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
40619 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
40620 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
40621 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40622 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40623 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40624 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
40625 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40626 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40627 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40628 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40629 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40630 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40631 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40632 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40633 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40634 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
40635 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
40636 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
40637 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40638 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40639 یاسر ژیانی الیجه باف 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40640 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
40641 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40642 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
40643 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
40644 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
40645 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40646 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40647 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
40648 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
40649 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
40650 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
40651 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
40652 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40653 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40654 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40655 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40656 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40657 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40658 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
40659 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40660 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40661 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40662 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40663 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40664 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40665 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40666 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
40667 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40668 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40669 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40670 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40671 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
40672 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
40673 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
40674 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40675 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
40676 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40677 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40678 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40679 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40680 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
40681 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40682 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
40683 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40684 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40685 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40686 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40687 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
40688 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40689 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40690 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
40691 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
40692 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40693 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40694 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40695 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40696 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40697 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40698 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
40699 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40700 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973153