راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 40801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40801 نعیمه رمضانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
40802 نگار رمضانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40803 وجیهه رمضانی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40804 وحید رمضانی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
40805 وحید رمضانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40806 هادی رمضانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40807 هاشم رمضانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
40808 هما رمضانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
40809 هوشیار رمضانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40810 یاسین رمضانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
40811 یگانه رمضانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40812 یوسف رمضانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
40813 یوسف رمضانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
40814 منصوره رمضانی خیبری مقدم 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40815 عباسعلی رمضانی درح 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
40816 محمد رمضانی علوی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40817 احمد رمضانی فرخد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40818 زینب رمضانی قادیکلائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40819 منیر رمضانی قلعه بالا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40820 بلقیس رمضانی کلاته آقامحمد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40821 مریم رمضانی کلاته آقامحمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40822 فاطمه سلطان رمضانی کوچ 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40823 فرهاد رمضانی نائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40824 محسن رمضانی نوق 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
40825 توران رمضانی آب بخش 1386 علوم پايه زمین شناسی
40826 محمدرضا رمضانی آل 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40827 محمدرضا رمضانی آل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40828 توران رمضانی اب بخش 1393 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
40829 لیلا رمضانی احمدآبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40830 الهام رمضانی ازغندی 1386 علوم پايه زمین شناسی
40831 رضا رمضانی اسفدن 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
40832 فضه رمضانی اسفدن 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
40833 نوروز رمضانی افراپلی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40834 محمدرضا رمضانی ال 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40835 سیمین رمضانی اول 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40836 سیمین رمضانی اول 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
40837 مصطفی رمضانی اول 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40838 نرجس خاتون رمضانی اول باغسیاه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
40839 هادی رمضانی اوّل ریاب 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40840 جواد رمضانی اول ریابی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40841 حمید رمضانی اول ریابی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40842 مهدی رمضانی باجگیران 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40843 سکینه رمضانی بقمچ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40844 شهرام رمضانی بندبن بالنگاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40845 رحیمه رمضانی بنده قرائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40846 زهرا رمضانی بیناباج 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
40847 زهرا رمضانی بیناباج 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
40848 الیاس رمضانی پور 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
40849 رحیم رمضانی پور 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
40850 زهرا رمضانی پور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40851 مریم رمضانی چاهک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40852 نیلوفر رمضانی چم علیشاهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
40853 سمیه رمضانی حساس 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40854 نجمه رمضانی حسین آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40855 تهمینه رمضانی خلانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40856 زینب رمضانی خلانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40857 غلام رضا رمضانی خلیل اباد 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
40858 فریبا رمضانی خوزستانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40859 معصومه رمضانی خیبری مقدم 1370 علوم پايه دبیری شیمی
40860 فهیمه رمضانی درح 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40861 حسین رمضانی رودی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40862 فاطمه رمضانی زاده 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
40863 فاطمه رمضانی سرآسیا 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40864 فرشته رمضانی سراسیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
40865 محمدرضا رمضانی سراسیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
40866 غلامرضا رمضانی سعادت اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40867 مریم رمضانی سعدآباد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40868 وحیده رمضانی سعدآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40869 راضیه رمضانی شورابسفلی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40870 عباس رمضانی طرازخاکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40871 عباس رمضانی طرازخاکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
40872 علی رمضانی عارفی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
40873 امیر رمضانی فارمد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40874 احسان رمضانی فر 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
40875 محمد رمضانی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
40876 تکتم رمضانی فرخانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40877 محبوبه رمضانی فرخد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40878 فرزانه رمضانی قاینی قلعه شیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40879 راضیه رمضانی قرقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40880 احمد رمضانی قلعه بالا 1376 علوم رياضي آمار
40881 الهام رمضانی قلعه بالا 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
40882 الهام رمضانی قلعه بالا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
40883 احد رمضانی قوشخانه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
40884 محمدرضا رمضانی کارشک 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40885 مهدی رمضانی کاریز بالایی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
40886 مهدی رمضانی کاریزبالایی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40887 اعظم رمضانی کامه علیا 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40888 شیروان رمضانی کرچنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40889 فاطمه رمضانی کلاته آقا محمد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40890 فرشته رمضانی کلاته شادی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
40891 ابوالقاسم رمضانی کوشک 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
40892 جلال رمضانی گراب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40893 جمال رمضانی گراب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40894 نسرین رمضانی گرد آلود 1385 دامپزشكي دامپزشکی
40895 سعید رمضانی لته رودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40896 روح اله رمضانی مالدار 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40897 معصومه رمضانی مالدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40898 علی اصغر رمضانی مرندیز 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
40899 رحمت اله رمضانی مروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
40900 مجتبی رمضانی مطلق 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680845