راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 41401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41401 ملیحه رمضان زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41402 نسرین رمضان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی محض
41403 هاشم رمضان زاده 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41404 سجاد رمضان زاده تبریز 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41405 فائزه رمضان زاده تبریز 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
41406 غلامرضا رمضان زاده سکه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
41407 زهرا رمضان زاده سلامی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41408 اکرم رمضان زاده سیداباد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41409 نسیم رمضان زاده کراتی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
41410 محمود رمضان زاده لک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41411 محمود رمضان زاده لک 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41412 علیرضا رمضان زاده نظیف 1362 علوم رياضي آمار
41413 شادی رمضان زاده نقندر 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
41414 شادی رمضان زاده نقندر 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
41415 فرشته رمضان زاده هژبر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
41416 ابوالفضل رمضان زاده یزدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
41417 الهام رمضان زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41418 ریحانه رمضان زاده یزدی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
41419 غزاله رمضان قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41420 شهرام رمضان قمبری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41421 فرهاد رمضان قمبری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41422 رضوان رمضان نژاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41423 رضوان رمضان نژاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
41424 سحر رمضان نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
41425 محمد رمضان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41426 محمدجواد رمضان نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41427 محمدجواد رمضان نژاد 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
41428 یاسر رمضان نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
41429 عطیه رمضان نژاد کرمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
41430 عباس رمضان نژادپیربستی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41431 طلیعه رمضان نژادکرمانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41432 عبدالرزاق رمضان نژادکشتلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41433 نوابه رمضان نیامرزناکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41434 اقدس رمضانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41435 بهناز رمضانپور 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
41436 حمید رمضانپور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
41437 زهرا رمضانپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41438 زهره رمضانپور 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41439 شیوا رمضانپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41440 صغری رمضانپور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41441 محمد رمضانپور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41442 محمد رمضانپور 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
41443 آرش رمضانپور شاهی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
41444 حسین رمضانپورخواجه ها 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41445 امیرحسن رمضانپورسبحانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41446 علی رمضانپورشموشکی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41447 علی رمضانپورنامقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
41448 مهری رمضانزاده 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
41449 نرگس رمضانزاده تبریز 1369 علوم پايه دبیری شیمی
41450 آیت رمضانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41451 ا بوا لفضل رمضانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41452 ابوالفضل رمضانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41453 احمد رمضانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41454 احمد رمضانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41455 احمدرضا رمضانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41456 اسماعیل رمضانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41457 اعظم رمضانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41458 افسانه رمضانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41459 اکبر رمضانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41460 اکرم رمضانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41461 اکرم رمضانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
41462 اکرم رمضانی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
41463 الهام رمضانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41464 الهام رمضانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41465 الهام رمضانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
41466 الهام رمضانی 1393 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
41467 الهه رمضانی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
41468 الهه رمضانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41469 امنه رمضانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41470 امید رمضانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41471 امیر رمضانی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41472 امیر رمضانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41473 امیرحسین رمضانی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
41474 انیسه رمضانی 1387 علوم رياضي آمار
41475 انیسه رمضانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41476 بهاره رمضانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
41477 جواد رمضانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41478 جواد رمضانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
41479 حامد رمضانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41480 حبیب اله رمضانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
41481 حسام رمضانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
41482 حسن رمضانی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41483 حسن رمضانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41484 حسن رمضانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41485 حسن رمضانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41486 حسن رمضانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41487 حسن رمضانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41488 حسنعلی رمضانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41489 حسین رمضانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
41490 حسین رمضانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41491 حسین رمضانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41492 حسین رمضانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41493 حکیمه رمضانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41494 حلیمه رمضانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
41495 حمید رمضانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41496 حمید رمضانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41497 حمیدرضا رمضانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41498 حمیدرضا رمضانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41499 حمیدرضا رمضانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
41500 خرد رمضانی 1381 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904194