راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 41801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41801 علی اکبر روحانی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
41802 مرتضی روحانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41803 ودیعه روحانی نسب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41804 حسن روحانی نقاب 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
41805 حسن روحانی نقاب 1383 علوم رياضي ریاضی محض
41806 زهرا روحانی نقاب 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41807 زهرا روحانی نقاب 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41808 الهام روحانی یزدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
41809 سارا روحانی یزدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41810 سارا روحانی یزدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
41811 سعید روحانی یزدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
41812 سعید روحانی یزدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
41813 مریم السادات روحانی یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
41814 طیبه روحانیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
41815 مرضیه روحانیان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
41816 مهدی روحبخش 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41817 زینب روحبخش زائری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
41818 محمدرضا روحبخش کاهو 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41819 علیرضا روحبخش مبصری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41820 هادی روحبخش منادی اول 1374 علوم پايه فیزیک
41821 سعید روحبخش آملی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
41822 سمیه سادات روحبخش احتیاطکار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41823 پرویز روحبخش ایرادی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
41824 پیام روحبخش ایرادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
41825 پیام روحبخش ایرادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
41826 پیام روحبخش ایرادی 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
41827 مهلا روحبخش حسن نژاد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41828 زینب روحبخش زائری 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
41829 زینب روحبخش زائری 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
41830 معصومه روحبخش سهیلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41831 عزت روحبخش طیرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41832 مهدی روحبخش نباتی 1389 علوم پايه فیزیک
41833 فاطمه روحپرورینگه قلعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41834 احسان روحی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
41835 احسان روحی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
41836 بهاره روحی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41837 بهاره روحی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
41838 حسین روحی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41839 رامین روحی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41840 سیده فاطمه روحی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41841 شیوا روحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41842 علی روحی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41843 علی اکبر روحی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41844 علی رضا روحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41845 فاطمه روحی 1380 علوم رياضي آمار
41846 محمد روحی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41847 محمد روحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
41848 مریم روحی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41849 مطهره روحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41850 نفیسه روحی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
41851 نفیسه روحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
41852 فاطمه روحی افراپلی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
41853 زهرا روحی بایگی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41854 محمدمهدی روحی افراپلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41855 زهرا روحی بایگی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41856 رویا روحی بخش 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
41857 محبوبه روحی بیدسکان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41858 محمد روحی تربتی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41859 مهدی روحی تربتی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41860 طیبه روحی دم روباه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41861 محمدحسن روحی دیسفانی 1354 مهندسي راه و ساختمان
41862 زهره روحی زاده 1372 علوم پايه زمین شناسی
41863 عباس روحی زاده 1353 علوم پايه شیمی
41864 علی روحی زاده کیکانلو 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
41865 لیلی روحی زیندانلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41866 حامد روحی سعدآباد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41867 محسن روحی سعدآباد 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
41868 سونیا روحی سعدآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41869 مهیا روحی شرق 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
41870 سیدآرشام روحی قدسی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
41871 شهروز روحی قرابائی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41872 حمید روحی کشتلی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
41873 حبیب روحی کیکانلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41874 احسان روحی گل خطمی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
41875 جمال روحی گل خطمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41876 محسن روحی گل خطمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41877 ناصر روحی محبوب آباد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41878 زهرا روحی میرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41879 علی رضا روحی میرابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41880 آرش روحی نژاد 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41881 عقیل روحی نوق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
41882 عقیل روحی نوق 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
41883 عایشه روخ چکاو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
41884 نگار روخ چکاو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
41885 حسن رودباری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41886 زهرا رودباری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
41887 ساسان رودباری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41888 سعید رودباری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41889 محبوبه رودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41890 سمانه رودپشتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
41891 ابوالفضل رودخانه گی خادر 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41892 ابراهیم رودسرابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
41893 زری رودسرابی 1375 علوم پايه زمین شناسی
41894 عبدالحمید رودگر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41895 محسن رودمعجنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41896 نسرین رودمعجنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41897 اذر رودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41898 داود رودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
41899 روح اله رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
41900 شهریار رودی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772670