راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 منصور زمانی اقائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42002 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42003 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42004 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42005 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
42006 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42007 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42008 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
42009 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42010 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42011 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42012 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42013 ابراهیم زمانی بیدختی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42014 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42015 زهره زمانی بیلندی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42016 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42017 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42018 محبوبه زمانی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
42019 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
42020 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42021 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42022 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42023 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42024 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42025 حسین زمانی خادمانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42026 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42027 فائزه زمانی خرازی طوس 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
42028 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
42029 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42030 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42031 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
42032 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42033 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42034 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42035 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42036 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42037 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42038 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42039 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42040 امیرحسین زمانی شاندیز 1387
42041 فاطمه سادات زمانی شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
42042 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42043 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42044 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42045 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42046 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42047 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42048 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42049 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
42050 جاسم زمانی قلعه کوهی 1379 علوم رياضي آمار
42051 علی زمانی کاوکانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
42052 ریحانه زمانی کاوه 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42053 ریحانه زمانی کاوه 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
42054 بهاره زمانی کشوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42055 سهیلا زمانی کوتنایی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42056 نورالدین زمانی کیاسری 1383 علوم رياضي آمار
42057 خدیجه زمانی محب سراج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42058 ریحانه زمانی محبوبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42059 شهرام زمانی مرتضوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42060 شهروز زمانی مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42061 دلارام زمانی مزده 1389
42062 امیررضا زمانی میقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
42063 محمدرضا زمانی میمیان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
42064 هاجر زمانی نافچی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
42065 ابراهیم زمانی نژاد 1353 علوم پايه زمین شناسی
42066 فرهاد زمانی نژاد 1367 علوم رياضي آمار
42067 معصومه السادات زمانی نصراله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42068 ربابه زمانی نقاب 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42069 آزاده زمانی نیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
42070 بهاره زمانی هرگلانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
42071 احسان زمانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
42072 اسمعیل زمانیان 1354 علوم پايه زمین شناسی
42073 عصمت زمانیان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42074 غلامرضا زمانیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
42075 غلامرضا زمانیان 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
42076 غلامرضا زمانیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42077 فاطمه زمانیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42078 فضل الله زمانیان 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
42079 محسن زمانیان 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
42080 مریم زمانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42081 مهدی زمانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42082 هانیه زمانیان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42083 میثم زمانیان یزدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42084 فاطمه زمانیان ازموده 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42085 علی زمانیان بهابادی 1363 كشاورزى علوم زراعی
42086 محمدعلی زمانیان بهابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42087 کیانا زمانیان حبیبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42088 حمیدرضا زمانیان دولتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
42089 شهرام زمانیان دولتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
42090 کیهان زمانیان دولتی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42091 منوچهر زمانیان دولتی 1353 مهندسي راه و ساختمان
42092 سمیه زمانیان رحمتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42093 فرهاد زمانیان روحانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42094 فیروزه زمانیان طاهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42095 امید زمانیان فهیمی کاشانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
42096 سماسادات زمانیان فهیمی کاشانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42097 جواد زمانیان قوژدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42098 مریم سادات زمانیان کشفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42099 فرشاد زمانیان نجات زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42100 فرشاد زمانیان نجات زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518521