راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 حسن روحانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42002 حسن روحانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
42003 حسن روحانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (آموزش محور)
42004 حسین روحانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42005 حمید روحانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42006 حمیده روحانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42007 راحله روحانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42008 رقیه روحانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42009 رمضان روحانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
42010 روح الله روحانی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42011 رویا روحانی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
42012 ریحانه روحانی 1385 علوم رياضي آمار
42013 زکیه روحانی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42014 زهرا روحانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42015 زهرا روحانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42016 زهرا روحانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42017 زهرا روحانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42018 ژاله روحانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42019 سعید روحانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42020 سعید روحانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42021 سعید روحانی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42022 سعیده روحانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42023 سکینه روحانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42024 سلیمان روحانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42025 سیدبهمن روحانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42026 سیدمجتبی روحانی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42027 سیدمجتبی روحانی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
42028 سیدمحمدتقی روحانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42029 شهره روحانی 1363 علوم پايه شیمی
42030 شیرویه روحانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42031 صهبا روحانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42032 طاهره روحانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42033 ظهیر روحانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42034 عباس روحانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
42035 عطیه روحانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42036 علی روحانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42037 علی روحانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
42038 علی روحانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42039 علیرضا روحانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42040 علیرضا روحانی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
42041 علیرضا روحانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42042 علیرضا روحانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
42043 عمار روحانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42044 غلامرضا روحانی 1379 علوم رياضي آمار
42045 فتانه روحانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42046 فهیمه روحانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42047 مائده روحانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42048 مائده روحانی 1395 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
42049 محدثه روحانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42050 محمد روحانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42051 محمد روحانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42052 محمد روحانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42053 محمدمهدی روحانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42054 محمود روحانی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42055 مرضیه روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42056 مریم روحانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42057 مریم روحانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42058 مریم روحانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
42059 مریم روحانی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
42060 مصطفی روحانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
42061 ملیحه روحانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42062 ملیحه روحانی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
42063 مهدی روحانی 1375 علوم رياضي آمار
42064 مهدی روحانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42065 مهلا روحانی 1375 علوم پايه زیست شناسی
42066 نرجس سادات روحانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
42067 نعمت الله روحانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42068 نیلوفر روحانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42069 هانیه روحانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
42070 هما روحانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42071 طاهره روحانی بسطامی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42072 محمد روحانی مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42073 حمید رضا روحانی اصفهانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42074 محمدرضا روحانی اصل 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42075 سیده فاطمه روحانی بایگی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
42076 سمیه روحانی برج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42077 طاهره روحانی بسطامی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42078 مریم روحانی حسینی نقاب 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42079 شهاب الدین روحانی خراسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42080 الهام روحانی رهبر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42081 الهام روحانی رهبر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
42082 امیرحسین روحانی سراجی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
42083 خلیل روحانی سراجی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
42084 سیدداود روحانی سراجی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
42085 محمود روحانی سراجی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42086 مریم روحانی سولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42087 محدثه روحانی سیدآباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42088 بی بی قدسیه روحانی طرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
42089 علی روحانی گوش 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42090 مهرداد روحانی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
42091 محمد روحانی مقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42092 علیرضا روحانی منش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42093 علیرضا روحانی منش 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42094 علیرضا روحانی منش 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42095 جعفر روحانی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42096 جواد روحانی نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42097 عباس روحانی نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42098 علی اکبر روحانی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42099 مرتضی روحانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42100 ودیعه روحانی نسب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765851