راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,438

نمایش موارد : 42701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42701 فیروزه ریواز 1379 علوم رياضي آمار
42702 مهراله ریواز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42703 اعظم ریوندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
42704 بتول ریوندی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
42705 بتول ریوندی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
42706 جواد ریوندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42707 جواد ریوندی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42708 حسن ریوندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42709 حسن ریوندی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42710 رضا ریوندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42711 زهره ریوندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42712 علی ریوندی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
42713 مهدی ریوندی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42714 مهدی ریوندی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
42715 ناهید ریوندی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42716 تهمینه رییس السادات 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
42717 عباس رییس زاده سرمزده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42718 ریحانه رییسی طوسی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
42719 ریحانه رییسی طوسی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
42720 زهره رییسیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42721 میثم رییسیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42722 صدیقه رییسیان زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
42723 فرزانه رییسیان زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
42724 شهرام زائرترقی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42725 ابراهیم زائررضائی سراجاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42726 مریم زائری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42727 مهران زائری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42728 بهجت زائری امیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42729 سیدسعید زائریان مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی محض
42730 فاطمه زابل عباسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
42731 بتول زابلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42732 رضا زابلی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42733 عذرا زابلی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
42734 علی اکبر زابلی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42735 مهدی زابلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42736 مهدیه زابلی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
42737 لاله زابلی خوشبخت 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
42738 راهله زابلی مطلق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42739 غوث الدین زابلی میرجاوه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
42740 محمدرضا زابلیان 1375 علوم رياضي ریاضی
42741 مریم زابلیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42742 مرضیه زاج 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
42743 زهراء سعدون زاجی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
42744 سیدهادی زادایمانیان نجف آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42745 حسین زادبر 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
42746 عبدالرضا زادسر 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42747 غلام رضا زادسر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42748 نوید زادشکویان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42749 حسین زادفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42750 شهرام زادمجید 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42751 لیلا زادمردمژدهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42752 زهره زاده حسین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42753 حمیدرضا زاده احمد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42754 پروین زاده احمد نامقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
42755 قادر زاده باقری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
42756 زهرا زاده تراب 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42757 علیرضا زاده تراب 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42758 مرتضی زاده تراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
42759 شاپور زاده حسن 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42760 عباس زاده حسین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42761 مهدی زاده حسین خادر 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42762 فاطمه زاده رحیم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42763 مریم زاده سلیم کاخکی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42764 شهلا زاده عباس 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42765 زهرا زاده قربان 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42766 فاطمه زاده قربان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42767 فاطمه زاده قربان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42768 نجمه زاده قربان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
42769 حسن زاده محمد 1376 علوم پايه زمین شناسی
42770 حسین زاده محمد 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
42771 مهدی زاده محمد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42772 مهدی زاده محمد 1390 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
42773 لیلا زارچی حبیب ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42774 آمنه زارع 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
42775 آیلار زارع 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
42776 اباصلت زارع 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42777 اسما’ زارع 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42778 اعظم زارع 1381 علوم رياضي ریاضی محض
42779 افشین زارع 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42780 اکرم زارع 1384 علوم رياضي آمار
42781 الهه زارع 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42782 الهه زارع 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
42783 امین زارع 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42784 بهمن زارع 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
42785 تکتم زارع 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42786 تکتم زارع 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
42787 حجت اله زارع 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42788 حسن زارع 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42789 حسن زارع 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42790 حسن زارع 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
42791 حسنا زارع 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42792 حسین زارع 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
42793 حمیدرضا زارع 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
42794 راضیه زارع 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
42795 رجبعلی زارع 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42796 ریحانه زارع 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42797 ریحانه زارع 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
42798 زهرا زارع 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42799 زهرا زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42800 زهره زارع 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40875457