راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 43201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43201 کورُش سرحدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43202 مرضیه سرحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43203 مرضیه سرحدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
43204 مهدی سرحدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43205 مهری سرحدی 1357 علوم پايه شیمی
43206 شمس الدین سرحدی خلاری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
43207 رضا سرحدی قهری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43208 ناصر سرحدی نژاد 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43209 سعیده سرحدی نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43210 فریده سرحدیان چهچه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43211 بابک سرخ پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
43212 کبری سرخ کمال بادخور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43213 محمدمهدی سرخدار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43214 طیبه سرخوش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43215 طیبه سرخوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
43216 فاطمه سرخوش 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
43217 مونا سرخوش 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43218 وجیهه سرخوش 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43219 حسن سرخوش بل بندی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43220 محمد سرخیل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43221 شهناز سرداب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
43222 غلامرضا سرداده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43223 امیرمحسن سردار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
43224 حمید سردار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
43225 عصمت سردار 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43226 محبوبه سردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43227 محسن سردار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43228 محمدعلی سردار 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43229 نیلوفر سردار آبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
43230 حمیده سردارآبادی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
43231 حمیده سردارآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
43232 محمد سردارآبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43233 محمد سردارآبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43234 مرتضی سردارآبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43235 مریم سردارآبادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43236 مهدی سردارآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43237 مهدی سردارآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43238 هادی سردارآبادی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43239 فاطمه سردارابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43240 آیدا سردارامیری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43241 محمد سردارانطیقه چی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43242 مسلم سردارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43243 نسرین سردارشهرکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43244 طوبی سردارمهنی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43245 داود سرداری 1354 علوم پايه شیمی
43246 مکرم سرداری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43247 مهدی سرداری 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43248 محمد سرداری اردکان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43249 مریم سرداری جنت آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43250 ایوب سرداری راد 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43251 حمید سرداریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43252 صفورا سرداریان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43253 فریبا سرداریان چرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43254 محمدحسین سرداغی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43255 مجید سردقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43256 علی اصغر سررشته داراستانه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43257 علی اصغر سررشته داراستانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43258 سمانه سرزهی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
43259 منیره سرزهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43260 مهدی سرزهی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43261 شراره سادات سرسرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
43262 علی محمد سرسرابی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43263 نسرین سرسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43264 علیرضا سرسنگی علی آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43265 مریم سرسنگی علی آباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43266 فاطمه سرسنگی علی اباد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43267 آرش سرشار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
43268 حسین سرشار 1364 مهندسي عمران روستايي
43269 حمیدرضا سرشار 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
43270 طاهره سرشار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43271 گلثومه سرشار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43272 رضا سرطائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43273 حکیم سرعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43274 مریم سرغانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43275 مهدی سرغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43276 محمد سرفراز 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43277 سیدهاشم سرفرازان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
43278 الهام سرفرازخباز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43279 ناهید سرفرازخباز 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43280 بهنام سرفرازی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43281 عالمتاب سرفرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43282 نرجس سرفرازی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
43283 فرهاد سرفرازیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43284 نرجس سرکارکاشانی 1379 علوم رياضي آمار
43285 لیلی سرکاری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
43286 سحر سرکردی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43287 ابراهیم سرکزی مقدم 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
43288 جواد سرگران 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43289 امین سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
43290 بنت الهدی سرگزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43291 سامان سرگزی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
43292 سهیلا سرگزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43293 عباسعلی سرگزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43294 عباسعلی سرگزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43295 لیلا سرگزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43296 لیلا سرگزی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
43297 محب علی سرگزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
43298 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43299 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549814