راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 43401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43401 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
43402 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43403 مهدیه سالمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43404 مهدیه سالمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43405 هدا سالمی 1376 علوم پايه فیزیک
43406 جمیله سالمی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43407 عباس سالمی سردق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
43408 وحیده سالمی معز 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43409 نجمه سالمیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43410 آزاده سالور 1355 كشاورزى زراعت
43411 علی سالیار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
43412 سپیده سالیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43413 مهدی سالیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43414 مهدی سالیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43415 مهسا سالیانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43416 مهسا سالیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43417 علی اکبر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43418 علی اکبر سام خانیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43419 مظفر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43420 معصومه سام نژادکروکی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43421 سارا سامان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43422 غلامحسین سامانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43423 فاطمه سامانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
43424 محمد سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43425 محمود سامانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43426 احسان سامانی روحانی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43427 نرگس سامانیان باقرصاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43428 عالیه سامخانیانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43429 بهاره سامرئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43430 مجتبی سامرئی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
43431 وحید سامره 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43432 سامان سامع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
43433 آراز سامعی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43434 داود سامعی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43435 علی سامعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
43436 علیرضا سامعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43437 علیرضا سامعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
43438 محمدهادی سامعی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43439 مریم سامعی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43440 مریم سامعی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43441 ملیحه سامعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
43442 ناهید سامعی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43443 کبری سامقانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
43444 کبری سامقانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43445 محسن سامی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43446 محمد سامی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43447 مریم سامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43448 مهرداد سامی 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
43449 مهسا سامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43450 یونس سامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43451 آیناز سامیر 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
43452 مجید ساورعلیائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43453 محسن ساوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43454 یزدان ساوه دربندسری 1365 كشاورزى دامپروری
43455 محدثه ساویز 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
43456 مریم ساویز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43457 احمد سایانی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43458 اسماعیل سایری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
43459 کلثوم سایری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
43460 سعید سایوند 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43461 علیرضا سبا 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43462 جواد سبابه 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43463 علی سبابه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43464 محسن سبحان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43465 علیرضا سبحان منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43466 مهتاب سبحان زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
43467 علیرضا سبحان منش 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43468 فرشته سبحان منش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43469 علیرضا سبحانلورشتخوار 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43470 امنه سبحانلوقاجاریه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43471 آسیه سبحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43472 آیدا سبحانی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43473 احمد سبحانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43474 احمد سبحانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
43475 افسانه سبحانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43476 الیاس سبحانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43477 امیر سبحانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43478 امیر سبحانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43479 امیر سبحانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
43480 بشیر سبحانی 1392 دامپزشكي بافت شناسی
43481 بیتا سبحانی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43482 حسن سبحانی 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
43483 رویا سبحانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
43484 زکیه سبحانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43485 زهره سبحانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43486 سارا سبحانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
43487 سارنگ سبحانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43488 سعید سبحانی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43489 سمیه سبحانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43490 سمیه سبحانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43491 عاطفه سبحانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43492 عبدالعلی سبحانی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43493 عبدالله سبحانی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43494 عبداله سبحانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43495 علیرضا سبحانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43496 فاطمه سبحانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43497 فاطمه سبحانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43498 فاطمه سبحانی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43499 فردین سبحانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
43500 فرناز سبحانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513412