راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 43401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43401 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
43402 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
43403 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43404 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
43405 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43406 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43407 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43408 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43409 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
43410 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43411 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43412 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43413 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43414 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43415 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43416 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43417 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43418 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43419 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
43420 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
43421 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43422 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43423 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43424 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43425 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43426 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43427 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43428 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43429 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43430 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43431 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43432 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43433 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
43434 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43435 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43436 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43437 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43438 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43439 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43440 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
43441 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
43442 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43443 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
43444 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
43445 سیدمحمد سادات حسینی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
43446 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
43447 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43448 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43449 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43450 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43451 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43452 سیده ناهید سادات فریزنی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43453 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43454 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43455 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43456 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43457 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
43458 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43459 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43460 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43461 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43462 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
43463 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
43464 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43465 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43466 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43467 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
43468 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
43469 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
43470 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
43471 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43472 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
43473 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
43474 سیده فهیمه ساداتی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
43475 فاطمه ساداتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
43476 فاطمه سادات ساداتی 1378 علوم رياضي آمار
43477 مرضیه سادات ساداتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43478 سیدجلیل ساداتی رستمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43479 سیدمحمدجواد ساداتی ارمکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43480 سیده زبیده ساداتی پائین رودپشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43481 سیده زینت ساداتی پائین رودپشتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43482 سیدحسن ساداتی چالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
43483 زهراسادات ساداتی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43484 سیدمصطفی ساداتی رودپشتی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43485 سید سجاد ساداتی زاده 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
43486 غلامرضا ساداتی زاده یزد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
43487 سیدابراهیم ساداتی علمداردهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43488 سیدسروش ساداتی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
43489 سیده بتول ساداتی کنتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43490 سیدرضی الدین ساداتی لمردی 1370 علوم پايه زمین شناسی
43491 پریسا ساداتی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43492 سیده زلیخا ساداتیان جویباری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43493 معصومه سادات ساداتیان سعداباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
43494 سوسن سادات سادسی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
43495 کوکب سادسی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43496 جواد ساده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43497 جواد ساده 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43498 حسین ساده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43499 صدیقه ساده 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43500 محمدجواد ساده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135179