راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 43401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43401 آزاده زردی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43402 سمانه زردی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
43403 محمد زردی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
43404 ناصر زردی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43405 نعیمه زرسازان خراسانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43406 پویا زرعی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43407 علی محمد زرعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
43408 امیرحسین زرعی جورشری 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
43409 محمدمهدی زرعی جورشری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
43410 حمیدرضا زرعی چیان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43411 نرگس زرعی خانکوک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43412 حسن زرقامی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43413 علی اکبر زرقامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43414 ابراهیم زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43415 اعظم زرقانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43416 الهام زرقانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43417 امیر زرقانی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43418 امین زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
43419 رضا زرقانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
43420 رضا زرقانی 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور)
43421 زهرا زرقانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43422 زهرا زرقانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43423 سیداحمد زرقانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43424 سیداحمد زرقانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43425 سیدحسن زرقانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43426 سیدرضا زرقانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
43427 سیدمحمدعلی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43428 سیدمهدی زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43429 سیدمهدی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43430 طاهره زرقانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43431 علی زرقانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43432 علی زرقانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43433 علی اکبر زرقانی 1362 مهندسي نقشه برداری
43434 فاطمه زرقانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43435 فریبا زرقانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
43436 فریبا زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
43437 کوکب زرقانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43438 لیلا زرقانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
43439 محمّد زرقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43440 محمد زرقانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43441 مرضیه زرقانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43442 مریم زرقانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
43443 مصطفی زرقانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43444 منیره زرقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43445 مهین زرقانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43446 نیره زرقانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43447 هادی زرقانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
43448 هادی زرقانی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
43449 بهروز زرقلمی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43450 مینا زرقونی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43451 حسین زرقی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43452 حمیدرضا زرقی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43453 حیدر زرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43454 حیدر زرقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43455 حیدر زرقی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
43456 زهرا زرقی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43457 صادق زرقی 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43458 علی اکبر زرقی 1357 علوم پايه عمومی
43459 مرضیه زرقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
43460 مریم زرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43461 موسی زرقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43462 موسی زرقی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43463 علیرضا زرکامی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43464 احسان زرکش یزدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
43465 علی اکبر زرکمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43466 شفیعه زرکوب 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43467 هدیه زرگانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43468 زهرا زرگر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43469 ساره زرگر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
43470 سیده سعیده زرگر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43471 سیده عاطفه زرگر 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
43472 سیده ملیحه زرگر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43473 علیرضا زرگر 1371 علوم رياضي آمار
43474 فاطمه زرگر 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
43475 محمد زرگر 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
43476 مریم السادات زرگر 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43477 منصور زرگر 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
43478 یداله زرگر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43479 سعید زرگرارشادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43480 زهرا زرگرامینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
43481 پریما زرگران 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43482 پوریا زرگران 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
43483 رباب زرگران 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
43484 مهدی زرگران 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
43485 مهدی زرگران 1370 علوم پايه فیزیک
43486 سارا زرگران خراسانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43487 سارا زرگران خراسانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43488 علی زرگرانگشتری 1366 علوم رياضي آمار
43489 مریم زرگرانگشتری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43490 زهرا زرگرانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43491 فاطمه زرگرانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43492 مرتضی زرگرانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43493 مریم زرگرانی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43494 نسرین زرگرانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43495 نیکو زرگرانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43496 نیکو زرگرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43497 امیر زرگررضائی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43498 مهدی زرگررضایی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
43499 سیدمحمدجعفر زرگرمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43500 عباس زرگرنژاد 1364 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489057