راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 43601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43601 روناک ساسانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
43602 ستاره ساسانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
43603 مرتضی ساسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43604 نسرین ساسانی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43605 نسرین ساسانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
43606 نسرین ساسانی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
43607 احسان ساسانی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43608 مهران ساسانی نیا 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43609 مهین ساسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43610 مهدی ساطعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43611 علی ساعت چی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
43612 علی ساعت چیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43613 علی ساعت چیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43614 وحید ساعت چیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43615 سید علیرضا ساعتچی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
43616 سارا ساعتچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43617 سیده زهره ساعتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43618 فهیمه ساعتی زاده نوبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43619 مریم ساعتی شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43620 مریم ساعتی شیروان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
43621 امیر ساعتیان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43622 کبری ساعد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43623 علی ساعددوزدوزانی 1365 مهندسي مهندسی عمران
43624 اکرم ساعدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43625 جعفر ساعدی 1374 علوم پايه فیزیک
43626 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
43627 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43628 حمیده ساعدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
43629 رعدجبار عریمش ساعدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
43630 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43631 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43632 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43633 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
43634 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
43635 عطیه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43636 عطیه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
43637 علی ساعدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43638 علیرضا ساعدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43639 فاطمه ساعدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
43640 فاطمه ساعدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
43641 محمدحسن ساعدی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
43642 معصومه ساعدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43643 مهدی ساعدی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43644 مهین ساعدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43645 نجیبه ساعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
43646 نغمه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
43647 نغمه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
43648 نیما ساعدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43649 محمود ساعدی اصل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43650 مقداد ساعدی امیری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43651 غلام محمد ساعدی بنه گز 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43652 نجمه ساعدی خور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
43653 سیما ساعدی رودی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43654 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43655 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43656 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43657 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
43658 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43659 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
43660 فرهاد ساعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43661 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43662 محمد حسین ساعی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43663 محمدحسین ساعی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43664 هدایت ساعی 1364 مهندسي عمران روستايي
43665 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43666 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43667 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43668 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43669 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
43670 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43671 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43672 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43673 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43674 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
43675 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
43676 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
43677 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43678 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43679 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43680 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
43681 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43682 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43683 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43684 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43685 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43686 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43687 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
43688 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
43689 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43690 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43691 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43692 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43693 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43694 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43695 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43696 مصطفی ساغریان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
43697 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43698 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
43699 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43700 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147229