راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 43601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43601 جلال سلیمانی پلگرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43602 زهرا سلیمانی پور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43603 زهرا سلیمانی پور 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
43604 امیرحسین سلیمانی پویا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43605 محسن سلیمانی تربتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43606 نسیم سلیمانی تفتی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43607 عباس سلیمانی جعفر آبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43608 مریم سلیمانی جلودار 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43609 جعفر سلیمانی چهارتکابی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
43610 معصومه سلیمانی حاجی کندی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43611 حمزه سلیمانی خمارتاش 1369 علوم پايه فیزیک
43612 مهدی سلیمانی خورموجی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه ( آموزش محور )
43613 احمد سلیمانی خیبری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43614 اکرم سلیمانی خیبری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43615 بتول سلیمانی خیبری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43616 علیرضا سلیمانی خیبری 1367 علوم رياضي آمار
43617 زهرا سلیمانی دامنه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43618 شیما سلیمانی دامنه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
43619 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43620 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
43621 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43622 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
43623 المیرا سلیمانی راد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
43624 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43625 فرزانه سلیمانی راد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43626 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43627 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43628 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43629 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43630 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43631 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
43632 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43633 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43634 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43635 فرزانه سلیمانی روزبهانی 1363 مهندسي مهندسی عمران
43636 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
43637 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43638 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
43639 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43640 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43641 محمدرضا سلیمانی طبسی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
43642 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
43643 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43644 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43645 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43646 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
43647 سیما سلیمانی فرخد 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
43648 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43649 امید سلیمانی فرد 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
43650 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43651 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43652 حسن سلیمانی فرد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
43653 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43654 فرهاد سلیمانی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43655 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43656 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43657 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
43658 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
43659 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43660 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43661 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43662 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
43663 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
43664 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43665 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43666 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
43667 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43668 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
43669 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
43670 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43671 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43672 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43673 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43674 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
43675 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43676 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43677 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43678 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43679 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
43680 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43681 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
43682 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43683 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43684 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
43685 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
43686 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43687 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
43688 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43689 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43690 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43691 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
43692 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43693 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43694 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43695 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43696 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43697 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43698 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43699 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43700 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945768