راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 43701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43701 فصیحه زمانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
43702 لیلا زمانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43703 ماندانا زمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43704 ماندانا زمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43705 محسن زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43706 محسن زمانی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43707 محمد زمانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43708 محمد زمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43709 محمد زمانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43710 محمدرضا زمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
43711 محمدرضا زمانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43712 محمدعلی زمانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43713 محمدهادی زمانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43714 مرضیه زمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43715 مریم زمانی 1383 هنر نيشابور نقاشی
43716 معصومه زمانی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43717 مولود زمانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43718 مهدی زمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43719 مهدی زمانی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43720 مهدی زمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43721 مهدی زمانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43722 مهدی زمانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43723 مهرناز زمانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
43724 ناهید زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43725 ناهید زمانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
43726 ناهید زمانی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43727 وحید زمانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43728 وحید زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43729 وحید زمانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
43730 یحیی زمانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43731 موسی زمانی فرادنبه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43732 حلیمه زمانی آقائی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
43733 الهامه زمانی اسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43734 علیرضا زمانی اقائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43735 منصور زمانی اقائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43736 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43737 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43738 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43739 امیررضا زمانی بابگهری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43740 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
43741 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43742 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43743 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
43744 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43745 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43746 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43747 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43748 ابراهیم زمانی بیدختی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43749 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43750 زهره زمانی بیلندی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43751 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43752 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43753 محبوبه زمانی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
43754 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
43755 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43756 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43757 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43758 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43759 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43760 حسین زمانی خادمانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43761 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43762 فائزه زمانی خرازی طوس 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
43763 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
43764 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43765 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43766 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
43767 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43768 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43769 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43770 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43771 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43772 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43773 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43774 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43775 امیرحسین زمانی شاندیز 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
43776 فاطمه سادات زمانی شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
43777 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43778 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43779 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43780 فاطمه زمانی علی آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43781 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43782 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43783 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43784 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43785 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43786 جاسم زمانی قلعه کوهی 1379 علوم رياضي آمار
43787 علی زمانی کاوکانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
43788 ریحانه زمانی کاوه 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43789 ریحانه زمانی کاوه 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
43790 بهاره زمانی کشوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43791 سهیلا زمانی کوتنایی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43792 نورالدین زمانی کیاسری 1383 علوم رياضي آمار
43793 فاطمه زمانی گندمانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
43794 خدیجه زمانی محب سراج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43795 ریحانه زمانی محبوبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43796 شهرام زمانی مرتضوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43797 شهروز زمانی مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43798 دلارام زمانی مزده 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
43799 ابراهیم زمانی مقدم دولو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43800 امیررضا زمانی میقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436111