راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 43701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43701 هما زرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43702 راضیه زرگری اوروزکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43703 راضیه زرگری اوروزکی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43704 حسن زرگری سنقز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43705 محمدمهدی زرگری کلات 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43706 سید مجید زرگریان 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
43707 گلنازسادات زرگریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43708 حوا زرگریان مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43709 علی زرگریان مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
43710 ساجده زرگوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43711 طیبه زرمهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43712 طیبه زرمهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
43713 ایوب زرمهری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43714 فرزانه زرمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43715 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43716 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43717 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43718 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43719 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43720 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43721 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
43722 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43723 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43724 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
43725 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
43726 مصطفی زرندی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
43727 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43728 ربابه زرندی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43729 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43730 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
43731 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
43732 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43733 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
43734 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43735 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
43736 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43737 سارا زرنگ نصرآباد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43738 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
43739 زهره زرنگار 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
43740 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43741 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43742 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43743 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43744 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43745 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43746 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43747 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43748 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43749 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43750 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43751 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43752 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43753 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43754 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43755 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43756 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43757 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43758 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43759 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43760 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43761 مهدی زره ساز 1392 مهندسي مهندسی عمران
43762 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43763 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43764 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43765 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43766 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43767 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
43768 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
43769 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43770 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43771 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43772 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43773 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
43774 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43775 ملیحه زرین دل حسین آباد 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
43776 جعفر زرین زاده 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
43777 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
43778 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43779 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
43780 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
43781 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43782 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43783 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
43784 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43785 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43786 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
43787 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43788 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
43789 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43790 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43791 محمدرضا زرین قلم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43792 نیلوفر زرین قلم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43793 فتانه زرین کلام 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43794 فتانه زرین کلام 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43795 فتانه زرین کلام 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
43796 فرزاد زرین کوب 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43797 فرشاد زرین کوب 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43798 محمدحسین زرین کوب 1361 علوم پايه زمین شناسی
43799 منیره زرین لعل حسین آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43800 مهدی زرین مهر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160961