راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 43801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43801 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43802 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43803 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43804 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43805 امیرحسین زمانی شاندیز 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
43806 فاطمه سادات زمانی شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
43807 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43808 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43809 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43810 فاطمه زمانی علی آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43811 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43812 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43813 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43814 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43815 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43816 جاسم زمانی قلعه کوهی 1379 علوم رياضي آمار
43817 علی زمانی کاوکانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
43818 ریحانه زمانی کاوه 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43819 ریحانه زمانی کاوه 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
43820 بهاره زمانی کشوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43821 سهیلا زمانی کوتنایی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43822 نورالدین زمانی کیاسری 1383 علوم رياضي آمار
43823 فاطمه زمانی گندمانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
43824 خدیجه زمانی محب سراج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43825 ریحانه زمانی محبوبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43826 شهرام زمانی مرتضوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43827 شهروز زمانی مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43828 دلارام زمانی مزده 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
43829 ابراهیم زمانی مقدم دولو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43830 امیررضا زمانی میقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
43831 محمدرضا زمانی میمیان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
43832 هاجر زمانی نافچی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
43833 ابراهیم زمانی نژاد 1353 علوم پايه زمین شناسی
43834 فرهاد زمانی نژاد 1367 علوم رياضي آمار
43835 معصومه السادات زمانی نصراله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43836 ربابه زمانی نقاب 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43837 آزاده زمانی نیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
43838 بهاره زمانی هرگلانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
43839 احسان زمانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
43840 اسمعیل زمانیان 1354 علوم پايه زمین شناسی
43841 رسول زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43842 عصمت زمانیان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43843 غلامرضا زمانیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
43844 غلامرضا زمانیان 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
43845 غلامرضا زمانیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43846 فاطمه زمانیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43847 فضل الله زمانیان 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
43848 محسن زمانیان 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
43849 محمدمهدی زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
43850 مریم زمانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43851 مهدی زمانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43852 هانیه زمانیان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
43853 میثم زمانیان یزدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43854 فاطمه زمانیان ازموده 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43855 علی زمانیان بهابادی 1363 كشاورزى علوم زراعی
43856 محمدعلی زمانیان بهابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43857 کیانا زمانیان حبیبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43858 حمیدرضا زمانیان دولتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
43859 شهرام زمانیان دولتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
43860 کیهان زمانیان دولتی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43861 منوچهر زمانیان دولتی 1353 مهندسي راه و ساختمان
43862 سمیه زمانیان رحمتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43863 فرهاد زمانیان روحانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43864 فیروزه زمانیان طاهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43865 امید زمانیان فهیمی کاشانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43866 سماسادات زمانیان فهیمی کاشانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43867 جواد زمانیان قوژدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43868 مریم سادات زمانیان کشفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43869 فرشاد زمانیان نجات زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43870 فرشاد زمانیان نجات زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43871 اشرف زمانیان یزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43872 پروین زمانیان یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43873 فریده زمانیان یزدی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43874 فهیمه زمانیان یزدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
43875 مجتبی زمانیان یزدی 1375 علوم رياضي آمار
43876 مهناز زمانیان یزدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
43877 امین زمردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43878 حوا زمردی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43879 سمیه زمردی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43880 صبا زمردی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43881 کبری زمردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43882 مرضیه زمردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43883 منا زمردی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43884 منا زمردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
43885 مرجان زمردی جامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43886 مرجان زمردی جامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43887 ناهید زمردی خشتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
43888 سمیه زمردی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43889 سمیّه زمردی راد 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
43890 ارزو زمردی مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43891 امیر زمردی مقدم 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43892 راحله زمردی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43893 عاطفه زمردی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43894 عاطفه زمردی مقدم 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43895 پروانه زمردیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43896 محمدامین زمردیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43897 نازنین زمردیان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43898 محبوبه زمرشیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43899 نسرین زمستانی بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43900 رضا زمندی 1381 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489040