راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 43901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43901 علی زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43902 علی زمانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
43903 علی زمانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
43904 علی یاسر زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
43905 علیرضا زمانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43906 غلامرضا زمانی 1368 كشاورزى زراعت
43907 غلامرضا زمانی 1369 كشاورزى زراعت
43908 غلامرضا زمانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
43909 فائزه زمانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43910 فاطمه زمانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43911 فاطمه زمانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43912 فاطمه زمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43913 فرزانه زمانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43914 فصیحه زمانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
43915 لیلا زمانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43916 ماندانا زمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43917 ماندانا زمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43918 محسن زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43919 محسن زمانی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43920 محمد زمانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43921 محمد زمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43922 محمد زمانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43923 محمدرضا زمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
43924 محمدرضا زمانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43925 محمدعلی زمانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43926 محمدهادی زمانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43927 مرضیه زمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43928 مریم زمانی 1383 هنر نيشابور نقاشی
43929 معصومه زمانی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43930 مولود زمانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43931 مهدی زمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43932 مهدی زمانی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43933 مهدی زمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43934 مهدی زمانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43935 مهدی زمانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43936 مهرناز زمانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
43937 ناهید زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43938 ناهید زمانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
43939 ناهید زمانی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43940 وحید زمانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43941 وحید زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43942 وحید زمانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
43943 یحیی زمانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43944 موسی زمانی فرادنبه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43945 حلیمه زمانی آقائی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
43946 الهامه زمانی اسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43947 علیرضا زمانی اقائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43948 منصور زمانی اقائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43949 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43950 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43951 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43952 امیررضا زمانی بابگهری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43953 زینب زمانی بابگهری 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
43954 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
43955 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43956 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43957 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
43958 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43959 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43960 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43961 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43962 ابراهیم زمانی بیدختی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43963 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43964 زهره زمانی بیلندی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43965 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43966 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43967 محبوبه زمانی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
43968 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
43969 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43970 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43971 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43972 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43973 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43974 حسین زمانی خادمانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43975 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43976 فائزه زمانی خرازی طوس 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
43977 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
43978 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43979 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43980 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
43981 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43982 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43983 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43984 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43985 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43986 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43987 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43988 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43989 امیرحسین زمانی شاندیز 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
43990 فاطمه سادات زمانی شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
43991 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43992 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43993 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43994 فاطمه زمانی علی آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43995 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43996 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43997 زهرا زمانی فضل اباد 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
43998 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43999 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44000 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152297