راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 44001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 مریم سرداری جنت آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44002 ایوب سرداری راد 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44003 حمید سرداریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44004 صفورا سرداریان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
44005 فریبا سرداریان چرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44006 محمدحسین سرداغی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44007 مجید سردقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44008 علی اصغر سررشته داراستانه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44009 علی اصغر سررشته داراستانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44010 سمانه سرزهی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
44011 منیره سرزهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44012 مهدی سرزهی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44013 شراره سادات سرسرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44014 علی محمد سرسرابی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44015 نسرین سرسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44016 علیرضا سرسنگی علی آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44017 مریم سرسنگی علی آباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44018 فاطمه سرسنگی علی اباد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44019 آرش سرشار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
44020 حسین سرشار 1364 مهندسي عمران روستايي
44021 حمیدرضا سرشار 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
44022 طاهره سرشار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44023 گلثومه سرشار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44024 رضا سرطائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44025 حکیم سرعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44026 مریم سرغانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44027 مهدی سرغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44028 محمد سرفراز 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44029 سیدهاشم سرفرازان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
44030 الهام سرفرازخباز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44031 ناهید سرفرازخباز 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44032 بهنام سرفرازی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44033 عالمتاب سرفرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44034 نرجس سرفرازی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
44035 فرهاد سرفرازیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44036 نرجس سرکارکاشانی 1379 علوم رياضي آمار
44037 لیلی سرکاری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
44038 سحر سرکردی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44039 ابراهیم سرکزی مقدم 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44040 جواد سرگران 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44041 امین سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
44042 بنت الهدی سرگزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44043 سامان سرگزی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
44044 سهیلا سرگزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44045 عباسعلی سرگزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44046 عباسعلی سرگزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44047 لیلا سرگزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44048 لیلا سرگزی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
44049 محب علی سرگزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44050 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44051 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
44052 مریم سرگزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44053 مسعود سرگزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44054 منا سرگزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44055 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
44056 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44057 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44058 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44059 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
44060 امید سرگزی مزاربی آبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
44061 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
44062 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44063 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44064 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44065 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
44066 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
44067 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44068 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44069 ایمان سرگل زهی 1377 علوم پايه فیزیک
44070 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44071 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
44072 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
44073 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
44074 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44075 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44076 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
44077 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44078 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44079 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44080 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44081 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44082 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44083 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44084 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
44085 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44086 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44087 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44088 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
44089 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
44090 محمدمهدی سرگلزهی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
44091 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44092 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44093 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
44094 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44095 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
44096 مهدی سرمد 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44097 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44098 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44099 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795370