راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 الهه زارعی یوسف آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44002 جواد زارعی یوسف آباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
44003 رضا زارعیان 1335 علوم پايه دبیری فیزیک
44004 رضا زارعیان 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
44005 احمدرضا زارعیان ولوکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44006 علی زارعین 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
44007 محمد زارعین 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44008 محبوبه زارگزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44009 محبوبه زارگزی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44010 عالیه زاری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44011 علیمه زاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44012 محمد زاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
44013 قاسم زاریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44014 ابوذر زاغی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44015 علیرضا زاغی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44016 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
44017 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44018 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44019 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44020 اکبر زال پرورقره باغ 1374 علوم رياضي ریاضی
44021 مریم زال دوغ آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44022 زینب زاله 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44023 حسام الدین زالی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
44024 مرضیه زالی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
44025 فاطمه زامهران 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
44026 حجت زامیاد 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
44027 حمید زامیاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44028 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44029 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
44030 سهیلا زاهدانارکی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
44031 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44032 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44033 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44034 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44035 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44036 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
44037 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
44038 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44039 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
44040 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44041 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
44042 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44043 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44044 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44045 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
44046 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44047 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44048 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44049 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44050 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44051 اسماء زاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
44052 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44053 امیرحسین زاهدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44054 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44055 حمیده زاهدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44056 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
44057 سارا زاهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44058 سکینه زاهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44059 سیدامیرحسین زاهدی 1395 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور)
44060 طاهره زاهدی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44061 عاطفه زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44062 فاطمه زاهدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44063 فاطمه زاهدی 1380 علوم رياضي آمار
44064 فاطمه زاهدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
44065 فاطمه زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44066 کاظم زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
44067 مجتبی زاهدی 1395 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44068 محمد زاهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44069 محمد زاهدی 1368 علوم رياضي آمار
44070 محمد هادی زاهدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44071 محمدرضا زاهدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44072 محمدرضا زاهدی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44073 محمدکریم زاهدی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
44074 محمدهادی زاهدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44075 محمود زاهدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44076 محمود زاهدی 1378 علوم پايه فیزیک
44077 مرتضی زاهدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44078 مرتضی زاهدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44079 مرتضی زاهدی 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
44080 مرضیه زاهدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44081 مهدیه زاهدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44082 مهدیه زاهدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44083 هدی زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44084 آزاده زاهدی خامنه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44085 لعیا زاهدی خمیرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44086 سینا زاهدی اصل 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
44087 ابراهیم زاهدی امیری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44088 محمدحسن زاهدی اول 1371 كشاورزى زراعت
44089 سیدجواد زاهدی بایگی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44090 سیدحسین زاهدی بایگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44091 حسین زاهدی پور 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44092 زهرا زاهدی پور 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44093 محمّد زاهدی پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
44094 هانیه زاهدی پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
44095 منصوره زاهدی تبریزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44096 اصغر زاهدی تیر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44097 حامد زاهدی خامنه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44098 حامد زاهدی خامنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
44099 مرتضی زاهدی خشکبجاری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44100 فایزه زاهدی خماری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250346