راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44002 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44003 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44004 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44005 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44006 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44007 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44008 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44009 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44010 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44011 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44012 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44013 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44014 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44015 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
44016 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44017 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44018 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
44019 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44020 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44021 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44022 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44023 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44024 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44025 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44026 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44027 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44028 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44029 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44030 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44031 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44032 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44033 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44034 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44035 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
44036 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
44037 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44038 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44039 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44040 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44041 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44042 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44043 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44044 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44045 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44046 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44047 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44048 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44049 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
44050 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44051 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44052 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44053 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44054 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44055 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44056 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44057 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44058 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44059 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
44060 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
44061 سیدمحمد سادات حسینی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
44062 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
44063 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44064 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44065 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44066 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44067 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44068 سیده ناهید سادات فریزنی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44069 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44070 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44071 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44072 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44073 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
44074 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44075 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44076 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44077 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44078 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
44079 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44080 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44081 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44082 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44083 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
44084 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44085 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
44086 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
44087 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44088 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
44089 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44090 سیده فهیمه ساداتی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
44091 فاطمه ساداتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
44092 فاطمه سادات ساداتی 1378 علوم رياضي آمار
44093 مرضیه سادات ساداتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44094 سیدجلیل ساداتی رستمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44095 سیدمحمدجواد ساداتی ارمکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44096 سیده زبیده ساداتی پائین رودپشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44097 سیده زینت ساداتی پائین رودپشتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44098 سیدحسن ساداتی چالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
44099 زهراسادات ساداتی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44100 سیدمصطفی ساداتی رودپشتی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409399