راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 44301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44301 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
44302 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44303 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44304 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44305 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44306 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44307 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44308 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44309 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
44310 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44311 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44312 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44313 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44314 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44315 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44316 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44317 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44318 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44319 کیانوش زنگنه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
44320 لعیا زنگنه 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
44321 لیلا زنگنه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44322 محبوبه زنگنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44323 محمدرضا زنگنه 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44324 معصومه زنگنه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44325 معصومه زنگنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
44326 مهدی زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44327 مهدی زنگنه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44328 مهرناز زنگنه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44329 مهشید زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44330 مینا زنگنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
44331 وجیهه زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44332 برات اله زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44333 حسین زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44334 رقیه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44335 زهرا زنگنه ابراهیمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44336 زینب زنگنه ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44337 علی زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44338 علیرضا زنگنه ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44339 لیلا زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44340 محبوبه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44341 مهین زنگنه ابراهیمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44342 مهین زنگنه ابراهیمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
44343 ایمان زنگنه اسدآبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
44344 زهرا زنگنه اسدآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44345 سمیه زنگنه اسدآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44346 علی زنگنه اسدآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
44347 محمدرضا زنگنه اسدآبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44348 زهرا زنگنه اسدابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44349 امیر زنگنه بایگی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44350 زهرا زنگنه بایگی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44351 زهرا زنگنه بایگی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
44352 زهره زنگنه بایگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44353 میثم زنگنه بیغشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44354 زهرا زنگنه چکنی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44355 یعقوب زنگنه چکنی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44356 رؤیا زنگنه چکنی قاسم آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
44357 پروانه زنگنه چکنی قاسم ابادی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44358 آسیه زنگنه زاده بایگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44359 سمیرا زنگنه سجادیه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44360 سعید زنگنه شهرکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44361 مهدی زنگنه شهرکی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور )
44362 پریسا زنگنه قاسم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44363 زهرا زنگنه قاسم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44364 علی زنگنه قاسم آبادی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
44365 محمد زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44366 مصطفی زنگنه قاسم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44367 مهدی زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44368 زهرا زنگنه قاسم ابادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44369 فاطمه زنگنه قاسم ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44370 مجید زنگنه قاسم ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44371 محسن زنگنه قاسم ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
44372 معصومه زنگنه قاسم ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44373 سلماز زنگنه نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44374 زهرا زنگنه نیاز آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44375 محمدفاروق زنگنه نیازآبادی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44376 احسان زنگوئی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44377 احمد زنگوئی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
44378 اسدالله زنگوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
44379 امین زنگوئی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
44380 پیوند زنگوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44381 حامد زنگوئی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44382 ژیلا زنگوئی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44383 ساجده زنگوئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44384 سعیده زنگوئی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
44385 شهرام زنگوئی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44386 علی زنگوئی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
44387 علی زنگوئی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
44388 محمدحسن زنگوئی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
44389 محمدرضا زنگوئی 1355 علوم پايه زمین شناسی
44390 مرضیه زنگوئی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44391 مریم زنگوئی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44392 معصومه زنگوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44393 معصومه زنگوئی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44394 مهدیه زنگوئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
44395 مهین زنگوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44396 وجیهه زنگوئی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44397 زهره زنگوئی مطلق 1378 دامپزشكي دامپزشکی
44398 محمدرضا زنگوئی مطلق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44399 محمدرضا زنگوئی مطلق 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44400 شیما زنگوئی نسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489521