راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 44301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44301 مرتضی زین ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44302 سیدمحمدمهدی زین الدین 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44303 محمدعلی زین الدین 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44304 نسرین زین الدینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
44305 اعظم زین الدینی ریسه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
44306 اعظم زین الدینی ریسه 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
44307 عذری زین الدینی زاده مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44308 حامد زین الدینی میمند 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44309 زهرا زین الدینی میمند 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44310 لیدا زین الدینی میمند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
44311 محمد زین الدینی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44312 نجمه زین الدینی میمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44313 طارق زین العابدین 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44314 قاسمی زین العابدین 1354 علوم پايه فیزیک
44315 زهره زین العابدینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44316 اکرم زین الیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44317 اکرم زین الیان 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
44318 حمیده زین الیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
44319 حمیده زین الیان 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44320 صغری زین پور جامه 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
44321 مهدی زینال 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44322 ملیحه زینالوندپیرلری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44323 احمدرضا زینالی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
44324 علی زینالی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44325 وحدت زینالی 1384 علوم پايه فیزیک
44326 مهدی زینالی تازه کندی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
44327 محمدرضا زینبی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44328 سیده سمانه زینبی بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44329 مهناز زینبی بایگی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
44330 مرضیه زینت بخش 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44331 انسیه زینتی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44332 خیرالنساء زینتی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44333 شمس زینتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44334 لیلا زینتی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
44335 یاسمن زینتی 1384 علوم رياضي آمار
44336 یاسمن زینتی 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
44337 شادیه زینعلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44338 صدیقه زینعلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44339 مهدی زینعلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44340 امیر زینل 1363 علوم رياضي آمار
44341 گلناز زینل پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44342 محمد زینل پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44343 ارسلان زینل زاده 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44344 رضا زینل زاده 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44345 رضا زینل زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
44346 فاطمه زینل زاده قوچانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44347 مریم زینل فامیله 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44348 حمیدرضا زینل لنگرودی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
44349 سمیرا زینل محاسبتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44350 مهدی زینل نژاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44351 روح الله زینل نیاطوسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44352 زهرا زینل نیاطوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44353 احمد زینلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44354 افشین زینلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44355 بتول زینلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44356 جواد زینلی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44357 حمیده زینلی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
44358 روح اله زینلی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
44359 ریحانه زینلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44360 ریحانه زینلی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
44361 زهرا زینلی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44362 شیوا زینلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44363 شیوا زینلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44364 شیوا زینلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44365 صادق زینلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44366 طیبه زینلی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
44367 طیبه زینلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44368 طیبه زینلی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
44369 علی زینلی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44370 غلامرضا زینلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44371 فاطمه زینلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44372 فاطمه زینلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44373 فاطمه زینلی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
44374 کبری زینلی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44375 لهراسب زینلی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44376 محمد زینلی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44377 محمدحسن زینلی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44378 محمدرفیع زینلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44379 محمود زینلی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44380 مصطفی زینلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44381 معصومه زینلی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44382 مهدی زینلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44383 مهناز زینلی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
44384 وحید زینلی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
44385 وحید زینلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
44386 هنگامه زینلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44387 طیبه زینلی پورشفیع ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44388 عارفه زینلی تربتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44389 عارفه زینلی تربتی 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
44390 عاطفه زینلی تربتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44391 اکرم زینلی چهکند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
44392 زهرا زینلی حیدرآبادکشکوئیه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44393 روح ا لامین زینلی دا ورا نی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44394 روح الامین زینلی داورانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44395 زینب زینلی داورانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44396 مصطفی زینلی دستمالباف 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44397 مصطفی زینلی دستمالباف 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44398 فاطمه زینلی شعرباف 1367 علوم پايه فیزیک
44399 فاطمه زینلی شعرباف 1372 علوم پايه فیزیک
44400 سجاد زینلی عرب زاده 1396 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436100