راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 44501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44501 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
44502 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44503 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
44504 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
44505 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
44506 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44507 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44508 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
44509 مریم سائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
44510 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
44511 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
44512 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
44513 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44514 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44515 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44516 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44517 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44518 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44519 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44520 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44521 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44522 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44523 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44524 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44525 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44526 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44527 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44528 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44529 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44530 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44531 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44532 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44533 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
44534 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44535 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44536 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
44537 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44538 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44539 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44540 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44541 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44542 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44543 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44544 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44545 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44546 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44547 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44548 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44549 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44550 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44551 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44552 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44553 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
44554 شریف ساختمان پوربلوکی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
44555 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
44556 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44557 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44558 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44559 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44560 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44561 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44562 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44563 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44564 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44565 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44566 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44567 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44568 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
44569 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44570 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44571 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44572 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44573 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44574 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44575 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44576 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44577 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44578 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
44579 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
44580 سیدمحمد سادات حسینی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
44581 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
44582 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44583 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44584 سیدمحمدرضا سادات شاندیز 1393 مهندسي مهندسی عمران
44585 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44586 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44587 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44588 سیده ناهید سادات فریزنی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44589 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44590 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44591 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44592 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44593 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
44594 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44595 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44596 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44597 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44598 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
44599 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44600 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489303