راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
44602 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44603 حمیده ساعدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44604 رعدجبار عریمش ساعدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44605 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44606 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44607 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44608 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44609 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44610 عطیه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44611 عطیه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44612 علی ساعدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44613 علیرضا ساعدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44614 فاطمه ساعدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44615 فاطمه ساعدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
44616 محمدحسن ساعدی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
44617 معصومه ساعدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44618 معصومه ساعدی 1393 علوم پايه زمین شناسی
44619 مهدی ساعدی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44620 مهین ساعدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44621 نجیبه ساعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
44622 نغمه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
44623 نغمه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
44624 نیما ساعدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44625 محمود ساعدی اصل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44626 مقداد ساعدی امیری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44627 غلام محمد ساعدی بنه گز 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44628 نجمه ساعدی خور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
44629 سیما ساعدی رودی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44630 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44631 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44632 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44633 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
44634 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44635 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
44636 فاطمه ساعی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
44637 فرهاد ساعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44638 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44639 محمد حسین ساعی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44640 محمدحسین ساعی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44641 هدایت ساعی 1364 مهندسي عمران روستایی
44642 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44643 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44644 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44645 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44646 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44647 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44648 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44649 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44650 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44651 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44652 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44653 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
44654 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44655 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44656 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44657 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
44658 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44659 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44660 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44661 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44662 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44663 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44664 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
44665 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44666 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44667 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44668 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44669 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44670 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44671 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44672 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44673 مصطفی ساغریان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
44674 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44675 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
44676 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44677 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44678 ندا ساقندیان طوسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44679 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44680 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44681 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44682 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44683 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44684 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44685 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
44686 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
44687 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44688 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44689 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44690 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44691 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44692 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44693 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
44694 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44695 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44696 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
44697 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44698 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44699 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44700 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100755