راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44602 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44603 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44604 امیررضا زمانی بابگهری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44605 زینب زمانی بابگهری 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
44606 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44607 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44608 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44609 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
44610 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
44611 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44612 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44613 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44614 ابراهیم زمانی بیدختی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44615 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44616 زهره زمانی بیلندی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44617 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44618 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44619 محبوبه زمانی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
44620 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
44621 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44622 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44623 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44624 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44625 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44626 حسین زمانی خادمانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44627 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44628 فائزه زمانی خرازی طوس 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
44629 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
44630 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44631 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44632 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
44633 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44634 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44635 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44636 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44637 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44638 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44639 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44640 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44641 امیرحسین زمانی شاندیز 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
44642 فاطمه سادات زمانی شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
44643 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44644 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44645 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44646 فاطمه زمانی علی آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44647 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44648 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44649 زهرا زمانی فضل اباد 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
44650 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44651 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44652 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44653 جاسم زمانی قلعه کوهی 1379 علوم رياضي آمار
44654 علی زمانی کاوکانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44655 ریحانه زمانی کاوه 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44656 ریحانه زمانی کاوه 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
44657 بهاره زمانی کشوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44658 سهیلا زمانی کوتنایی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44659 نورالدین زمانی کیاسری 1383 علوم رياضي آمار
44660 فاطمه زمانی گندمانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
44661 شمیلا زمانی لطف آبادی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44662 خدیجه زمانی محب سراج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44663 ریحانه زمانی محبوبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44664 شهرام زمانی مرتضوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44665 شهروز زمانی مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44666 دلارام زمانی مزده 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
44667 ابراهیم زمانی مقدم دولو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44668 امیررضا زمانی میقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
44669 محمدرضا زمانی میمیان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
44670 هاجر زمانی نافچی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
44671 ابراهیم زمانی نژاد 1353 علوم پايه زمین شناسی
44672 فرهاد زمانی نژاد 1367 علوم رياضي آمار
44673 معصومه السادات زمانی نصراله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44674 ربابه زمانی نقاب 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44675 آزاده زمانی نیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
44676 بهاره زمانی هرگلانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
44677 احسان زمانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44678 اسمعیل زمانیان 1354 علوم پايه زمین شناسی
44679 رسول زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44680 عصمت زمانیان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44681 غلامرضا زمانیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44682 غلامرضا زمانیان 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
44683 غلامرضا زمانیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44684 فاطمه زمانیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44685 فضل الله زمانیان 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44686 محسن زمانیان 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
44687 محمدمهدی زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
44688 مریم زمانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44689 مهدی زمانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44690 هانیه زمانیان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44691 میثم زمانیان یزدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44692 فاطمه زمانیان ازموده 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44693 علی زمانیان بهابادی 1363 كشاورزى علوم زراعی
44694 محمدعلی زمانیان بهابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44695 کیانا زمانیان حبیبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44696 حمیدرضا زمانیان دولتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
44697 شهرام زمانیان دولتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44698 کیهان زمانیان دولتی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44699 منوچهر زمانیان دولتی 1353 مهندسي راه و ساختمان
44700 سمیه زمانیان رحمتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42151749