راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44602 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44603 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44604 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44605 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44606 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44607 مهدی ژیان زرگران 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44608 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44609 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44610 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44611 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44612 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44613 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44614 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44615 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44616 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44617 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
44618 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
44619 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44620 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44621 یاسر ژیانی الیجه باف 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44622 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
44623 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44624 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
44625 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
44626 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
44627 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44628 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44629 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
44630 مریم سائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
44631 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
44632 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
44633 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
44634 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44635 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44636 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44637 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44638 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44639 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44640 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44641 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44642 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44643 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44644 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44645 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44646 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44647 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44648 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44649 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44650 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44651 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44652 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44653 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44654 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
44655 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44656 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44657 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
44658 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44659 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44660 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44661 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44662 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44663 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44664 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44665 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44666 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44667 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44668 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44669 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44670 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44671 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44672 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44673 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44674 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
44675 شریف ساختمان پوربلوکی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
44676 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
44677 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44678 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44679 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44680 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44681 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44682 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44683 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44684 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44685 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44686 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44687 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44688 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44689 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
44690 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44691 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44692 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44693 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44694 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44695 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44696 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44697 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44698 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44699 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
44700 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905187