راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 فاطمه سعیدی میامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44602 سمیرا سعیدی میرک محله 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44603 زینب سعیدی نامقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44604 محمدمسعود سعیدی نامقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44605 محمّدمسعود سعیدی نامقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
44606 علی سعیدی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
44607 مرادعلی سعیدی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44608 معصومه سعیدی نسب 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44609 بهاره سعیدی نظرابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44610 یونس سعیدی نیا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44611 فاطمه سعیدی نیک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
44612 مژگان سعیدی هرسینی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44613 جعفر سعیدیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44614 حسن سعیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44615 مجید سعیدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
44616 محمدرضا سعیدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44617 طلایه سعیدیان آذر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
44618 محسن سعیدیان اصل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44619 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44620 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
44621 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44622 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1392
44623 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44624 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44625 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44626 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
44627 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44628 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44629 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
44630 قربانعلی سفید 1356 علوم پايه زمین شناسی
44631 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44632 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
44633 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
44634 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44635 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
44636 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
44637 سیده حانیه سفیدگر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44638 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44639 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44640 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44641 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44642 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44643 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
44644 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44645 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44646 سحر سقاء پیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44647 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44648 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
44649 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44650 سیده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44651 مریم سقاءعیدگاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
44652 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44653 اسماعیل سقائی پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44654 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44655 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44656 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44657 محبوبه سقاب گندم آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
44658 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44659 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
44660 عباس سقاپور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
44661 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44662 مطهره سقاچی فیروزآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44663 سیده سحر سقاصحتی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44664 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44665 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44666 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44667 علیرضا سقایان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
44668 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44669 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
44670 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44671 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44672 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44673 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44674 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44675 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44676 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44677 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44678 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44679 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
44680 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44681 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44682 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44683 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44684 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44685 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44686 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44687 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44688 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44689 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
44690 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
44691 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44692 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44693 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
44694 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44695 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44696 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44697 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
44698 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44699 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44700 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622477