راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 53 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 44601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44602 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44603 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44604 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44605 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
44606 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44607 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
44608 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44609 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44610 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
44611 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44612 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44613 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44614 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
44615 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44616 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44617 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44618 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
44619 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44620 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44621 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
44622 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
44623 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44624 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44625 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44626 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44627 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44628 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44629 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
44630 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
44631 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44632 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44633 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44634 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
44635 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44636 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44637 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44638 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44639 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
44640 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44641 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44642 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44643 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44644 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44645 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44646 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44647 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44648 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44649 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44650 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44651 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
44652 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
44653 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
44654 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
44655 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44656 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
44657 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44658 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44659 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44660 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44661 سیدحسین سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44662 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
44663 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
44664 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44665 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
44666 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44667 عادله سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44668 عاطفه سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44669 عباسعلی سلیمانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44670 عبدالرسول سلیمانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44671 عبدالقیوم سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
44672 عسکر سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44673 عصمت سلیمانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44674 علی سلیمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44675 علی سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44676 علی اصغر سلیمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44677 علی اصغر سلیمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44678 فائزه سلیمانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
44679 فاطمه سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44680 فاطمه سلیمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44681 فاطمه سلیمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44682 فاطمه سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44683 فاطمه سلیمانی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
44684 فاطمه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44685 فاطمه سلیمانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
44686 فاطمه سادات سلیمانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44687 فریبا سلیمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44688 فرید سلیمانی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
44689 فریده سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44690 فضل الله سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
44691 قاسم سلیمانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44692 کاظم سلیمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44693 کسری سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
44694 کیمیا سلیمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44695 کیمیا سلیمانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44696 مجید سلیمانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44697 محبوبه سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44698 محبوبه سلیمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
44699 محسن سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566337