راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 44701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44701 دلارام زمانی مزده 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
44702 ابراهیم زمانی مقدم دولو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44703 امیررضا زمانی میقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
44704 محمدرضا زمانی میمیان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
44705 هاجر زمانی نافچی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
44706 ابراهیم زمانی نژاد 1353 علوم پايه زمین شناسی
44707 فرهاد زمانی نژاد 1367 علوم رياضي آمار
44708 معصومه السادات زمانی نصراله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44709 ربابه زمانی نقاب 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44710 آزاده زمانی نیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
44711 بهاره زمانی هرگلانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
44712 احسان زمانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44713 اسمعیل زمانیان 1354 علوم پايه زمین شناسی
44714 رسول زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44715 عصمت زمانیان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44716 غلامرضا زمانیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44717 غلامرضا زمانیان 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
44718 غلامرضا زمانیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44719 فاطمه زمانیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44720 فضل الله زمانیان 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44721 محسن زمانیان 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
44722 محمدمهدی زمانیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
44723 مریم زمانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44724 مهدی زمانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44725 هانیه زمانیان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44726 میثم زمانیان یزدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44727 فاطمه زمانیان ازموده 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44728 علی زمانیان بهابادی 1363 كشاورزى علوم زراعی
44729 محمدعلی زمانیان بهابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44730 کیانا زمانیان حبیبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44731 حمیدرضا زمانیان دولتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
44732 شهرام زمانیان دولتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44733 کیهان زمانیان دولتی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44734 منوچهر زمانیان دولتی 1353 مهندسي راه و ساختمان
44735 سمیه زمانیان رحمتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44736 فرهاد زمانیان روحانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44737 فیروزه زمانیان طاهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44738 امید زمانیان فهیمی کاشانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44739 سماسادات زمانیان فهیمی کاشانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44740 جواد زمانیان قوژدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44741 مریم سادات زمانیان کشفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44742 فرشاد زمانیان نجات زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44743 فرشاد زمانیان نجات زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44744 اشرف زمانیان یزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44745 پروین زمانیان یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44746 فریده زمانیان یزدی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44747 فهیمه زمانیان یزدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
44748 مجتبی زمانیان یزدی 1375 علوم رياضي آمار
44749 مهناز زمانیان یزدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
44750 امین زمردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44751 حوا زمردی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44752 سمیه زمردی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44753 صبا زمردی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44754 کبری زمردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44755 مرضیه زمردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44756 منا زمردی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44757 منا زمردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44758 مرجان زمردی جامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44759 مرجان زمردی جامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44760 ناهید زمردی خشتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
44761 سمیه زمردی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44762 سمیّه زمردی راد 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
44763 فائزه زمردی فرد 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
44764 ارزو زمردی مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44765 امیر زمردی مقدم 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44766 راحله زمردی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44767 عاطفه زمردی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44768 عاطفه زمردی مقدم 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44769 پروانه زمردیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44770 محمدامین زمردیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44771 نازنین زمردیان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44772 محبوبه زمرشیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44773 نسرین زمستانی بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44774 رضا زمندی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
44775 رضا زمندی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
44776 علی اکبر زمندی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44777 علی اکبر زمندی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44778 سهیر حمید رشید زمیزم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44779 راحله زمینی 1380 علوم رياضي آمار
44780 راحله زمینی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
44781 راحله زمینی 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
44782 محمداسمعیل زمینی 1353 علوم پايه فیزیک
44783 حسن زنبق 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44784 ابوالحسن زنجانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44785 الهه زنجانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44786 بهناز زنجانی 1383 علوم پايه فیزیک
44787 عباسعلی زنجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44788 فاطمه زنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44789 محمدمهدی زنجانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44790 مریم زنجانی 1376 علوم پايه فیزیک
44791 ملیحه زنجانی ثانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
44792 سعید زنجانی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
44793 محمدجواد زنجانی طبسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44794 محمد زنجانی ناوخی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44795 کتایون زنجانیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44796 اختر زند 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
44797 اسکندر زند 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44798 اسکندر زند 1375 كشاورزى زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
44799 زهرا زنداقطاعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44800 ابراهیم زندبابارئیسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227836