راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 44701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44701 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44702 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44703 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
44704 مریم سائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
44705 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
44706 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
44707 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
44708 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44709 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44710 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44711 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44712 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44713 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44714 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44715 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44716 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44717 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44718 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44719 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44720 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44721 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44722 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44723 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44724 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44725 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44726 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44727 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44728 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
44729 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44730 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44731 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
44732 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44733 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44734 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44735 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44736 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44737 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44738 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44739 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44740 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44741 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44742 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44743 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44744 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44745 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44746 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44747 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44748 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
44749 شریف ساختمان پوربلوکی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
44750 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
44751 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44752 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44753 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44754 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44755 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44756 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44757 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44758 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44759 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44760 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44761 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44762 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44763 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
44764 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44765 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44766 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44767 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44768 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44769 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44770 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
44771 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44772 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44773 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
44774 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
44775 سیدمحمد سادات حسینی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
44776 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
44777 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44778 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44779 سیدمحمدرضا سادات شاندیز 1393 مهندسي مهندسی عمران
44780 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44781 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44782 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44783 سیده فاطمه سادات فریزنی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
44784 سیده ناهید سادات فریزنی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44785 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44786 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44787 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44788 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44789 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
44790 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44791 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44792 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44793 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44794 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
44795 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44796 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44797 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44798 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44799 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
44800 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159080