راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 45001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 آرمان سالاریان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45002 اسفندیار سالاریان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45003 الهه سالاریان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45004 حمیدرضا سالاریان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45005 خادمعلی سالاریان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45006 زهرا سالاریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45007 محسن سالاریان 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45008 محمد سالاریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45009 محمدرضا سالاریان 1375 علوم رياضي ریاضی
45010 محمدجواد سالاریان کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45011 وحید سالاریان کلاته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45012 مهران سالاریه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45013 امین سالخورد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45014 مهسا سالخورد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45015 مهسا سالخورد 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
45016 نجمه سالخورد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45017 حسن سالخورده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45018 زهرا سالخورده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45019 نعمت سالخورده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45020 امین سالخورده حقیقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45021 رضا سالخورده حقیقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45022 زهرا سالخورده حقیقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45023 زهره سالخورده حقیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45024 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45025 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45026 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45027 مژگان سالخورده حقیقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45028 بی بی فاطمه زهرا سالخورده کلاته سیاهدشت 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45029 سعید سالک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45030 فرشید سالک 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45031 مهشید سالک 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45032 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45033 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45034 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
45035 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45036 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45037 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45038 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45039 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45040 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45041 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45042 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45043 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45044 یاسمن سالم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45045 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45046 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45047 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی
45048 علیرضا سالم کارلنگرودی 1374 علوم رياضي ریاضی
45049 علی رضا سالمکار 1367 علوم رياضي ریاضی
45050 فاطمه سالمکارلنگرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45051 آرش سالمی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45052 ارش سالمی 1374 علوم پايه فیزیک
45053 سارا سالمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45054 سیروس سالمی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45055 علی سالمی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45056 علی سالمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45057 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
45058 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45059 مهدیه سالمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45060 مهدیه سالمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45061 هدا سالمی 1376 علوم پايه فیزیک
45062 جمیله سالمی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45063 عباس سالمی سردق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
45064 وحیده سالمی معز 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45065 نجمه سالمیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45066 آزاده سالور 1355 كشاورزى زراعت
45067 علی سالیار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
45068 سپیده سالیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45069 مهدی سالیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45070 مهدی سالیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45071 مهدیه سالیانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45072 مهسا سالیانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45073 مهسا سالیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
45074 علی اکبر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45075 علی اکبر سام خانیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45076 مظفر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45077 معصومه سام نژادکروکی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45078 سارا سامان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45079 غلامحسین سامانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45080 فاطمه سامانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45081 محمد سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45082 محمود سامانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45083 احسان سامانی روحانی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45084 نرگس سامانیان باقرصاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45085 عالیه سامخانیانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45086 بهاره سامرئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45087 مجتبی سامرئی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
45088 وحید سامره 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45089 سامان سامع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
45090 آراز سامعی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45091 داود سامعی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45092 علی سامعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
45093 علیرضا سامعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45094 علیرضا سامعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45095 محمدهادی سامعی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45096 مریم سامعی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45097 مریم سامعی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45098 ملیحه سامعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45099 ناهید سامعی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051703