راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 45001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 الهام سرفرازخباز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45002 مهلا سرفرازخباز 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45003 ناهید سرفرازخباز 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45004 بهنام سرفرازی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45005 عالمتاب سرفرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45006 فائزه سرفرازی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45007 نرجس سرفرازی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
45008 فرهاد سرفرازیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45009 نرجس سرکارکاشانی 1379 علوم رياضي آمار
45010 فرناز سرکاری 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45011 لیلی سرکاری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
45012 سحر سرکردی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45013 ابراهیم سرکزی مقدم 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45014 جواد سرگران 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45015 امین سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
45016 بنت الهدی سرگزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45017 سامان سرگزی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
45018 سهیلا سرگزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45019 عباسعلی سرگزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45020 عباسعلی سرگزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45021 لیلا سرگزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45022 لیلا سرگزی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45023 محب علی سرگزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45024 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45025 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
45026 مریم سرگزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45027 مسعود سرگزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
45028 منا سرگزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45029 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
45030 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45031 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45032 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45033 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45034 امید سرگزی مزاربی آبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
45035 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
45036 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45037 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45038 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45039 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
45040 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45041 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45042 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45043 زهرا سرگل زهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45044 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45045 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
45046 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
45047 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
45048 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45049 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45050 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
45051 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45052 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45053 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45054 محدثه سرگلزائی اول 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45055 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45056 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45057 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45058 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45059 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
45060 ایمان سرگلزهی 1377 علوم پايه فیزیک
45061 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45062 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45063 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45064 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45065 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
45066 محمدمهدی سرگلزهی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
45067 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45068 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45069 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
45070 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45071 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
45072 مهدی سرمد 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45073 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45074 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45075 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45076 سمیه سرمدی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45077 عالیه سرمدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45078 علی سرمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45079 ملیحه سرمدی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
45080 مهرناز سرمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45081 وحیده سرمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45082 هاجر سرمدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45083 محبوبه سرمزاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45084 نوید سروآزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45085 فرزاد سروانی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45086 عبدالحمید سرودلیر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45087 محمدعلی سرودی گلستانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45088 خالد سرور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45089 زرغون سرور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
45090 روح الله سرور زاده 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
45091 هاجر سروراحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45092 ادریس سرورزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45093 توفیق سرورزاده 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45094 توفیق سرورزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45095 سمیه سرورزاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45096 فرشته سرورزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45097 فرشته سرورزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
45098 زهرا سرورزاده کلاته عبدل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45099 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135125