راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 علیرضا سمسارزاده 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45002 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45003 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45004 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
45005 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45006 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45007 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45008 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
45009 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45010 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45011 امیر سمواتیان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45012 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
45013 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
45014 علاء سمیر سبع الجبوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45015 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
45016 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45017 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45018 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
45019 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45020 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45021 لیلا سمیع زاده مشهدی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45022 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45023 بی بی زهرا سمیع زاده یزد 1354 علوم پايه زیست شناسی
45024 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45025 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45026 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45027 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45028 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45029 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45030 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45031 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45032 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
45033 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45034 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45035 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45036 زهرا سمیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45037 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45038 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
45039 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45040 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45041 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45042 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45043 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45044 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45045 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45046 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45047 علی سمیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45048 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45049 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45050 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45051 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45052 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45053 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
45054 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45055 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45056 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45057 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45058 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45059 محمدحسن سمیعی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
45060 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45061 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45062 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
45063 نیّره سمیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45064 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45065 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45066 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
45067 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45068 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45069 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45070 امیرهمایون سمیعی دلوئی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45071 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
45072 سحر سمیعی دلوئی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
45073 فرامرز سمیعی دلوئی 1353 مهندسي راه و ساختمان
45074 محمدجواد سمیعی دلوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45075 مسعود سمیعی دلویی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45076 بهنوش سمیعی رودی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45077 سپیده سمیعی فرد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
45078 مهسا سمیعی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45079 مهسا سمیعی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45080 سیدمحمدباقر سمیعی کاشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45081 علیرضا سمیعی کدکنی 1371 كشاورزى زراعت
45082 طاهره سمیعی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45083 مسعود سمیعی منش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
45084 بیژن سمیعی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45085 الهام سمیعیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45086 احمدعلی سمین 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45087 زهرا سمین تبادکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45088 تقی سن شناس 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45089 امیر سنائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45090 مجید سنائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45091 ملیحه سنائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45092 داود سنائی پور 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
45093 زهرا سنائی پور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45094 علیرضا سنائی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45095 ابوالقاسم سنائی فر 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45096 زینب سنائی فر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45097 محبوبه سنائی فر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
45098 حسین سنائی فرخی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45099 اعظم سناوندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45100 مصطفی سناوندی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549961