راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 سالومه سپهری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45002 سعید سپهری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45003 سعیده سپهری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
45004 سلیم سپهری 1385 علوم رياضي آمار
45005 سلیم سپهری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45006 شهاب الدین سپهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45007 علی سپهری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45008 علی رضا سپهری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45009 علیرضا سپهری 1379 علوم پايه فیزیک
45010 علیرضا سپهری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45011 فاطمه سپهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45012 فاطمه سپهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45013 فاطمه سپهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45014 فاطمه سپهری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45015 فرشته سپهری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45016 مریم سپهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45017 معصومه سپهری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45018 ملک سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45019 موسی الرضا سپهری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45020 مهدی سپهری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45021 میترا سپهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45022 ندا سپهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45023 ندا سپهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45024 حشمت سپهری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
45025 مصطفی سپهری پویا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45026 منیره سپهری جوان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45027 محبوبه سپهری حسن نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45028 حمیده سپهری زرندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45029 فهیمه سپهری شاملو 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45030 حمیدرضا سپهری شجاعی 1367
45031 حسن سپهری فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
45032 حسن سپهری کیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
45033 حشمت سپهری مقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45034 حشمت سپهری مقدم 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
45035 سمانه سپهری مقدم 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45036 فاطمه سپهری مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45037 امیرارسلان سپهری نقندر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45038 محبوبه سپهری نقندر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45039 کوروش سپهری نور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45040 سعید سپهری نیک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45041 حسن سپهریان 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45042 زهرا سپهریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45043 مهدی سپهریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45044 مهسا سپهریان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45045 مرضیه سپهریان مطلق 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45046 فرشته سپهوند 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45047 علی سپهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45048 حشمت اله سپیانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45049 موسی ستائی مختاری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45050 شیرین ستادیان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45051 راحله ستار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45052 مهدی ستارالعیوب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45053 احمد ستاربروجنی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45054 حسین ستارچه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45055 زهره ستارچه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45056 اصغر ستارزاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45057 صفورا ستارزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45058 زهرا ستارزاده بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45059 زهرا ستارزاده تبریزی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45060 سهراب ستارزاده شیروان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45061 داریوش ستارزاده گرمرودی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45062 بابک ستارزاده نوغانی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45063 سیمین ستاره توپکانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45064 اسماعیل ستاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45065 مجید ستاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45066 محمدحسن ستاری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45067 مصطفی ستاری 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
45068 حسن ستاری آرانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
45069 رویا ستاری ابروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45070 غزاله ستاری برآبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45071 مریم ستاری داغیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45072 الهه ستاری گلوگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45073 مهدی ستاری مغامیر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45074 محمد ستاری مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45075 هاجر ستاری نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45076 اسداله ستاری نیا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45077 هادی ستاریان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45078 رضا ستایش 1368 كشاورزى زراعت
45079 رضا ستایش 1364 كشاورزى امور زراعی
45080 ریحانه ستایش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45081 ریحانه ستایش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45082 سبحان ستایش 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45083 سعید ستایش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45084 شیرین ستایش 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45085 محمدعلی ستایش فرد 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45086 علیرضا ستایش مهر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45087 بهناز ستایش فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
45088 زهرا ستایش مهر 1392 علوم پايه بیوشیمی
45089 عاطفه ستایش مهر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45090 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45091 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
45092 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45093 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45094 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45095 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45096 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45097 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45098 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
45099 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45100 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409371