راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 اسیه سعیدی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45002 محمدرضا سعیدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45003 مجید سعیدی منش 1366 كشاورزى زراعت
45004 مهتاب سعیدی منش 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45005 معصومه سعیدی مهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
45006 فاطمه سعیدی میامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45007 سمیرا سعیدی میرک محله 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45008 زینب سعیدی نامقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45009 محمدمسعود سعیدی نامقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45010 محمّدمسعود سعیدی نامقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
45011 علی سعیدی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45012 علی سعیدی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45013 معصومه سعیدی نسب 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45014 بهاره سعیدی نظرابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45015 یونس سعیدی نیا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
45016 فاطمه سعیدی نیک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
45017 مژگان سعیدی هرسینی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45018 جعفر سعیدیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45019 حسن سعیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45020 مجید سعیدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45021 محمدرضا سعیدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45022 طلایه سعیدیان آذر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
45023 محسن سعیدیان اصل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45024 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45025 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
45026 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45027 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1392
45028 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45029 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45030 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45031 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
45032 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45033 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45034 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
45035 قربانعلی سفید 1356 علوم پايه زمین شناسی
45036 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45037 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
45038 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
45039 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45040 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
45041 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
45042 سیده حانیه سفیدگر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45043 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45044 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45045 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45046 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45047 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45048 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
45049 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45050 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45051 سحر سقاء پیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45052 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45053 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45054 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45055 سیده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45056 مریم سقاءعیدگاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
45057 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45058 اسماعیل سقائی پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45059 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45060 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45061 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45062 محبوبه سقاب گندم آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
45063 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45064 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45065 عباس سقاپور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
45066 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45067 مطهره سقاچی فیروزآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45068 سیده سحر سقاصحتی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45069 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45070 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45071 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45072 علیرضا سقایان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
45073 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45074 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
45075 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45076 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45077 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45078 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45079 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45080 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45081 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45082 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45083 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45084 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
45085 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45086 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45087 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45088 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45089 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45090 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45091 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45092 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45093 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45094 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
45095 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
45096 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45097 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45098 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
45099 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45100 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517588