ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 103,004
نمایش موارد : 45201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45201 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45202 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45203 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45204 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45205 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45206 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45207 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45208 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
45209 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45210 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45211 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45212 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
45213 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45214 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45215 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45216 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45217 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45218 کیانوش زنگنه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
45219 لعیا زنگنه 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
45220 لیلا زنگنه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45221 محبوبه زنگنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45222 محمدرضا زنگنه 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45223 معصومه زنگنه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45224 معصومه زنگنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
45225 مهدی زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45226 مهدی زنگنه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45227 مهرناز زنگنه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45228 مهشید زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45229 مینا زنگنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
45230 وجیهه زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45231 برات اله زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
45232 حسین زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45233 رقیه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45234 زهرا زنگنه ابراهیمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45235 زینب زنگنه ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45236 علی زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
45237 علیرضا زنگنه ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45238 لیلا زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45239 محبوبه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45240 مهدی زنگنه ابراهیمی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45241 مهین زنگنه ابراهیمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45242 مهین زنگنه ابراهیمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45243 ایمان زنگنه اسدآبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
45244 زهرا زنگنه اسدآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45245 سمیه زنگنه اسدآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45246 علی زنگنه اسدآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
45247 محمدرضا زنگنه اسدآبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45248 زهرا زنگنه اسدابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45249 امیر زنگنه بایگی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
45250 زهرا زنگنه بایگی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45251 زهرا زنگنه بایگی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
45252 زهره زنگنه بایگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45253 میثم زنگنه بیغشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45254 زهرا زنگنه چکنی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45255 یعقوب زنگنه چکنی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45256 رؤیا زنگنه چکنی قاسم آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45257 پروانه زنگنه چکنی قاسم ابادی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
45258 آسیه زنگنه زاده بایگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45259 سمیرا زنگنه سجادیه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45260 سعید زنگنه شهرکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45261 مهدی زنگنه شهرکی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور )
45262 پریسا زنگنه قاسم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45263 زهرا زنگنه قاسم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45264 علی زنگنه قاسم آبادی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
45265 محمد زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45266 مصطفی زنگنه قاسم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45267 مهدی زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45268 زهرا زنگنه قاسم ابادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45269 فاطمه زنگنه قاسم ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45270 مجید زنگنه قاسم ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45271 محسن زنگنه قاسم ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
45272 معصومه زنگنه قاسم ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45273 سلماز زنگنه نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45274 زهرا زنگنه نیاز آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45275 محمدفاروق زنگنه نیازآبادی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45276 احسان زنگوئی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45277 احمد زنگوئی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
45278 اسدالله زنگوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
45279 امین زنگوئی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
45280 پیوند زنگوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45281 حامد زنگوئی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45282 ژیلا زنگوئی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45283 ساجده زنگوئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45284 سعیده زنگوئی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45285 شهرام زنگوئی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45286 علی زنگوئی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
45287 علی زنگوئی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
45288 محمدحسن زنگوئی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
45289 محمدرضا زنگوئی 1355 علوم پايه زمین شناسی
45290 مرضیه زنگوئی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45291 مریم زنگوئی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45292 معصومه زنگوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45293 معصومه زنگوئی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45294 مهدیه زنگوئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45295 مهین زنگوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45296 وجیهه زنگوئی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45297 زهره زنگوئی مطلق 1378 دامپزشكي دامپزشکی
45298 محمدرضا زنگوئی مطلق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45299 محمدرضا زنگوئی مطلق 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45300 شیما زنگوئی نسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999100910191029   >