راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سعید زینی وند 1395 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
45302 ماه جان زیور آراء 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
45303 امین زیوری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45304 خدیجه زیوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45305 رامین زیوری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45306 سارا زیوری 1380 علوم رياضي آمار
45307 صغری زیوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45308 فرشاد زیوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45309 مهری زیوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
45310 میرحیدر زیوری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45311 زینب زیوری ایسک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45312 زهره زیوری نادر 1382 علوم پايه زمین شناسی
45313 میترا ژاقب مجیدزاده 1370 علوم پايه فیزیک
45314 اشرف ژاله 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45315 سارا ژاله 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45316 صفا ژاله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45317 صفا ژاله 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45318 علی ژاله 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45319 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45320 کیانا ژاله 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45321 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45322 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45323 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45324 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45325 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45326 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45327 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45328 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45329 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45330 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45331 حدیث ژرفی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45332 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45333 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45334 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45335 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45336 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45337 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
45338 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45339 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45340 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45341 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45342 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45343 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45344 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45345 مهدی ژیان زرگران 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45346 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45347 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
45348 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45349 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45350 سیده زهرا ژیان صیاد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45351 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45352 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45353 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45354 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45355 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45356 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
45357 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
45358 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45359 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45360 یاسر ژیانی الیجه باف 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45361 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
45362 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45363 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
45364 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
45365 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
45366 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45367 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45368 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
45369 مریم سائی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
45370 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
45371 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
45372 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
45373 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
45374 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45375 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45376 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45377 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45378 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45379 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45380 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45381 یگانه سابقی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
45382 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45383 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45384 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45385 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45386 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45387 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45388 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45389 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45390 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45391 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45392 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45393 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45394 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
45395 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
45396 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
45397 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
45398 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45399 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45400 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199649