راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 45401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45401 نعمت اله سبزواری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45402 وحیدرضا سبزواری 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45403 سینا سبزواری بیدختی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45404 خشایار سبزواری زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45405 جواد سبزه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45406 حسین علی سبزه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45407 سیدعلیرضا سبزه 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45408 طاهره سبزه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45409 محمود سبزه ای 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45410 حلیمه سبزه بین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45411 زینب سبزه بین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45412 سعید سبزه بین 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45413 سمانه سبزه بین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45414 صادق سبزه بین 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45415 سعیدرضا سبزه خواه مطلق 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45416 فهیمه سبزه علی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45417 فهیمه سبزه علی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45418 اکرم سبزه کار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45419 بهنام سبزه کار 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45420 عصمت سبزه کار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45421 مجتبی سبزه کار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45422 مرتضی سبزه کار 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45423 مصطفی سبزه کار 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45424 مصطفی سبزه کار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45425 ملیحه سبزه کار 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
45426 ملیحه سبزه کار 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
45427 رویا سبزه گر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45428 علیرضا سبزه گر 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45429 سعید سبزه محمدیه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45430 الهه سبزه نوقابی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45431 الهه سبزه نوقابی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45432 صفیه سبزه نوقابی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45433 ابوالقاسم سبزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45434 ابوالقاسم سبزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45435 احمد سبزی 1373 علوم رياضي ریاضی
45436 الهه سبزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45437 انسیه سبزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45438 جواد سبزی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45439 روح اله سبزی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
45440 شهربانو سبزی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45441 صغری سبزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45442 عیدمحمد سبزی 1385 علوم رياضي آمار
45443 فاطمه سبزی 1384 علوم رياضي آمار
45444 فاطمه سبزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45445 فرشته سبزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45446 فرشته سبزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
45447 فریده سبزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45448 مسعود سبزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45449 خدیجه سبزی مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45450 رضا سبزی مقدم 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
45451 غلامرضا سبزی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45452 علیرضا سبزیان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45453 محمدعلی سبزیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45454 مجید سبزیکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45455 سمانه سبزیکارحقیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45456 سید محمدرضا سبط الشیخ 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45457 سیدمحمدرضا سبط الشیخ 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45458 علی سبط الشیخ 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45459 مرتضی سبطی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45460 مریم سبک خیز 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45461 محمد علی سبک خیز خیاط 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
45462 انسیه سبک خیزخیاط 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45463 زهرا سبک خیزخیاط 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45464 فاطمه سبک خیزخیاط 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45465 فهیمه سبک خیزخیاط 1379 علوم پايه زمین شناسی
45466 محسن سبک خیزخیاط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45467 محسن سبک خیزخیاط 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
45468 محمدجواد سبک خیزخیاط 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
45469 محمدعلی سبک خیزخیاط 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45470 جعفر سبوخی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45471 راضیه سبوسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45472 محمدتقی سبیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45473 فاطمه السادات سبیلیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45474 زهرا سپاسدار 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
45475 رقیه سپاسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45476 زهره سپاسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45477 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45478 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
45479 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45480 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
45481 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45482 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45483 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45484 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45485 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
45486 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45487 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
45488 حمیرا سپاهی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45489 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45490 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
45491 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
45492 عبدالصمی سپاهی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45493 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45494 لیلا سپاهی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45495 محمدرضا سپاهی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45496 حسنقلی سپاهی بادجانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45497 محدثه سپاهی باغان 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
45498 سمیه سپاهی خشتی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45499 احسان سپاهی کرناوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45500 احسان سپاهی کرناوه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491343