راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 45501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45501 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45502 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45503 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
45504 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45505 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45506 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45507 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45508 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45509 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45510 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45511 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45512 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45513 یاسمن سالم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45514 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45515 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45516 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی
45517 علیرضا سالم کارلنگرودی 1374 علوم رياضي ریاضی
45518 علی رضا سالمکار 1367 علوم رياضي ریاضی
45519 فاطمه سالمکارلنگرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45520 آرش سالمی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45521 ارش سالمی 1374 علوم پايه فیزیک
45522 سارا سالمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45523 سیروس سالمی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45524 علی سالمی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45525 علی سالمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45526 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
45527 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45528 مهدیه سالمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45529 مهدیه سالمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45530 هدا سالمی 1376 علوم پايه فیزیک
45531 جمیله سالمی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45532 عباس سالمی سردق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
45533 وحیده سالمی معز 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45534 نجمه سالمیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45535 آزاده سالور 1355 كشاورزى زراعت
45536 علی سالیار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
45537 سپیده سالیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45538 مهدی سالیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45539 مهدی سالیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45540 مهدیه سالیانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45541 مهسا سالیانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45542 مهسا سالیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
45543 حسین سام آرام 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
45544 علی اکبر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45545 علی اکبر سام خانیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45546 مظفر سام خانیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45547 معصومه سام نژادکروکی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45548 سارا سامان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45549 غلامحسین سامانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45550 فاطمه سامانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45551 فاطمه سامانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45552 محمد سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45553 محمود سامانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45554 احسان سامانی روحانی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45555 نرگس سامانیان باقرصاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45556 عالیه سامخانیانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45557 بهاره سامرئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45558 مجتبی سامرئی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
45559 وحید سامره 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45560 سامان سامع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
45561 آراز سامعی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45562 داود سامعی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45563 علی سامعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
45564 علیرضا سامعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45565 علیرضا سامعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45566 محمدهادی سامعی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45567 مریم سامعی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45568 مریم سامعی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45569 ملیحه سامعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45570 ناهید سامعی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45571 نیلوفر سامعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45572 کبری سامقانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
45573 کبری سامقانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45574 محسن سامی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45575 محمد سامی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45576 مریم سامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45577 مهرداد سامی 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
45578 مهسا سامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45579 یونس سامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45580 آیناز سامیر 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
45581 مجید ساورعلیائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45582 محسن ساوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45583 یزدان ساوه دربندسری 1365 كشاورزى دامپروری
45584 محدثه ساویز 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
45585 مریم ساویز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45586 احمد سایانی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45587 اسماعیل سایری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
45588 کلثوم سایری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45589 سعید سایوند 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45590 علیرضا سبا 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45591 جواد سبابه 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45592 علی سبابه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45593 محسن سبحان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45594 علیرضا سبحان منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45595 مهتاب سبحان زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
45596 علیرضا سبحان منش 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45597 فرشته سبحان منش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45598 علیرضا سبحانلورشتخوار 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45599 امنه سبحانلوقاجاریه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489453