راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 45501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45501 جواد سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45502 راحله سپهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45503 زهرا سپهری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45504 زهرا سپهری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45505 سارا سپهری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45506 سالومه سپهری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45507 سعید سپهری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45508 سعیده سپهری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
45509 سلیم سپهری 1385 علوم رياضي آمار
45510 سلیم سپهری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45511 شهاب الدین سپهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45512 علی سپهری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45513 علی رضا سپهری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45514 علیرضا سپهری 1379 علوم پايه فیزیک
45515 علیرضا سپهری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45516 فاطمه سپهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45517 فاطمه سپهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45518 فاطمه سپهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45519 فاطمه سپهری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45520 فرشته سپهری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45521 مریم سپهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45522 معصومه سپهری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45523 ملک سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45524 موسی الرضا سپهری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45525 مهدی سپهری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45526 میترا سپهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45527 ندا سپهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45528 ندا سپهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45529 حشمت سپهری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
45530 مصطفی سپهری پویا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45531 منیره سپهری جوان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45532 محبوبه سپهری حسن نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45533 حمیده سپهری زرندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45534 فهیمه سپهری شاملو 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45535 حمیدرضا سپهری شجاعی 1367
45536 حسن سپهری فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
45537 حسن سپهری کیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
45538 حشمت سپهری مقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45539 حشمت سپهری مقدم 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
45540 سمانه سپهری مقدم 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45541 فاطمه سپهری مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45542 امیرارسلان سپهری نقندر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45543 محبوبه سپهری نقندر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45544 کوروش سپهری نور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45545 سعید سپهری نیک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45546 حسن سپهریان 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45547 زهرا سپهریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45548 مهدی سپهریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45549 مهسا سپهریان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45550 مرضیه سپهریان مطلق 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45551 فرشته سپهوند 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45552 علی سپهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45553 حشمت اله سپیانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45554 موسی ستائی مختاری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45555 شیرین ستادیان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45556 راحله ستار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45557 مهدی ستارالعیوب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45558 احمد ستاربروجنی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45559 حسین ستارچه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45560 زهره ستارچه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45561 اصغر ستارزاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45562 صفورا ستارزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45563 زهرا ستارزاده بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45564 زهرا ستارزاده تبریزی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45565 سهراب ستارزاده شیروان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45566 داریوش ستارزاده گرمرودی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45567 بابک ستارزاده نوغانی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45568 سیمین ستاره توپکانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45569 اسماعیل ستاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45570 مجید ستاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45571 محمدحسن ستاری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45572 مصطفی ستاری 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
45573 حسن ستاری آرانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
45574 رویا ستاری ابروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45575 غزاله ستاری برآبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45576 مریم ستاری داغیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45577 الهه ستاری گلوگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45578 مهدی ستاری مغامیر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45579 محمد ستاری مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45580 هاجر ستاری نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45581 اسداله ستاری نیا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45582 هادی ستاریان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45583 رضا ستایش 1368 كشاورزى زراعت
45584 رضا ستایش 1364 كشاورزى امور زراعی
45585 ریحانه ستایش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45586 ریحانه ستایش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45587 سبحان ستایش 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45588 سعید ستایش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45589 شیرین ستایش 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45590 محمدعلی ستایش فرد 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45591 علیرضا ستایش مهر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45592 بهناز ستایش فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
45593 زهرا ستایش مهر 1392 علوم پايه بیوشیمی
45594 عاطفه ستایش مهر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45595 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45596 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
45597 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45598 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45599 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45600 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40445088