راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45602 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45603 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45604 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45605 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45606 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45607 مریم سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
45608 مژده سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45609 مسعود سعیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
45610 ملیحه سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45611 ملیحه سعیدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45612 ملیحه سعیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
45613 منصور سعیدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45614 منصور سعیدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
45615 مهدی سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45616 مهدی سعیدی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45617 نجمه سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45618 نرگس سعیدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45619 هاله سعیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45620 مینا سعیدی بیلندی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
45621 رقیه سعیدی خشت 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45622 رقیه سعیدی سینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45623 محمدمسعود سعیدی نامقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45624 مرتضی سعیدی نژاد 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45625 بی بی طیبه سعیدی امین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45626 زهره سادات سعیدی امین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45627 سودابه سعیدی اول نوقابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45628 کریم سعیدی اول نوقابی 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45629 کریم سعیدی اول نوقابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
45630 طاهره سعیدی بجستانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45631 علیرضا سعیدی بقمچ 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45632 منیر سعیدی بیلندی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45633 علی سعیدی پارسا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45634 مسعود سعیدی پناه اردکانی 1388
45635 غلامرضا سعیدی پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
45636 محمّدجواد سعیدی پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45637 مهسا سعیدی پور 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45638 الهام سعیدی پویا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
45639 سپیده سعیدی تبار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45640 ابراهیم سعیدی ترنیک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45641 اعظم سعیدی حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45642 اکرم سعیدی حیدری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45643 رویا سعیدی حیدری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45644 شیوا سعیدی حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45645 رویا سعیدی خبیصی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
45646 رضا سعیدی خواه 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45647 محمدرضا سعیدی درخش 1362 مهندسي مهندسی عمران
45648 رحمت اله سعیدی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45649 محمدعلی سعیدی راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45650 مرضیه سعیدی راد 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45651 امین سعیدی رشک علیا 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45652 عباس سعیدی رشک علیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
45653 طلیعه سعیدی رضوانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45654 طلیعه سعیدی رضوانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
45655 علی رضا سعیدی رضوانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45656 علیرضا سعیدی رضوانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45657 نوید سعیدی رضوانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45658 هادی سعیدی رضوانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45659 بهزاد سعیدی رضوی 1367 علوم پايه زمین شناسی
45660 مرضیه سعیدی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
45661 سیدعلی سعیدی سعیدابادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45662 سید علیرضا سعیدی سینی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45663 سیدعلی رضا سعیدی سینی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45664 منصوره سعیدی سیوکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45665 آیدا سعیدی شریف آباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45666 محمدعلی سعیدی شریف آباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45667 محمدعلی سعیدی شریف آباد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
45668 سیدمرتضی سعیدی شهری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45669 صادق سعیدی شیروان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45670 مینو سعیدی شیروان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45671 حمید سعیدی شیروانی 1354 علوم رياضي ریاضی
45672 فاطمه سعیدی طبسی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45673 زهرا سعیدی عبدل ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45674 عصمت سعیدی عبدل ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45675 اکبر سعیدی فاضل 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45676 فاطمه سعیدی فاضل 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45677 محمدعلی سعیدی فاضل 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45678 ابوالفضل سعیدی فر 1368 علوم رياضي آمار
45679 ابوالفضل سعیدی فر 1375 علوم رياضي آمار ریاضی
45680 زهرا سعیدی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45681 مریم سعیدی فر 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
45682 مهدی سعیدی فر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45683 مهدی سعیدی فروتقه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45684 محمد سعیدی قلعه نو 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45685 بهرام سعیدی قوچان عتیق 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
45686 سیدمحسن سعیدی کاخکی 1375 علوم رياضي ریاضی
45687 فاطمه سعیدی کلاته رحمن 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45688 طیبه سعیدی کلوخی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45689 طیبه سعیدی کلوخی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45690 سیده نفیسه سعیدی کناری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45691 حمید سعیدی کیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45692 مریم سعیدی کیان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45693 سیدعلی سعیدی گلپایگانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45694 سیدمحمدرضا سعیدی گلپایگانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
45695 امیرحسین سعیدی محمدی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
45696 فاطمه سعیدی مرشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45697 فاطمه سعیدی مرشت 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45698 علی سعیدی معین 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45699 اسیه سعیدی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45700 محمدرضا سعیدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135109