راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 غزاله ستاری برآبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45602 مریم ستاری داغیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45603 الهه ستاری گلوگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45604 مهدی ستاری مغامیر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45605 محمد ستاری مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45606 هاجر ستاری نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45607 اسداله ستاری نیا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45608 هادی ستاریان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45609 رضا ستایش 1368 كشاورزى زراعت
45610 رضا ستایش 1364 كشاورزى امور زراعی
45611 ریحانه ستایش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45612 ریحانه ستایش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45613 سبحان ستایش 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45614 سعید ستایش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45615 شیرین ستایش 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45616 محمدعلی ستایش فرد 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45617 علیرضا ستایش مهر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45618 بهناز ستایش فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
45619 زهرا ستایش مهر 1392 علوم پايه بیوشیمی
45620 عاطفه ستایش مهر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45621 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45622 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
45623 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45624 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45625 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45626 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45627 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45628 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45629 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
45630 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45631 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45632 زهرا ستوده 1388 علوم پايه فیزیک
45633 سعید ستوده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45634 عاطفه ستوده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45635 عالمه ستوده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45636 علی ستوده 1368 علوم پايه دبیری شیمی
45637 علی ستوده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45638 فاطمه السادات ستوده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45639 فاطمه السادات ستوده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45640 فروغ ستوده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
45641 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45642 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45643 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45644 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45645 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
45646 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45647 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45648 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45649 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45650 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45651 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45652 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45653 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
45654 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45655 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45656 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
45657 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45658 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45659 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45660 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45661 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45662 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
45663 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45664 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45665 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45666 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
45667 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45668 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45669 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45670 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45671 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
45672 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
45673 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45674 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45675 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45676 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45677 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45678 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45679 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45680 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45681 فاطمه سجادپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45682 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45683 آناهیتا سجادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
45684 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
45685 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45686 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45687 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45688 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45689 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45690 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45691 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45692 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45693 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45694 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45695 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45696 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45697 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45698 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45699 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45700 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488981