راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
45602 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45603 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
45604 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45605 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
45606 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
45607 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
45608 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
45609 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45610 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45611 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45612 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45613 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
45614 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
45615 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45616 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45617 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45618 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45619 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
45620 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45621 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45622 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45623 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45624 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45625 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45626 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
45627 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45628 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45629 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
45630 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45631 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45632 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
45633 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45634 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45635 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45636 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
45637 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45638 مهدی سلیمانی هونی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45639 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45640 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45641 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45642 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45643 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45644 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45645 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45646 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
45647 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45648 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45649 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45650 ناهید سلیمانیان 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45651 نرگس سلیمانیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45652 نیلوفر سلیمانیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45653 محمدمهدی سلیمانیان شکیب 1380 علوم رياضي آمار
45654 سودابه سلیمانیان مشهدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
45655 آمنه سلیمی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45656 احمدرضا سلیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45657 اسماعیل سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45658 اکبر سلیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45659 ام ایمن سلیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45660 امید سلیمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45661 بنت الهدا سلیمی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45662 پروانه سلیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45663 جمشید سلیمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45664 حسن سلیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45665 حسین سلیمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45666 حمید سلیمی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45667 راضیه سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45668 راضیه سلیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45669 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45670 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45671 زهرا سلیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45672 زهرا سلیمی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
45673 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45674 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45675 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45676 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45677 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
45678 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45679 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45680 علی سلیمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45681 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
45682 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45683 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45684 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45685 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45686 کلثوم سلیمی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
45687 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45688 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
45689 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
45690 محسن سلیمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45691 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45692 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45693 محمدجواد سلیمی 1354 علوم پايه عمومی
45694 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45695 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45696 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45697 مرضیه سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45698 مرضیه سلیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45699 مرضیه سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45700 مرضیه سلیمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36828971