راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
45602 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45603 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45604 آذر شایان فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45605 ملیحه شایان مهر 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45606 سعید شایان نظر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45607 ابوالفضل شایان نوش آبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
45608 ابوالقاسم شایانفر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45609 هادی شایانفر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45610 هاله شایانفر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45611 هرمز شایانفر 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45612 محمدرضا شایانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
45613 مریم شایانی راد 1383 علوم پايه فیزیک
45614 مریم شایانی راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45615 آیدا شایسته 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45616 پروانه شایسته 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45617 پیام شایسته 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45618 حسین شایسته 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45619 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45620 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45621 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45622 شهریار شایسته 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45623 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45624 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45625 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
45626 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45627 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45628 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45629 غزاله شایسته افشار 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45630 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45631 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45632 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45633 علی اصغر شایسته پالای 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45634 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45635 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45636 طاها شایسته پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45637 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45638 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45639 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45640 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45641 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45642 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45643 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45644 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45645 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
45646 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45647 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45648 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45649 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45650 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45651 شکوفه شایسته صدفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45652 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
45653 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
45654 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
45655 حسین شایسته فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45656 شریفه شایسته فر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45657 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45658 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
45659 مهناز شایسته قدرتیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45660 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45661 زهرا شایسته میرزازاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45662 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
45663 لیلا شایق کارگر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45664 نصیبه شایق گشنی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45665 مریم شایکانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45666 فرزاد شایگان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45667 فرهاد شایگان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
45668 محمد شایگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45669 منصور شایگان 1353 مهندسي راه و ساختمان
45670 هادی شایگان نظر 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45671 لیلا شایگی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45672 محمدرضا شایلدی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45673 محمدرضا شب بوئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45674 معصومه شب خیزبلقور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45675 روح ا له شب افروز 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45676 روح اله شب افروز 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45677 فرزانه شب بو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45678 سعید شب زنده دار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45679 اکبر شباب 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45680 محمد شباب روش 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45681 هومن شبابی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45682 اکرم شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45683 الهه شبان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45684 عطیه شبان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45685 عفت شبان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45686 علیرضا شبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45687 فاطمه شبان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45688 فاطمه شبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45689 محمد شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45690 محمدرضا شبان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45691 مریم شبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45692 مهدی شبان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45693 ناصر شبان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45694 امید شبان برون 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
45695 مریم شبان دربندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45696 ابراهیم شبان زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45697 حسن شبان شوروئی 1394 كشاورزى زراعت
45698 منصور شبان فوزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
45699 اعظم شبان مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45700 مریم شبان نصوح آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945649