راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 45801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45801 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45802 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45803 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45804 انسیه سجادیان جاغرق 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
45805 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45806 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45807 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
45808 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45809 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45810 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45811 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45812 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45813 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45814 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45815 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45816 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45817 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45818 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
45819 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
45820 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
45821 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45822 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45823 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45824 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45825 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45826 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45827 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45828 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45829 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
45830 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45831 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45832 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45833 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
45834 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45835 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45836 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45837 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45838 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
45839 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45840 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45841 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45842 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
45843 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
45844 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
45845 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45846 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
45847 معین سخت کارحدادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45848 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45849 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
45850 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
45851 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
45852 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
45853 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45854 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45855 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
45856 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45857 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45858 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45859 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45860 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45861 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45862 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45863 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45864 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45865 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45866 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45867 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45868 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45869 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45870 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45871 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
45872 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45873 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45874 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45875 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45876 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45877 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
45878 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45879 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45880 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45881 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
45882 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
45883 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45884 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45885 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
45886 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45887 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
45888 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
45889 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45890 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45891 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45892 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45893 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
45894 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45895 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45896 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45897 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45898 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45899 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
45900 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488969