راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 45901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45901 سیدمحمدمهدی سجادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45902 هاشم سجادی فر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45903 نفیسه سجادی فرخد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45904 معصومه سجادی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45905 حسن سجادی کوکدره 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45906 سیدمحمدجواد سجادی ماسوله 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45907 سیدجلیل سجادی مرفه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45908 سیده فاطمه سجادی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45909 سّیده نجمه سجادی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45910 ثریا سجادی منش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45911 سونیتا سجادی میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45912 مژگان سجادی نائینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45913 آزاده سجادی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45914 امیرناصر سجادی نسب 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45915 سیدحسن سجادی نیا 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
45916 سیدرضا سجادی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45917 سیدمصطفی سجادی نیا 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45918 سیده فاطمه سجادی نیا 1389
45919 سیدمحمود سجادی نیک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45920 زهره سجادی هاشمی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
45921 فاطمه سجادی هاشمی 1353 علوم پايه زیست شناسی
45922 حامد سجادیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45923 حسین سجادیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
45924 رسول سجادیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
45925 سیده زهرا سجادیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45926 سیروس سجادیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45927 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45928 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45929 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45930 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45931 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45932 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45933 انسیه سجادیان جاغرق 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
45934 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45935 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45936 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
45937 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45938 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45939 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45940 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45941 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45942 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45943 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45944 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45945 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45946 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45947 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
45948 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
45949 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
45950 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45951 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45952 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45953 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45954 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45955 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45956 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45957 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45958 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
45959 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45960 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45961 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45962 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
45963 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45964 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45965 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45966 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45967 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
45968 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45969 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45970 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45971 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
45972 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
45973 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
45974 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45975 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
45976 معین سخت کارحدادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45977 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45978 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
45979 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
45980 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
45981 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
45982 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45983 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45984 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
45985 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45986 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45987 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45988 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45989 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45990 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45991 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45992 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45993 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45994 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45995 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45996 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45997 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45998 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45999 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46000 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904315