راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 4601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4601 روح اله اسدی ارزنه 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4602 آرزو اسدی ارزنه ئی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
4603 ابراهیم اسدی ارزنه ئی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4604 زهرا اسدی ارزنه ئی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4605 سکینه اسدی ارزنه ئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4606 فاطمه اسدی ارزنه ئی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4607 محبوبه اسدی ارزنه ئی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4608 نجمه اسدی ارزنه ئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4609 زرین ماه اسدی ارزنه گی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4610 تکتم اسدی ازغدی 1385 علوم پايه فیزیک
4611 مریم اسدی ازغندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4612 حمیدرضا اسدی استاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
4613 غلامعلی اسدی اشتیوانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4614 احمد اسدی اصل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4615 الهام اسدی اله آبادی 1384 هنر نيشابور نقاشی
4616 مرضیه اسدی اول ارزنه ئی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4617 مرضیه اسدی اول ارزنه ئی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4618 سبزه گل اسدی بلداجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4619 نعیمه اسدی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4620 جواد اسدی تازه کندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4621 سلمان اسدی جلودار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4622 سجاد اسدی جلودارلو 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4623 غلامرضا اسدی جهان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4624 زهره اسدی جیزآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4625 بتول اسدی حسن ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4626 حسین اسدی حصاری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4627 لیلا اسدی حویزیان 1373 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
4628 زهرا اسدی خانوکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4629 فاطمه اسدی خانوکی 1374 علوم پايه فیزیک
4630 بتول اسدی خانوگی 1374 علوم رياضي ریاضی
4631 تکتم اسدی خدابخش پور 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
4632 مسعود اسدی خدابخش پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4633 علی اسدی خروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4634 ابراهیم اسدی خشویی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4635 امنه اسدی خطاب 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4636 محمد اسدی خطاب 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4637 زهرا اسدی خور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4638 علی اسدی خونساری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4639 محمدرضا اسدی خیرآباد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4640 محسن اسدی خیرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4641 رحمان اسدی درونکلا 1376 علوم پايه فیزیک
4642 مریم اسدی دشتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4643 نوشین اسدی دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4644 علی اسدی ذغالچالی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4645 مجتبی اسدی راد 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
4646 حمید اسدی رحیم بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
4647 فاطمه اسدی زیدآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4648 بنفشه اسدی زیداباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4649 فاطمه اسدی ساغندی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4650 فاطمه اسدی سیرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4651 فرهاد اسدی شاد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4652 الهه اسدی شمس آبادی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
4653 الیاس اسدی شمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4654 الیاس اسدی شمس آبادی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
4655 رستم اسدی شمس آبادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4656 خدیجه اسدی شهوه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4657 خدیجه اسدی شهوه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
4658 علیرضا اسدی عطار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4659 سمیه اسدی فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4660 ربابه اسدی فرد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4661 مسعود اسدی فوزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4662 بهزاد اسدی فیروزآباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
4663 سیداکبر اسدی قرقی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4664 حکیمه اسدی قشلاق سفلی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
4665 مهرداد اسدی قطب آبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
4666 علی اسدی قلعه نی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4667 محرم اسدی قلعه نی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
4668 معصومه اسدی قلعه نی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
4669 منیره اسدی قلعه نی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
4670 حمید اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4671 زهره اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
4672 زهره اسدی قوژدی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
4673 سعید اسدی قوژدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4674 فرخ اسدی قوژدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
4675 حمیدرضا اسدی کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
4676 محمدمهدی اسدی کاریزکی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
4677 هرمز اسدی کرکانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
4678 حسین اسدی کرم 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4679 طالب اسدی کرم 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4680 مهدی اسدی کرم 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
4681 هاجر اسدی کرم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4682 مرضیه اسدی کسککی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
4683 مرضیه اسدی کسککی 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
4684 غلامرضا اسدی کشه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4685 عباس اسدی کمائی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
4686 محمدباقر اسدی کیاپی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4687 حسین اسدی گرجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4688 محمدجواد اسدی گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4689 علیرضا اسدی گوگ تپه 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
4690 فاطمه اسدی محمدی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
4691 زهرا اسدی مشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4692 ربابه اسدی موحد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4693 محمد اسدی موحد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4694 مهدی اسدی موحد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4695 سلیمان اسدی میانائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
4696 طهمورث اسدی میراحمدی 1389
4697 شبنم اسدی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4698 شیما اسدی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4699 رقیه اسدی نژاد اردبیلی 1383 هنر نيشابور نقاشی
4700 محمد اسدی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229166