راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 46201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46201 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46202 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46203 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46204 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46205 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46206 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
46207 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46208 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46209 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
46210 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46211 امیرمحمد سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46212 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46213 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
46214 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46215 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46216 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46217 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
46218 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
46219 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46220 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46221 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
46222 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46223 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46224 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46225 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46226 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
46227 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
46228 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46229 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
46230 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46231 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46232 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46233 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46234 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46235 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46236 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
46237 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46238 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
46239 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
46240 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46241 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46242 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46243 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46244 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46245 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46246 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46247 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46248 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46249 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46250 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46251 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46252 شهاب الدین سعیدی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
46253 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46254 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46255 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46256 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46257 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46258 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46259 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46260 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46261 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
46262 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46263 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46264 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46265 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
46266 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46267 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46268 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46269 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46270 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
46271 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
46272 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46273 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46274 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46275 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46276 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46277 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46278 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46279 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
46280 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46281 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
46282 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46283 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46284 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46285 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46286 لطیفه سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46287 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
46288 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46289 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46290 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
46291 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
46292 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46293 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46294 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46295 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46296 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46297 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46298 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46299 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46300 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464870