راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 46201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46201 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46202 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
46203 مریم سرگزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46204 مسعود سرگزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
46205 منا سرگزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46206 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
46207 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46208 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46209 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46210 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
46211 امید سرگزی مزاربی آبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
46212 زهرا سرگزی مقدم 1395 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
46213 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
46214 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46215 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46216 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46217 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
46218 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
46219 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46220 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46221 زهرا سرگل زهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46222 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
46223 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
46224 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
46225 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
46226 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
46227 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46228 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
46229 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46230 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46231 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46232 محدثه سرگلزائی اول 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46233 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46234 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46235 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46236 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
46237 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
46238 ایمان سرگلزهی 1377 علوم پايه فیزیک
46239 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
46240 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
46241 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46242 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46243 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
46244 محمدمهدی سرگلزهی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
46245 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46246 زهرا سرلک 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
46247 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46248 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
46249 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46250 سجاد سرلکی 1392 علوم پايه فیزیک
46251 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
46252 مهدی سرمد 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46253 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46254 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46255 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46256 سمیه سرمدی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
46257 عالیه سرمدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46258 علی سرمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46259 ملیحه سرمدی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
46260 مهرناز سرمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46261 وحیده سرمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46262 هاجر سرمدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
46263 محبوبه سرمزاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46264 نوید سروآزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46265 فرزاد سروانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46266 عبدالحمید سرودلیر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46267 محمدعلی سرودی گلستانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46268 خالد سرور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
46269 زرغون سرور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
46270 مریم سرور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46271 روح الله سرور زاده 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
46272 هاجر سروراحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46273 ادریس سرورزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46274 توفیق سرورزاده 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
46275 توفیق سرورزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46276 سمیه سرورزاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46277 فرشته سرورزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
46278 فرشته سرورزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
46279 زهرا سرورزاده کلاته عبدل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46280 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46281 طاهره سرورطاهرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46282 طاهره سرورطاهرابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46283 اعظم سروری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
46284 افسانه سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46285 بابک سروری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46286 تهمینه سروری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46287 تهمینه سروری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
46288 جلال سروری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46289 حسن سروری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46290 حسین سروری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
46291 حسین سروری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
46292 ریحانه سروری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46293 زهرا سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46294 ساسان سروری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46295 سعید سروری 1367 علوم پايه زمین شناسی
46296 سعید سروری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46297 سعید سروری 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46298 سعید سروری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
46299 سمانه سروری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46300 سمیه سادات سروری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488961