راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 46301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46301 مینا سبزواری 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46302 مینا سبزواری 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
46303 نسرین سبزواری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46304 نعمت اله سبزواری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46305 وحیدرضا سبزواری 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46306 سینا سبزواری بیدختی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46307 خشایار سبزواری زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46308 جواد سبزه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46309 حسین علی سبزه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46310 سیدعلیرضا سبزه 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46311 طاهره سبزه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46312 محمود سبزه ای 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46313 حلیمه سبزه بین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46314 زینب سبزه بین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46315 سعید سبزه بین 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46316 سمانه سبزه بین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46317 صادق سبزه بین 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46318 سعیدرضا سبزه خواه مطلق 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46319 فهیمه سبزه علی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46320 فهیمه سبزه علی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
46321 اکرم سبزه کار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46322 بهنام سبزه کار 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46323 عصمت سبزه کار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46324 فاطمه سبزه کار 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46325 مجتبی سبزه کار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46326 مرتضی سبزه کار 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46327 مصطفی سبزه کار 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46328 مصطفی سبزه کار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46329 ملیحه سبزه کار 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
46330 ملیحه سبزه کار 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
46331 رویا سبزه گر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46332 علیرضا سبزه گر 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46333 سعید سبزه محمدیه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46334 الهه سبزه نوقابی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46335 الهه سبزه نوقابی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46336 صفیه سبزه نوقابی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46337 ابوالقاسم سبزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46338 ابوالقاسم سبزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
46339 احمد سبزی 1373 علوم رياضي ریاضی
46340 الهه سبزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46341 انسیه سبزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46342 جواد سبزی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46343 روح اله سبزی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
46344 شهربانو سبزی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46345 صغری سبزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46346 عیدمحمد سبزی 1385 علوم رياضي آمار
46347 فاطمه سبزی 1384 علوم رياضي آمار
46348 فاطمه سبزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46349 فرشته سبزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46350 فرشته سبزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
46351 فریده سبزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46352 مسعود سبزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46353 خدیجه سبزی مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46354 رضا سبزی مقدم 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
46355 غلامرضا سبزی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46356 علیرضا سبزیان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46357 محمدعلی سبزیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46358 مجید سبزیکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46359 سمانه سبزیکارحقیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46360 سید محمدرضا سبط الشیخ 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46361 سیدمحمدرضا سبط الشیخ 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46362 علی سبط الشیخ 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46363 مرتضی سبطی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46364 ناصر سبعی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
46365 مریم سبک خیز 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46366 محمد علی سبک خیز خیاط 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
46367 انسیه سبک خیزخیاط 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46368 زهرا سبک خیزخیاط 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46369 فاطمه سبک خیزخیاط 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46370 فهیمه سبک خیزخیاط 1379 علوم پايه زمین شناسی
46371 محسن سبک خیزخیاط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46372 محسن سبک خیزخیاط 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
46373 محمدجواد سبک خیزخیاط 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
46374 محمدعلی سبک خیزخیاط 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
46375 جعفر سبوخی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46376 راضیه سبوسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46377 محمدتقی سبیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
46378 فاطمه السادات سبیلیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46379 زهرا سپاسدار 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
46380 رقیه سپاسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46381 زهره سپاسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46382 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
46383 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
46384 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46385 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
46386 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46387 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46388 مهران سپاه منصور 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
46389 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46390 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
46391 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
46392 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46393 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
46394 حمیرا سپاهی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46395 رؤیا سپاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46396 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46397 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
46398 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
46399 عبدالصمی سپاهی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46400 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226606