راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,505

نمایش موارد : 46601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46601 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
46602 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46603 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46604 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46605 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46606 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46607 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
46608 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46609 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46610 زهرا ستوده 1388 علوم پايه فیزیک
46611 سعید ستوده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46612 عاطفه ستوده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
46613 عالمه ستوده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
46614 علی ستوده 1368 علوم پايه دبیری شیمی
46615 علی ستوده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46616 فاطمه السادات ستوده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46617 فاطمه السادات ستوده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
46618 فروغ ستوده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
46619 محمدصابر ستوده 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
46620 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46621 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46622 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
46623 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46624 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
46625 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46626 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46627 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46628 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46629 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46630 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46631 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46632 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
46633 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46634 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46635 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
46636 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46637 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46638 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
46639 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46640 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46641 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
46642 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46643 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46644 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46645 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
46646 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46647 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46648 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46649 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46650 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
46651 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
46652 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46653 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
46654 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
46655 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46656 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46657 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
46658 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46659 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
46660 فاطمه سجادپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
46661 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46662 آناهیتا سجادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
46663 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
46664 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46665 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46666 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46667 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46668 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46669 ستایش سجادی 1395 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
46670 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46671 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46672 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
46673 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46674 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46675 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46676 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46677 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46678 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46679 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46680 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46681 سیدآقاجان سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46682 سیدابراهیم سجادی 1390 علوم پايه فیزیک
46683 سیدابوالفضل سجادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
46684 سیدجواد سجادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46685 سیدحسن سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46686 سیدحسین سجادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46687 سیدحمید سجادی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46688 سیدرضا سجادی 1380 علوم پايه فیزیک
46689 سیدرضا سجادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46690 سیدرضا سجادی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
46691 سیدسعید سجادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46692 سیدسعید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46693 سیدسعید سجادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
46694 سیدسعیدرضا سجادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
46695 سیدعبدالکریم سجادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
46696 سیدعلی سجادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46697 سیدکاظم سجادی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
46698 سیدمحسن سجادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46699 سیدمحمد سجادی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46700 سیدمحمد سجادی 1356 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42354944