راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 46601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46601 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46602 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46603 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
46604 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
46605 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46606 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46607 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
46608 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46609 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46610 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
46611 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46612 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46613 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46614 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
46615 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46616 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
46617 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
46618 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
46619 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46620 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46621 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46622 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46623 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46624 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
46625 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46626 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46627 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46628 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46629 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
46630 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46631 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46632 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
46633 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46634 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
46635 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
46636 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46637 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46638 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46639 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
46640 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46641 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
46642 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
46643 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46644 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46645 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46646 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
46647 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46648 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46649 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46650 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46651 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
46652 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46653 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
46654 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46655 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
46656 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46657 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
46658 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46659 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
46660 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46661 جعفر شریفی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
46662 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46663 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46664 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
46665 حسین شریفی نوقابی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
46666 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
46667 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46668 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
46669 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
46670 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46671 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
46672 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46673 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46674 مهدیه شریفی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
46675 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46676 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
46677 عزت شریفیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46678 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46679 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46680 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46681 منا شریفیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
46682 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46683 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46684 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
46685 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
46686 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46687 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46688 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46689 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46690 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46691 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46692 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
46693 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46694 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46695 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
46696 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46697 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46698 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46699 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913480