راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 46601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46601 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46602 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
46603 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
46604 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46605 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
46606 محمد رضا شاهین صنوبری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
46607 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46608 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
46609 رضا شاهین فر 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
46610 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46611 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46612 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46613 مرجان شاهین فر 1391 علوم پايه زمین شناسی
46614 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46615 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46616 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
46617 سیروس شاهینی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46618 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46619 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
46620 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
46621 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
46622 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46623 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46624 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46625 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46626 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46627 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46628 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
46629 کیمیا شایان 1354 مهندسي مكانيك
46630 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46631 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
46632 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
46633 نگین شایان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
46634 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46635 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46636 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46637 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46638 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
46639 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46640 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46641 آذر شایان فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46642 محمد شایان مهر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
46643 ملیحه شایان مهر 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46644 سعید شایان نظر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46645 ابوالفضل شایان نوش آبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
46646 ابوالقاسم شایانفر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
46647 هادی شایانفر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46648 هاله شایانفر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
46649 هرمز شایانفر 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46650 محمدرضا شایانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
46651 مریم شایانی راد 1383 علوم پايه فیزیک
46652 مریم شایانی راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
46653 آیدا شایسته 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
46654 پروانه شایسته 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46655 پیام شایسته 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46656 حسین شایسته 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
46657 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46658 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
46659 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46660 شهریار شایسته 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46661 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46662 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46663 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
46664 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
46665 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46666 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
46667 غزاله شایسته افشار 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46668 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46669 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46670 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46671 علی اصغر شایسته پالای 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
46672 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46673 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
46674 طاها شایسته پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
46675 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46676 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
46677 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46678 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46679 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46680 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
46681 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46682 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46683 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
46684 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46685 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46686 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46687 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
46688 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
46689 شکوفه شایسته صدفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
46690 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
46691 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
46692 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
46693 حسین شایسته فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
46694 شریفه شایسته فر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46695 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46696 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
46697 مهناز شایسته قدرتیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
46698 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46699 زهرا شایسته میرزازاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46700 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060296