راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 46701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46701 سیدمهرزاد سجادی نژاد 1394 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46702 آزاده سجادی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46703 امیرناصر سجادی نسب 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46704 سیدسجاد سجادی نسب 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46705 سیدحسن سجادی نیا 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
46706 سیدرضا سجادی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46707 سیدمصطفی سجادی نیا 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46708 سیده فاطمه سجادی نیا 1389
46709 سیدمحمود سجادی نیک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46710 زهره سجادی هاشمی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
46711 فاطمه سجادی هاشمی 1353 علوم پايه زیست شناسی
46712 حامد سجادیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
46713 حسین سجادیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
46714 رسول سجادیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
46715 سیده زهرا سجادیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
46716 سیروس سجادیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46717 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46718 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
46719 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46720 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
46721 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46722 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
46723 انسیه سجادیان جاغرق 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
46724 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46725 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
46726 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
46727 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46728 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46729 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46730 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46731 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46732 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
46733 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46734 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46735 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
46736 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46737 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
46738 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
46739 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
46740 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
46741 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46742 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46743 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46744 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46745 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46746 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46747 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46748 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
46749 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
46750 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46751 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46752 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
46753 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46754 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46755 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46756 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46757 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
46758 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46759 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46760 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46761 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
46762 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
46763 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
46764 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46765 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
46766 معین سخت کارحدادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
46767 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46768 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
46769 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
46770 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
46771 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
46772 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46773 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46774 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
46775 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46776 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46777 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46778 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
46779 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
46780 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46781 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
46782 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
46783 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
46784 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46785 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
46786 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46787 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46788 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46789 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46790 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
46791 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46792 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46793 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46794 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46795 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46796 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
46797 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46798 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46799 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
46800 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226586