راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 46801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46801 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46802 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
46803 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46804 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46805 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
46806 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46807 امیرمحمد سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46808 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46809 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
46810 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46811 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46812 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46813 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
46814 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
46815 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46816 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46817 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
46818 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46819 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46820 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46821 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46822 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
46823 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
46824 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46825 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
46826 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46827 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46828 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46829 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46830 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46831 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46832 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
46833 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46834 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
46835 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
46836 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46837 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46838 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46839 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46840 سودابه سعیدی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
46841 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46842 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46843 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46844 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46845 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46846 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46847 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46848 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46849 شهاب الدین سعیدی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
46850 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46851 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46852 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46853 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46854 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46855 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46856 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46857 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46858 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
46859 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46860 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46861 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46862 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
46863 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46864 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46865 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46866 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46867 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
46868 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
46869 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46870 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46871 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46872 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46873 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46874 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46875 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46876 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
46877 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46878 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
46879 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46880 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46881 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46882 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46883 لطیفه سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46884 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
46885 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46886 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46887 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
46888 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
46889 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46890 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46891 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46892 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46893 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46894 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46895 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46896 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46897 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46898 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46899 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46900 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765323