راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,505

نمایش موارد : 46801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46801 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46802 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
46803 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46804 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
46805 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
46806 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
46807 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
46808 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46809 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46810 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46811 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46812 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46813 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46814 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46815 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
46816 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
46817 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46818 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46819 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
46820 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46821 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46822 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46823 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46824 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
46825 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46826 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46827 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46828 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
46829 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
46830 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
46831 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46832 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
46833 معین سخت کارحدادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
46834 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46835 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
46836 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
46837 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
46838 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
46839 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46840 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46841 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
46842 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46843 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46844 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46845 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
46846 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
46847 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46848 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
46849 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
46850 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
46851 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46852 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
46853 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46854 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46855 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46856 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46857 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
46858 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46859 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46860 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46861 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46862 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46863 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
46864 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46865 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46866 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
46867 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
46868 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
46869 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46870 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46871 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
46872 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
46873 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
46874 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
46875 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46876 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46877 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46878 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46879 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
46880 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
46881 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46882 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46883 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
46884 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
46885 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
46886 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46887 علی اصغر سرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46888 کاظم سرائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
46889 مهرزاد سرائی صحنه سرائی 1361 علوم پايه علوم جانوری
46890 ناصر سرائی مقدم 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46891 علی سراب قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46892 سمیه سراب قوچان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46893 حمیدرضا سرابادانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46894 فرشاد سرابچی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
46895 سهیل سرابندی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
46896 سهیلا سرابندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
46897 سیمین سرابندی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
46898 علیم سرابندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46899 مهلا سرابندی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46900 بی بی مرضیه سرابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42354894