راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 46801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46801 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46802 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46803 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46804 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
46805 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46806 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
46807 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
46808 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
46809 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
46810 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46811 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46812 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46813 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46814 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46815 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
46816 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
46817 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
46818 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46819 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46820 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
46821 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
46822 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
46823 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46824 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46825 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46826 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46827 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
46828 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
46829 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46830 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46831 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
46832 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46833 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46834 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46835 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46836 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
46837 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46838 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46839 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46840 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
46841 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
46842 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
46843 سجاد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46844 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
46845 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46846 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
46847 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46848 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46849 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46850 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46851 سیدحسین سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46852 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
46853 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
46854 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46855 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
46856 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46857 عادله سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
46858 عاطفه سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46859 عباسعلی سلیمانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46860 عبدالرسول سلیمانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46861 عبدالقیوم سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
46862 عسکر سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46863 عصمت سلیمانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46864 علی سلیمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46865 علی سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46866 علی اصغر سلیمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46867 علی اصغر سلیمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46868 فائزه سلیمانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
46869 فاطمه سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46870 فاطمه سلیمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46871 فاطمه سلیمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46872 فاطمه سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46873 فاطمه سلیمانی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
46874 فاطمه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46875 فاطمه سلیمانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
46876 فاطمه سلیمانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46877 فاطمه سادات سلیمانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
46878 فایزه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
46879 فریبا سلیمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46880 فرید سلیمانی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
46881 فریده سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46882 فضل الله سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
46883 قاسم سلیمانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
46884 کاظم سلیمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46885 کسری سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
46886 کیمیا سلیمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46887 کیمیا سلیمانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46888 مجید سلیمانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46889 محبوبه سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46890 محبوبه سلیمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
46891 محسن سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
46892 محمد سلیمانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46893 محمد سلیمانی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
46894 محمد سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46895 محمد سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46896 محمد سلیمانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46897 محمد سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
46898 محمد سلیمانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
46899 محمد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
46900 محمدرضا سلیمانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680438